Vastgoed met een smet/Groningen declareert afvoerkosten Joden bij Binnenlandse Zaken

In 225 Nederlandse gemeenten zijn Joodse woningen, bedrijven en grond onteigend. Zo is uit onderzoek van de datajournalisten van Pointer van KRO-NCRV gebleken. Het journalistieke platform stuitte op het onderwerp nadat het Nationaal Archief inzage had gegeven in de Duitse Vastgoedboeken. Daaruit bleek hoe meer dan zevenduizend Joodse panden en stukken grond in handen kwamen van louche ondernemers en vastgoedhandelaren. Dit leidde tot diverse artikelen zoals ‘Van fietsenhandelaar tot foute vastgoedeigenaar en Joden-verrader’ in Zwolle, gaat Winterswijk zich verdiepen in de aankoop van een geroofde synagoge tijdens de oorlogsjaren en gaan Eindhoven en Utrecht onderzoek doen naar omstreden belastingheffingen, die Joodse huiseigenaren opgelegd kregen, terwijl ze waren gedeporteerd.

Lees verder