Collectie

‘Boeren worden aan alle kanten uitgeknepen’

Uit alle macht protesteerden de boeren op het Malieveld tegen de stikstofregels en tegen de dreiging van een krimp van de veestapel. Zoals altijd kregen ze steun van het CDA, maar nu roept uitgerekend deze partij dat Nederlandse boeren ook best wat minder kunnen exporteren. Onder druk van de agrarische achterban is die tekst tijdens het CDA-congres nog enigszins afgezwakt. Eerst stond er nog dat waarden als duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren belangrijker moet zijn dan de exportpositie,

Lees verder
CollectieEconomiesyndication

Een krimp van de veestapel is ook beter voor boeren

Ik zal geen grapjes maken over de namen van Oene Oenema. Maar de verleiding is groot wanneer hij stelt dat de kosten in de landbouw omlaag moeten “omdat die vooral voor de varkenshouderij vaak te hoog zijn om nog een goede boterham te verdienen.” Het grote probleem in de landbouw is niet dat de kosten te hoog zijn, het zijn juist de opbrengsten die tekort schieten. Als professor aan Wageningen Universiteit zou Oenema dat toch moeten weten. Hij werd aangehaald

Lees verder
CollectieInternationaalsyndication

Mali invests in safety and agriculture

Mali assigns 15% of the national budget to agriculture. This is far above the 10% as recommended in the Maputo-declaration, that most African states don’t even reach. And it is the same amount that is allocated to safety. Moussa Ismaila Toure proudly presents those figures. The general manager of API Mali, the Investment Promotion Agency, is very eager to convince companies to come and invest in Mali. He even invites journalists to come over and show them the opportunities of

Lees verder
CollectiesyndicationWetenschap

Gentech neemt honger niet weg

Landbouwgewassen gaan 40 procent meer voedsel opleveren, doordat gentechnologie een 'weeffout in de fotosynthese' (sic) heeft weten te herstellen, zo berichtte de Volkskrant op 5 januari. Wat is er mis met de natuur? Welnu, de fotosynthese werkt niet efficiënt genoeg naar de zin van Amerikaanse gewastechnologen. Een cruciaal enzym blijkt in 20 procent van de gevallen een molecuul zuurstof uit de lucht te plukken in plaats van een molecuul CO2. Dit levert geen suikers op, maar 'gifstoffen', die de plant

Lees verder
CollectieInternationaal

Hoe West-Afrika gebukt gaat onder dumping en smokkel van melk

Boerenzonen worden omgeturnd tot jihadisten door het ‘dumpen’ van mageremelkpoeder uit Europa. Het was Adama Ibrahim Diallo, voorzitter melkveehouderij in Burkina Faso, die onlangs het Europarlement met deze uitspraak het vuur aan de schenen legde. Afrikaanse regeringen hebben binnen handelsafspraken met Europa echter wel degelijk mogelijkheden om hun producenten tijdelijk te beschermen tegen lage prijzen stelde LTO-lobbyist Klaas Johan Osinga in zijn weblog. Waarom doen zij dat niet? vroeg hij zich af. Ik was onlangs in Mali waar ik de vraag

Lees verder
CollectieEconomieTechnologie

The absurdity of the blockchain

In a trade chain where everything is transparent, nobody can cheat. Prices will be fair, contaminations will be directly traceable to the source and compliance with certificates will be handled automatically. Or so many in the blockchain community believe. In December 2017, Wageningen University & Research, together with the Dutch Knowledge Institute TNO, published their final report on the pilot study ‘Blockchain for Agriculture and Food’. It presents many opportunities for the application of this new technology in the food

Lees verder