CollectieGeschiedenis

Roofhandel van Joods vastgoed

Het waren gouden tijden voor Jodenjagers, politierechercheurs, verhuisbedrijven en andere beambten die op Joden joegen voor Kopfgeld of betrokken waren in de confiscatie van hun bezit. Bekende Jodenjagers in de Randstad waren Willem Klarenbeek, Joop Out en de bokserfamilie Olij. Bij het beslag leggen van Joods bezit werd niet alles overgedragen aan de Duitse autoriteiten. Veel verdween in eigen zakken. Joodse huizen werden leeggeroofd en in een aantal gevallen betrok de rechercheur, verklikker, Jodenjager en NSB’er de leegstaande huizen. Na

Lees verder
CollectieReizen

Herzlich willkommen in Costa Blanca. Nazi’s aan de Spaanse kust

De vluchtroute van nazi’s naar veilige oorden. Een aantal bleef echter achter. Ze genoten bescherming van het Franco regime. Bovendien bestond er in Spanje een uitgebreid commercieel netwerk dat onder leiding stond van de Duitse industrieel Johannes Bernhardt. Zijn imperium dat zich tot in Argentinie uitstrekte had nog voor de val van nazi-Duitsland fondsen, deviezen, roofkunst, patenten, nazikopstukken, etc veiliggesteld en ondergebracht op Spaanse bankrekeningen en dochterondernemingen. Degenen die besloten van Spanje hun nieuwe thuisland te maken, investeerden eveneens hun

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Het Vaticaan en haar vele duistere geheimen

  De hoofd-exorcist van het Vaticaan voerde meer dan 100.000 exorcismen uit Volgens pater Gabriele Amorth, de overleden hoofduitdrijver van Vaticaanstad, voerde hij naar schatting 160.000 uitdrijvingen uit tijdens zijn zestig jaar durende dienst als priester in Vaticaanstad. Het exorcisme ritueel is niet beperkt tot wijlen de hoofd-exorcist, maar zelfs de pausen hebben zich overgegeven aan het uitdrijven van mensen die werden verondersteld onder satanische bezetenheid te zijn. Volgens een BBC-rapport uit 2018 verwelkomde het Vaticaan overigens bijna 250 priesters

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Nazi-bisschop Hudal redde niet alleen Otto Wächter maar ook Sassen

Archive of the Pontifical Institute Santa Maria dell Anima, Rome,

In het bekende werk van Phillippe Sands "De Rattenlijn" wordt de relatie tussen Otto Wächter en nazi-bisschop Alois Hudal aangehaald. Hudal stond aan het hoofd van de naoorlogse rattenlijn via het Vaticaan. Inmiddels zijn er meer namen opgedoken die door zijn organisatie naar Latijns-Amerika zijn geholpen: massamoordenaars als Franz Stangl, Adolf Eichmann, Hans Fischböck (werkkampen) en de Slager van Riga Edward Roschmann. Onder hen waren ook Nederlandse nazi’s die door Hudal werden geholpen. Eén ervan was Maria Sassen. Maria was

Lees verder
CollectieGeschiedenis

De ratline werd betaald met Joods vermogen

Een deel van de inbeslaggenomen goederen en vermogens eindigde op de rekeningen van de roofbank Lippman en Rosenthal. Een groot gedeelte verdween echter ook in de zakken en privékluizen van diegene die de oorlog als een buitengewone kans zagen om van de bezetting gebruik te maken. De roofbuit in de vorm van sieraden, diamanten, kunststukken, deviezen en patenten werden op schuiladressen verborgen, op Zwitserse bankrekeningen gestort of verhandeld op de Spaanse zwarte markt. Uitgeweken nazi’s Zo vluchtten de Jodenjager Andries

Lees verder
CollectieGeschiedenis

De rattenlijn over zee

In het bijzonder werd de relatie tussen de Argentijnse scheepsmagnaat Alberto Dodero en de Rotterdamse Lloyd aangehaald. In zijn verklaring stelde hij dat het bestuur van Lloyd (Ruys) op de hoogte was dat hun agent Dodero actief betrokken was in het wegsluizen van voortvluchtige nazi’s. Dodero en Lloyd In het daarop volgende onderzoek kwamen meer connecties naar boven. Dodero was vicepresident van de Argentijns-Nederlandse Kamer van Koophandel. Al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij agent voor Lloyd.

Lees verder