De zweepslag van het kerkrecht (slot)

Conflictbeslechting in het kerkrecht geeft een diffuus beeld. Hebben de leden bij het ene kerkgenootschap of geloofsgemeenschap wel rechten, bij de ander blijkt de wil van de kerkenraad wet. En daarmee is de kern van de zaak aangeraakt: de rechtsongelijkheid tussen gemeenteleden en kerkenraad, bestuursleden of Parnassiem. Reglementen blijken niet te worden nageleefd, Gelijk en Ongelijk balanceren op de rand van de afgrond en het gezonde verstand heeft het nakijken.