Australische ingenieur ontfermt zich over Nicaraguakanaal

Laatste nieuws over het Nicaraguakanaal: de Australische ingenieur Neil Murchie Hodge gaat voor het Chinese bureau HKND de kar trekken. En de Chinezen hebben kennelijk veel beter nagedacht over het kanaal dan veel critici denken.

Neil Murchie Hodge heeft volgens HKND een klinkend cv met meer dan 40 jaar ervaring in grote infrastructurele projecten wereldwijd. Hij werkte voor onder andere de Australische Leighton Holdings en het Thaise, voorheen Deense Christiani & Nielsen.

Wat Murchie Hodge precies gaat doen, legt HKND nog niet uit. Een verzoek tot interview hierover heb ik het bureau al doen toekomen.

Het eerste wat op tafel ligt is de haalbaarheidsstudie. Er wordt gekeken naar technologische en economische haalbaarheid en naar de gevolgen voor het milieu en voor de mensen die in de gebieden wonen waar mogelijk gegraven wordt. Over een jaar moet de studie zijn afgerond.

HKND, dat in eerste instantie een vaag, obscuur clubje was of op zijn minst leek, is ook het internet opgegaan.  Op de website uitsluitend aandacht voor het Nicaraguakanaal. Lees overigens hier bijvoorbeeld Reuters over de sceptische ontvangst van de plannen.

Suezkanaal

De website geeft een uitvoerige motivatie over de noodzaak van dit kanaal. Ten eerste de grootte van de schepen, waar ik ook al in mijn eerste artikel over het Nicaraguakanaal op inging.

De grootste schepen die nu in de vaart zijn, kunnen niet door het honderd jaar Panamakanaal, ook niet als de nieuwe grotere sluizen klaar zijn. Volgens HKND is dit nu al meer dan tien procent van de wereldhandelsvloot en zal dat percentage alleen maar groeien.

Ook zal het formaat van de schepen volgens de Chinezen blijven toenemen en zullen deze schepen ook niet meer door het Suezkanaal kunnen. Op dit moment is het Suezkanaal een belangrijke verbindingsweg tussen Amerika en het verre oosten. Veel schepen bijvoorbeeld van de oostkust van Noord-Amerika die niet meer door het Panamakanaal kunnen omdat ze te groot zijn, gaan over de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en het Suezkanaal naar Oost-Azië.

Kaap de Goede Hoop

HKND verwacht met het Nicaraguakanaal vooral de handel tussen de oostkust van de Verenigde Staten en het verre oosten te kunnen bedienen. Het gaat met name om het vervoer van olie en gas.

Maar ook uit Latijns Amerika gaan steeds meer schepen naar het verre oosten, met name China. Ze vervoeren onder andere steenkool, olie en graan. HKND verwacht voor het Nicaraguakanaal ook klanten vanuit Noord-Brazilië (ijzer en ertsen), waarvoor de huidige route om Kaap de Goede Hoop – de Atlantische Oceaan over en onder Afrika door – te ver zou zijn en daarom niet concurrerend genoeg met andere producenten van deze stoffen, zoals Australië.

HKND is optimistisch over de groei van de handelsvolumes: 9% wereldwijd tot 2020, verwacht het bureau.

Wordt wederom vervolgd en hopelijk met meer informatie over de heer Murchie Hodge.

Mijn gekozen waardering € -

Wies Ubags (1962) werkt vanuit Brazilië voor oa het ANP. Ze is ook te horen op de Nederlandse en Belgische radio (vooral BNN, WNL en VRT).  Ze schrijft over ambitie in Latijns Amerika, in het klein en in het groot. Economische onderwerpen krijgen veel aandacht.

Geef een antwoord