Albanezen gebruiken Nederlandse havens om illegaal naar Engeland te gaan

Meer dan 80.000 Albanezen vertrokken naar West-Europa, om daar asiel aan te vragen. Juist nu de EU-landen proberen de komst van deze economische migranten uit landen van de Balkan te blokkeren, vinden Albanezen nieuwe manieren om Albanië te verlaten.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Marechaussee, die verantwoordelijk is voor het bewaken van de grenzen, 105 Albanese staatsburgers gearresteerd  in de havens van Hoek van Holland. Hoek van Holland, is de grootste passagiershaven van Nederland, en doel van deze migranten is om Groot-Brittannië illegaal te bereiken.

En de incidenten zijn sindsdien niet verminderd. Op 3 februari vond de Marechaussee nog eens vier Albanese migranten in de haven in een vrachtwagen. Twee dagen later, werd een Albanees gearresteerd tijdens een mobiele controle van de Marechaussee, doordat deze persoon reisde op een vals Italiaans ID.

Afgezien van Hoek van Holland, heeft Nederland nog twee internationale havens waaruit ferries naar Engeland vertrekken. Het betreft hierbij de haven van Europoort bij Rotterdam en IJmuiden.

Ook al is het lastig in te schatten hoeveel illegale Albanese migranten via deze havens de oversteek heeft gewaagt, lijkt er een duidelijk sprake te zijn van een trend.

Volgens woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Janet Takens, vertelde Reporters Online dat Albanezen ongeveer 23 procent van de 455 personen gearresteerd personen vorig jaar  uitmaken.

In vergelijking met de cijfers van 2014, waar slechts 160 personen van alle nationaliteiten werden gearresteerd, is het aantal buitenlanders die gearresteerd zijn terwijl ze proberen om illegaal over te steken van Hoek van Holland naar Groot-Brittannië verdrievoudigd in slechts één jaar.

Verkeerscontroles

Het cijfer van 105 Albanezen die gearresteerd zijn in 2015 is overigens ook een indicatie. Het betreft namelijk niet Albanezen die gevonden zijn door de Nederlandse politie op andere locaties, zoals bij bijvoorbeeld verkeerscontroles. Ook zijn er geen betrouwbare cijfers over hoeveel Albanezen daadwerkelijk de oversteek hebben gemaakt en daarin zijn geslaagd.

Maar in september 2015, lukte het een groep van 20 illegale immigranten uit Albanië om Groot-Brittannië te bereiken. De Albanezen zaten verstopt in een vrachtwagen die aan boord van een ferry van IJmuiden naar Newcastle was gevaren. Ten minste vijf van Albanezen weigerde om terug te keren naar Nederland en vroegen asiel aan in het Verenigd Koninkrijk.

De anderen personen, die geen asiel in het Verenigd Koninkrijk aanvraagde, werden teruggestuurd naar Nederland en ondervraagd door de Marechaussee.

Het feit dat migratie centra in Groot-Brittannië niet gesloten zijn is daardoor ook een reden om de asielprocedure aan te gaan.  Zodra ze in die procedure zitten, kunnen de Albanezen door de trage en ingewikkelde asielprocedure te gebruiken als een maas in de wet en uit het zicht verdwijnen.

Hoewel “trailer” migranten uit Albanië het grootste probleem zijn voor de Nederlandse autoriteiten, zijn er zijn ook andere manieren waarop Groot-Brittannië wordt bereikt. In ten minste één geval werd een plezierjacht gebruikt om Britse bodem te bereiken.

Herald Meijer, een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, vertelde de Nederlanders de Nederlandse Publieke Omroep Nieuws vorige maand dat ze een mensenhandel bende die mensen illegaal nam naar Groot-Brittannië had ingerekend.

Twee Nederlandse burgers, werden op heterdaad betrapt augustus 2015 in de haven van IJmuiden, waar ze een groep van 24 personen op een kleine boot probeerde te smokkelen. Tenminste 11 van deze personen bezaten de Albanese nationaliteit. De politie werd gewaarschuwd door omstanders, die waren verrast bij het zien van een groot aantal mensen die aan boord gingen van het zes meter lange jacht.

Smokkelnetwerk

De Nederlandse militaire politie, samen met de nationale politie een onderzoek gestart en kwam er al snel achter dat een grotere smokkelnetwerk actief was, waarvan twee Nederlanders een klein onderdeel van uit zouden maken. “Als je na te denken over wat er zou kunnen gebeuren bij het oversteken van de Noordzee, een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, dan hebben we ernstige twijfels over de vraag of deze boot staat was om Engeland te bereiken”, aldus Meijer. “Als je erover nadenkt, was er een reële mogelijkheid dat de boot halverwege zou zijn gezonken, wat resulteert in 26 slachtoffers,” voegde hij eraan toe.

Takens, van het ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelde Reporters Online dat het ministerie al het mogelijke doet om de veiligheid in de Nederlandse havens te garanderen.

“Hoek van Holland is geen Calais en zal geen Calais worden,” zei ze verwijzend naar de beruchte Franse haven die thuisbasis is geworden om duizenden asielzoekers, in de hoop om het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Sinds 2015 hebben we intensievere controles op (de internationale havens van) Hoek van Holland, Europoort en IJmuiden, bijvoorbeeld door het gebruik van honden om migranten op te sporen. Onze voornaamste focus is nu het controleren van vrachtwagens. Nu zijn er geen extra maatregelen nodig. Wanneer er reden is om aanvullende maatregelen te nemen, zullen we dat doen,” zei ze. “Op dit moment onderzoeken we verder recente incidenten (smokkel). Als uit onderzoek blijkt dat er meer overleg nodig is met de Albanese autoriteiten, zullen we contact opnemen.”

Mijn gekozen waardering € -

Vincent Triest is de enige Albanese correspondent werkzaam in Nederland. Geeft duiding aan gebeurtenissen in de Balkan en volgt op de voet de ontwikkelingen in Albanië, Macedonië en Kosovo. Corruptie, politieke intriges op de Balkan en de Europese integratie van de regio zijn de belangrijkste onderwerpen waar hij over schrijft.