Formeren op hoofdlijnen en op zoek naar breed draagvlak: lokaal lukt het wel

De ambities waren vorig jaar, kort na de verkiezingen nog groot: Rutte IV krijgt een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Al langer spreekt men daar de wens voor uit en na de discussie over de nieuwe bestuurscultuur was het beknopte regeerakkoord plots weer actueel. Als niet alles tot in detail wordt vastgelegd, zorgt dat voor een gezondere verhouding tussen Kamer en kabinet, zo was het idee. In gemeenten experimenteren ze al langer met constructies op hoofdlijnen, met meer inspraak voor de gemeenteraad. Den Haag zou daarvan kunnen leren.

Lees verder