De vader van koningin Maxima gaat niet in Nederland vervolgd worden. Volgens Arnold Karskens riekt deze beslissing van het Openbaar ministerie naar klassenjustitie.

STEUN RO

Het Openbaar Ministerie neemt de aangifte tegen Jorge Zorreguieta niet in behandeling. Argentinië zou zelf in staat zijn onderzoek te doen. Die beslissing riekt naar klassenjustitie.

Het Landelijk Parket, het onderdeel van het OM dat zich bezighoudt met (inter)nationaal georganiseerde misdaad, laat de advocaten Liesbeth Zegveld en Göran Sluiter vandaag in een brief weten af te zien van onderzoek naar Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima. De Argentinijne justitie moet het zelf doen.

Julio Poch

De zaak in handen geven van Argentijnse onderzoeksrechters lijkt echter geen slimme zet. De rechtsgang in Argentinië verloopt traag, dat toont het lange voorarrest van Transavia-piloot Julio Poch wel aan. Sinds zijn arrestatie in september 2009 wacht hij in een Argentijnse gevangenis al vier jaar op een vonnis.

Ook bestaat de kans dat door de veelvoud aan huidige mega-processen, waarin tientallen verdachten worden aangeklaagd die werkzaam zijn geweest in detentie- en martelkampen als de ESMA en het Campo de Mayo, de behandeling van Zorreguieta op de lange baan wordt geschoven. De man is inmiddels 85 jaar. Nabestaanden van zijn verdwenen werknemers tasten na ruim 35 jaar nog steeds in het duister over het lot van hun familieleden. Moreel zijn we verplicht tot snel handelen.

Onomstotelijk

Het 'begin van bewijs', een voorwaarde van het OM om in actie te komen, is in de zaak Zorreguieta bovendien veel overtuigender dan die in de zaak tegen Julio Poch. Tijdens een diner in 2003 op het Indonesische eiland Bali maakte Poch namelijk opmerkingen waaruit disgenoten concludeerden dat hij ooit heeft meegewerkt aan dodenvluchten, een executiemethode waarbij gevangenen levend uit vliegtuigen zijn gegooid. Terwijl Poch dus al verdacht werd na louter mondelinge verklaringen, wordt Zorreguieta – die onomstotelijk een leidinggevende functie in een repressief regime bekleedde – niet vervolgd. 

Noodzaak tot navorsing ligt ook op andere terreinen dan alleen juridische. Zonder onderzoek zal rond de schoonvader van de nieuwe koning altijd de zweem van betrokkenheid bij moorden blijven hangen. Ook mensen die overtuigd zijn van de onschuld van Jorge Zorreguieta zal een onderzoek naar zijn betrokkenheid moeten aanspreken. Hij heeft dan immers niets te vrezen en met een onderzoek kan die zweem van betrokkenheid worden weggenomen. Daarnaast etaleert Den Haag, de zetel van de Nederlandse regering, zich als justitie-hoofdstad van de wereld met instellingen als het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. Waarom worden wel ministers en ex-staatshoofden uit andere landen ter verantwoording geroepen maar wordt Zorreguieta niet eens minimaal ondervraagd?

Artikel 12

Op 31 januari 2013 is het OM verzocht strafrechtelijk onderzoek te doen naar de (mede)betrokkenheid bij, dan wel kennis van Zorreguieta bij de ontvoering, marteling, verdwijning en/of moord van zijn werknemers. Als (onder)staatssecretaris heeft Zorreguieta een vooraanstaande politieke functie bekleed tijdens de Argentijnse dictatuur (1976-1983). In die periode zijn naar schatting 12.000 maar mogelijk zelfs 30.000 mensen om het leven gebracht. De aangifte werd ingediend door Alejandra en Ewa Slutzky en Matte Mourik.

Het afgelopen jaar zijn tal van verklaringen verzameld van slachtoffers, getuigen en nabestaanden die wijzen naar de betrokkenheid en/of medeverantwoordelijkheid van Jorge Zorreguieta bij de staatsterreur. Ziij klagen er over dat Argentinië niets doet in deze zaak en ze hebben daarom een brief gestuurd naar de Tweede Kamer en het OM met het verzoek tot actie.

De geloofwaardigheid van de rechtsstaat is in het geding. Een monarchie mag niet inhouden dat familie van leden van het koninklijk huis gevrijwaard zijn van vervolging bij serieuze verdenkingen van betrokkenheid bij misdaden tegen de menselijkheid.

De advocaten kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van het OM bij het Gerechtshof in Den Haag met een zogenaamd Artikel 12-procedure.

    Arnold Karskens is Neerlands meest onafhankelijke en ervaren oorlogsverslaggever. Muckraker. Nachtmerrie voor nazi’s en andere oorlogsmisdadigers. Auteur van tienŒ boeken. Onderzoeksjournalist die nooit ‘nee!’ als antwoord accepteert. Lastig, dwars & gehaat door zijn vijanden, maar Last Man Standing voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting.

    Geef een antwoord