Een paar gelukkigen mochten met hem op de foto, maar de meesten vingen alleen een glimp op van Sid Mohamed ben Hassan el-Aloui, oftewel de koning van Marokko. Menig Nederlands-Marokkaan haastte zich in het weekend van 25 maart naar Amsterdam toen bekend werd dat ‘hun’ koning Mohammed VI daar rondliep. Al sinds 1999 zwaait hij de scepter over Marokko en de manier waarop hij dat doet wordt bewonderd door Marokkanen over de hele wereld. 

Eén voor één heeft Mohammed de 6e de Marokkaanse bevolking voor zich gewonnen. Hij begon met de Berberse gemeenschap, de vroegere bewoners van Noord-Afrika, die hij na jaren van onderdrukking meer rechten heeft gegeven. Zo kregen ze in 2001 het ‘Institut Royal de la culture Amazighe’ dat de Amazigh cultuur onderzoekt en promoot. Vanaf 2003 wordt ook hun eigen taal, Tamazight, weer onderwezen.

Daarna heeft hij zich hard gemaakt voor betere vrouwenrechten. Zo kan een vrouw nu een scheiding aanvragen, wordt dat onder rechterlijk toezicht geregeld en is de huwbare leeftijd verhoogd van 15 naar 18 jaar.

Ook mannen vallen voor Mohammed de 6e; voornamelijk door zijn liefde voor jetski’s, golf en snelle sportauto’s. Hij draagt zelfs de bijnaam M6, wat een samenvoeging is van BMW en Mohammed de 6e.

Correspondent Marokko e.o.