Ziektelast en Adaptie – helpt Technologie

Diabetesprofessional steeds meer gids en sparring partner! Technologie ontwikkeling en streven naar gedeelde besluitvorming.

Technology Acceptance Model (TAM)

Technologie helpt. Toch staan we nog maar aan het begin aldus spreker. Voor wie en wanneer is deze dan nuttig? De techniek heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De zorg is ook nog eens meer gepersonaliseerd. Psychologie kan een belangrijke bijdrage leveren om dit op te pakken.

Het is na 5 jaar terug van weggeweest, op 30 januari 2020 het Delphi Seminar in het Van der Valk Hotel Veenendaal 


Prof. dr. Frank Snoek (LinkedIn profile)
Professor of medical psychology since 2004, with a specialization in psychology of diabetes mellitus. Our research centres around 2 themes: self-management and mental health, in youth and adults with diabetes (www.diabetespsychology.nl). We offer psychological care to patients with diabetes and comorbid psychological/psychiatric problems (www.diabetesmentaal.nl) in close collaboration with the VUMC Diabetescentre (www.diabetescentrum.nl). I have a special interest in e-health applied to self-management of chronic diseases. We developed www.diabetergestemd.nl (better mood with diabetes) for diabetes patients with depression, and www.hypobewust.nl (hypo aware) for insulin-treated diabetes patients having difficulties coping with hypoglycaemia. As chair of the Department of Medical Psychology in VUMC and AMC I aim for excellence in psychological services and patient-centered research, as well as in medical education and professional training. Publications and citations:   https://scholar.google.nl/citations?user=twXwgBIAAAAJ&hl=nl 

Healthy Coping
Niet alleen technische kant van belang. Wat zijn de implicaties op gedragsniveau. Zoveel mogelijk ‘normaal leven’ is de wens. Een balans vinden tussen ziektemanagement en kwaliteit van leven. Coping, dus het hoofd bieden aan onvermijdelijke tegenslagen. Diabetes als ‘stressor’. De techniek dient  bij iemand te passen. Een adaptieve strategie. Geen emotionele rollercoaster veroorzaken. Hoe staat het met probleemoplossend vermogen. Wat te doen bij uitschietende waarden van bloedsuiker. Liefst zou je nog proactieve coping nastreven. ‘Als ik over twee uur ga sporten, dan moet ik nu alvast enz..’ 

Capability
Minimaal disruptief maken. Zo min mogelijk verstorend. Wat doet techniek met iemand. Hoe stel je dat vast. Hoe kan iemand omgaan met teleurstelling. Hoe iemand handelt. Wat is toegevoegde waarde. Indicatie voor techniek moet er wel zijn. Ander zit er niet altijd op te wachten.

Zichtbaar 
Helder maken als professional waarom je zo handelt. Zeker bij eisend iemand. Transitie patiënt naar consument. Vertrouwen een noodzaak bij gedeelde besluitvorming (shared decisionmaking). Uitproberen van een techniek experimenteren is prima. Niet bij voorbaat het uitzicht er levenslang aan vast zitten, Wel tevoren  bepalen waarop je gaat evalueren. Voldoende tijd nodig. Is er leerbaarheid. Interactie met de zaal levert hierover inzichten.

Technologie
Welke technologie past bij wie? Los van de voorselectie vanuit de zorgverzekeraar, heb je als professional wel al een inzicht. Soms moet je dus gewoon uitproberen. Sommige patienten bij voorbaat openstaand voor technische innovaties. Wat percipieert iemand als voordelen, gebruikersgemak en vertrouwen in techniek. Als uitgangspunt. Deze factoren blijken van belang te zijn. Kan helpen bij het stellen van vragen. Ervaring en kennis van belang. Falen van techniek wordt steeds minder geaccepteerd. Dat kan techniek (insulinepompen) echt niet waar maken.  Belangrijke taak om verwachtingen te polsen en temperen.

Leerbaarheid
Psychologie Leerbaarheid. Angstig en controlebehoefte. Twee extremen. Gaat techniek ziektelast verminderen of vermeerderen.  Daarin verschillen mensen soms enorm. Past techniek bij deze persoon. Kan enorm misgaan als mensen slordig en onzorgvuldig zijn. Pubers bijvoorbeeld. Risicogedrag.  

Voorbeeld
Geeft continue bloedsuikermeting (CGM) betere resultaten bij het reageren op lage bloedsuikers.  In het bijzonder bij hypo unawareness . Een studieopzet. Wat bleek bij evaluatie de psychologische opbrengst? Meer gevoel van controle. Minder afhankelijk. Ik hoef niet gewaarschuwd te worden.  Maar soms ook: Output…whow. Daar moet je iets mee. Vonden ze ingrijpend. Alarm? Vertrouwen verloren. Sommigen wachten gewoon. Anderen gingen alarmen instellen. Of zetten alarm uit (storend bij vergadering). Kortom: maatwerk! Vraag hoe iemand dat wil toepassen. Op geleide van professionele inzicht sturen. Probeer beeld van patiënt te krijgen. Als diabetesprofessional meer gids en sparring partner! 

Websites
https://www.linkedin.com/in/frank-snoek-77432816/
https://healthinvestment.nl/
https://scholar.google.nl/citations?user=twXwgBIAAAAJ&hl=nl

Mijn gekozen waardering € -