Afhandeling natuurvergunningen in Gelderland komt op gang

De provincie Gelderland begint weer vergunningen uit te geven, na de opschorting daarvan door de stikstofuitspraak.

ARNHEM – De stilgelegde afhandeling van natuurvergunningen komt in Gelderland weer langzaam op gang. Sinds het begin van het jaar heeft de provincie Gelderland al zeker drie vergunningen voor bouw en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten afgegeven, vertelt een woordvoerder. Daarnaast heeft de provincie ruim dertig nieuw ingediende vergunningaanvragen in behandeling genomen.

De provincie had de afhandeling en afgifte van omgevingsvergunningen afgelopen zomer stilgelegd als gevolg van de PAS-uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak leidde tot de zogenoemde stikstofcrisis. Projecten in de industrie, landbouw, infrastructuur en bouw kwamen stil te liggen.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorzag in een methode om bij het verlenen van milieuvergunningen aan bedrijven vooruit te lopen op toekomstige vermindering van stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. De Raad van State verklaarde dat in mei 2019 onwettig, omdat vergunningen alleen verleend mogen worden als de stikstofuitstoot daadwerkelijk niet toeneemt. De provincie Gelderland besloot daarop de afhandeling van ruim driehonderd vergunningaanvragen aan te houden, totdat meer duidelijk was over nieuwe normen om vergunningaanvragen aan te toetsen.

Bij vergunningaanvragen die in de laatste fase van afhandeling verkeerden, vernietigde de provincie de principebesluiten om de vergunning te verlenen. Die vernietiging was echter niet onherroepelijk, stelt woordvoerder Eva Calicher van gedeputeerde Peter Drenth (CDA), die onder meer natuur en vergunningverlening in zijn portefeuille heeft. In de loop van de zomer bleven nieuwe vergunningaanvragen binnenkomen, die de provincie ook allemaal in de ijskast zette.

Op 13 december vorig jaar werden tenslotte de nieuwe beleidsregels voor de natuurvergunningen van kracht. Ondernemers kunnen voortaan alleen nog natuurvergunningen voor bedrijfsactiviteiten krijgen als zij aantonen dat de stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden door hun activiteiten niet toeneemt ten opzichte van de toegestane en gerealiseerde uitstoot van het bedrijf op het moment van de vergunningaanvraag. De ondernemers mogen dit voor elkaar krijgen door middel van intern salderen – het nemen van maatregelen binnen het bedrijf om de stikstofuitstoot te verminderen – en extern salderen – het overnemen van de stikstofruimte van bedrijven die sluiten –.

Brief

Begin december heeft de provincie Gelderland alle ondernemers die vorig jaar een vergunningaanvraag hadden lopen, een brief gestuurd. Daarin gaf de provincie de aanvragers de keuze tussen het aanhouden van hun aanvraag en het intrekken daarvan, eventueel gevolgd door indiening van een nieuwe aanvraag. De aangehouden aanvragen zal de provincie voor 1 juli 2020 naar de nieuwe normen beoordelen. Als ondernemers een nieuwe aanvraag indienen, laat de provincie een afhandeltermijn van 26 weken ingaan vanaf het moment van indiening. De ondernemers moesten hun keuze voor 31 december doorgeven, anders zou hun aanvraag automatisch zijn afgewezen.

De meeste ondernemers hebben ervoor gekozen hun vergunningaanvraag aan te houden zegt woordvoerder Calicher. “Daarnaast zijn er tussen dertig en veertig nieuwe vergunningaanvragen ingediend en in behandeling genomen. Daartussen zitten echter ook heel nieuwe vergunningaanvragen. Ook hebben sommige ondernemers mogelijk geen nieuwe aanvraag ingediend, omdat zij inmiddels hebben geconcludeerd dat het voor de betreffende bedrijfsactiviteit helemaal niet nodig was bij de provincie een vergunning aan te vragen.”

Mijn gekozen waardering € -

Chris Halkes is freelance redacteur en privédetective, tegenwoordig gevestigd in Goes in Zeeland. Op Reporters Online publiceert hij incidenteel artikelen over juridische en regionale onderwerpen.
Chris Halkes hoopt in de toekomst vaker te kunnen schrijven over zijn nieuwe woonplaats Goes. Hij kijkt daarvoor uit naar tips over:
* opmerkelijke situaties en gebeurtenissen in Goes en omgeving;
* zaken waarover bewoners van Goes zich druk of bezorgd maken;
* al dan niet vermeende misstanden in Goes en omgeving.
U kunt uw tips mailen naar [email protected]