Ziekenhuisinfecties vormen een levensgroot probleem. In Europa loopt ruim 5% van de patiënten op de verpleegafdeling en 19% op de Intensive Care een ziekenhuisinfectie op

STEUN RO

       Ziekenhuisinfecties

Een vaderlands Streekziekenhuis heeft nauwgezet een pilot uitgevoerd. En deze studie heeft de naam TITANIC gekregen. Maar waren de onderzoekers tevoren misschien onzeker over de uitkomsten van hun onderzoek? Aannemelijk is echter dat het gaat om een acroniem (en geen associatie met de stoomboot). Want het betreft een studie met Titaniumdioxide op de Intensive Care (IC). Een studie die nu meer vragen dan antwoorden oplevert. Het is een goede zaak dat ook studies met teleurstellende uitkomsten worden gepubliceerd en geanalyseerd.

TiO2
Titaniumdioxide (TiO2) is een groepsnaam van een stof die in de vorm van een nanocoating veel toepassingen kent. Het is een fotokatalysator die onder gunstige invloeden als UV licht micro-organismen zoals bacteriën uitschakelt. Het is soms gemengd met sporen zilver (mixed) zoals ook in deze studie het geval is.

Intensive Care
Volgens het bedrijf dat de coating heeft geleverd kan de nanocoating worden geactiveerd door zonlicht of Full Spectrum Sunlight (www.freshlightsolutions.com). Het bewuste onderzoek vond plaats in een regionaal ziekenhuis op een goed geoutilleerde 17-beds Intensive Care (niveau III). Het gerichte onderzoek vond plaats in vier isolatiekamers (met positieve overdruk) over twee perioden van elk zes weken. In de eerste periode was de situatie in de desbetreffende kamers ongewijzigd. In de tweede periode werden de kamers eerst grondig schoongemaakt en aansluitend ingespoten met TiO2. Daarnaast werden de TL-buizen vervangen voor Full Spectrum Sunlight buizen. In elke periode werden er wekelijks kweken afgenomen en in totaal 576 kweken per periode. Deze kweken werden afgenomen van o.a. deuren, deurknoppen, nachtkastjes, gootstenen, toetsenborden, muren, vloeren, plafonds, etc. Hoewel er in de periode na het aanbrengen van de TiO2 minder bacteriën werden gekweekt werd dit verschil veroorzaakt door andere factoren, maar niet de coating zelf.

Resultaten
Het is onduidelijk wat de reden zou kunnen zijn van de afwezigheid van een effect van TiO2 op het aantal bacteriën. De Intensive Care is een dynamische afdeling met veel verkeer op een patiëntenkamer. Mogelijk is de vervuiling van oppervlakken zodanig hoog dat TiO2 onvoldoende werkt om deze te bestrijden. Een andere reden zou gezocht kunnen worden in de gebruikte lampen. De intensiteit van deze lampen was lager dan verwacht en heeft mogelijk geleidt tot onvoldoende activatie van de coating. Ten slotte wa ren we niet in de gelegenheid om de coating te karakteriseren. We missen gedetailleerde informatie die we willen hebben over het gebruikte product, aldus onderzoekers als Arthur van Zanten (foto).


PubMed
In zoekmachine PubMed werd door de onderzoekers gespeurd naar studies gepubliceerd vóór 30 april 2015 met de termen ‘antimicrobiële stoffen’ en ‘titanium (dioxide)’ inclusief alle woordvariaties en synoniemen. Veel laboratorium studies hebben aangetoond dat TiO2 bacteriën, virussen, schimmels of gisten onschadelijk maakt. Echter, de meeste van deze tests werden uitgevoerd in een waterige oplossing met wisselende concentraties Ti02. Of met TiO2-behandelde oppervlakken werden in het water getest. Ondanks hun hoge werkzaamheid kunnen deze testresultaten niet worden geëxtrapoleerd naar toepassing van TiO2 in een ziekenhuisomgeving. Laboratorium Studies met gebruik van methoden die te vergelijken zijn met de ziekenhuissituatie laten veelbelovende resultaten zien bij gebruik van UV-licht (λ <400 nm), maar met een veel hogere intensiteit dan met conventionele binnenverlichting. Onderzoeken die hebben gekeken naar de effectiviteit van TiO2 tijdens het gebruik van normale binnenverlichting tonen zeer wisselende resultaten met overlevingspercentages voor E. coli en / of Staphylococcus. aureus uiteenlopend van 97% tot 0%. Dit met verschillende reactietijden van 60 minuten tot zelfs 24 uur.

Uiteenlopend
Deze zeer uiteenlopende resultaten kunnen het gevolg zijn van factoren die de effectiviteit van TiO2-fotokatalyse beïnvloeden, zoals luchtvochtigheid, anatase fase (een van de drie minerale vormen van TiO2), vorm en dosis Ti02-nanopartikels, UV-lichtintensiteit, golflengte UV-licht, dikte van de coating, target organisme en initiële concentratie en samenstelling van het gecoate oppervlak.

 Lacunes (zie verklaring resultaten)
De negatieve resultaten van deze studie en de heterogeniteit van de laboratorium studies laten zich niet afdoende verklaren. Ontbrekende specifieke informatie over de karakterisering van het product dat in dit onderzoek is gebruikt, beperkt de interpretatie van de bevindingen. De niet-UV-binnenverlichting die tijdens de studie wordt toegepast – met een veel lagere intensiteit dan de verlichting die in de meeste in vitro-studies wordt gebruikt- kan echter een belangrijke factor zijn. Bovendien wijst het aantal keren dat de IC-deur wordt gebruikt op een zeer dynamische omgeving met een hoog risico op continue verontreiniging vanuit het milieu door bioaerosolen, contact met gezondheidswerkers of bezoekers. De werkzaamheid van een zelf-desinfecterende coating moet ten minste de mate van milieuverontreiniging overschrijden. De bacterie reductie was onvoldoende significant voor de klinische omgeving van een IC. Hinderlijk is het ontbreken van informatie over de karakteristieken van de toegepaste titaniumdioxide coating zoals morfologie en microstructuur van de nanopartikels.  Welke verlichting is optimaal om de coating te activeren zonder een risico te zijn voor de patiënt medewerkers of bezoekers. Verder was het niet mogelijk om de aanwezigheid en de kwaliteit van de coating te controleren tijdens de studie van sommige behandelde oppervlakken. Terwijl slijtage de coating van sommige oppervlakte best tussentijds zou hebben kunnen beschadigen of doen verdwijnen. Daarmee de efficiëntie van de coating reducerend.

Hoe verder
Verder testen van de titaniumdioxide coating in een laboratoriumsetting wordt aanbevolen met variëren van morfologie,microstructuur en toestand van de nanopartikels. Verder zou binnenverlichting van verschillende kwaliteit kunnen worden getest. Verdere klinische testen kunnen alleen maar worden aangeraden als in laboratoriumtesten een aanzienlijke sterfte kan worden aangetoond  van verschillende klinisch relevante pathogenen.

http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(17)30194-9/fulltext

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor JT laten blijken door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -