Digitalisering is uiteindelijk het middel om een ander paradigma in de zorg te krijgen.

STEUN RO

De eHealthweek 2018 biedt gelegenheid om dieper op een aantal kansen en belemmeringen in te gaan. Een 4e artikel van een reeks.

Het Hoogleraren Debat zoals dat genoemd werd, vond plaats in de grote zaal van het Mediaplaza van de Jaarbeurs te Utrecht op 23 november 2017. Er waren tegen de 75 bezoekers gekomen naar dit onderdeel van een zeer uitgebreid dagprogramma (met veel parallelsessies). Belangstellenden konden kenbaar maken tot welke doelgroep zij behoorden. Zij mochten reageren op een aantal stellingen (stemsysteem Buzzmaster). Ik probeer duidelijk zicht te krijgen op het grotere geheel. Hoe staat het ermee in Nederland.

De zaal reageert met 80/20 op de stelling. Marlies Schijven: we zitten in een zaal met believers. Wat is dan dat andere paradigma? De wereld van morgen? Zin zonder inhoud. Leonard Witkamp: wel degelijk. Denk aan de verandering van de beurs van Berlage naar digitaal zakendoen. Of de banken. Dat gaat in de zorg ook gebeuren. In 2030 bestaat ziekenhuis niet meer. Tijd/plaats onafhankelijk. Artificiële intelligentie en deep mining. Burger wordt mondiger. Maakt gefundeerde keuzes. Dat is de paradigmashift. Gebeurt dit ook?? Heleen Riper ziet wel een shift. Het vanuit huis dingen doen. Sociale netwerken worden belangrijke. Betaalbaarheid en toegankelijkheid. Belangrijk is juiste plaats/tijd/persoon. Randvoorwaarde belangrijk. Denk aan Maatjesproject. Advisering. Dit dus dankzij digitalisering. Wat moet er nog meer gebeuren? Lisette van Gemert: zichtbaar maken waar de knelpunten zitten. Boven tafel brengen. Dat je ook niet alles weet. We zien wat mensen doen. Data. Veranderingen. Maak het gemakkelijker, verleidelijker en aangepast. Handen aan de technologie in plaats van aan het bed. Marlies Schijven ziet nog weinig verandering. Zeker, bij de opleiding veel meer digitalisering zoals bibliotheekfuncties en cursussen. Maar niet in de zorg veel aandacht voor technologie. Niet participerend. Moeten we iets mee doen. Keuzevak eHealth kan. Maar het is niet genoeg. Medische informatiekunde. Er is nu slechts “kennis nemen van “. Meer interactie nodig. Elkaars taal spreken van technologie en zorg. Vanuit de zaal Tonnie Vogel (Sensire): digitalisering is democratisering. Kennis levert andere eisen op. Denk aan reisplannen. Digitale oplossing. Dan pas de echte paradigmashift!

Debat

De Nederlandse in ehealth gespecialiseerde hoogleraren in gesprek met dagvoorzitter Tom van ’t Hek: 

Professor dr. Heleen Riper, hoogleraar eMental-Health/Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam & GGZinGeest (rechts)

Professor dr. drs. Marlies Schijven, chirurg AMC., hoogleraar chirurgie, in het bijzonder Serious Gaming, Simulation and Applied Mobile Healthcare, faculteit der geneeskunde AMC-UvA (tweede van rechts)

Professor dr. Lisette van Gemert-Pijnen, Hoogleraar Persuasive Health Technology, Universiteit Twente (niet op foto)

Professor dr. Leonard Witkamp, Bijzonder Hoogleraar Telemedicine, AMC. Amsterdam, voorheen dermatoloog (niet op foto)