Dan ben ik dus werkelijk de centrale figuur

Ik ben totaal onkundig van deze opname, aldus de bescheiden docent.

Dit wordt een zeer ongewoon bericht

Directe aanleiding vormt een copie van een brief die ik kennelijk als Biologie student (1965/1966) ooit verstuurd heb naar dr. Kipp over zijn werkcolleges. Wie was dat ook al weer? Een bijzonder docent. Dat blijkt ook al gauw bij wat verder snuffelen. Een curieus geval.

Dr.P.J. Kipp, Zoologie
In de Utrechtse Openbare Bibliotheek is een boekje aanwezig van zo’n 75 pagina’s met een donkerrood gekleurd hard kaft en met de titel “de evolutie van een gebouw, Janskerkhof 3; kloosterzaal, statenzaal, laboratorium; tekst: PJ Kipp. Utrecht, zoölogisch laboratorium, 1974. Ter gelegenheid van het afscheid van professor dr. Chr. P. Raven werd de geschiedenis van het zoölogisch laboratorium te Utrecht te boek gesteld. Tot zover de inleiding. Verderop de mededeling dat de geschiedenis van het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht is aangeboden namens alle medewerkers (Utrecht, 30 september 1974). Het boekje is ook kennelijk in eigen beheer uitgegeven.

Merkwaardig
Het is een merkwaardig boek met tal van bespiegelingen. En het meest merkwaardig zijn de tekstgedeelten op pagina 20 en 22 (de paginanummers staan er trouwens in de bovenhoek met potlood bijgeschreven, kennelijk is dat vergeten bij de opmaak). De betreffende tekst is een toelichting bij een foto.

Quote: geen grapje, maar een speling van de natuur! U ziet stoep en voordeur aan het Janskerkhof, en door de voordeur ziet u, langs de Hoogt, op het huisje in de Teelingstraat. Een foto, omstreeks 1965 gemaakt, van een toestand die sinds omstreeks 1885 niet meer bestond! Want toen was de trap er al. Dit is al merkwaardig genoeg, maar er is nog meer. Het linker buurhuis in de Teelingstraat toont tegen zijn donkere achtergrond mijn portret. Mijn hoed ziet u voor de grote dakkapel (toen bestonden er nog hoeden). In dat portret meent u wellicht een sleutel te vinden: het is geen trucfoto; het moet wel heel wat voeten in de aarde hebben gehad om hem te maken. En ik sta er belangstellend bij te kijken hoe het lukt. Ja nu wordt de zaak nog duidelijker: ik zal zelf dit plan wel hebben bedacht, want wie op het lab zou zich verder voor dit onderwerp hebben geïnteresseerd? Dan ben ik dus werkelijk de centrale figuur, zoals die op het plaatje staat! U denkt echter te rationalistisch, zoals ook bij onze huidige eenzijdige, intellectualistische opleiding te verwachten was. In werkelijkheid ben ik totaal onkundig van deze opname: ik heb er niets van gemerkt. Veel later kreeg ik hem bij de heer van Kooten onder ogen. Hij is zo’n goede fotograaf, dat hij begreep dat een per ongeluk dubbel belicht negatief ook wel eens geen mislukking kan zijn: een origineel denker! Hij vertelde mij, dat wij de foto danken aan een biologenmeisje, dat vergat haar film door te draaien. Maar hoe kreeg ze het voor elkaar? Zij gebruikte niet haar verstand: dat is duidelijk, want met haar verstand had ze dit nooit gepresteerd.

Zoals u kunt zien heb ik de foto bewerkt en met wat rode lijnen de contouren van Kipp proberen weer te geven. Als de lezer nu weer de originele foto bekijkt is het duidelijk dat het een dubbel opname is geweest uit de tijd van de fotonegatieven e.d.

Links
https://www.slideshare.net/BiologieUU/groeneveld-31032011
http://www.documentatie.org/data/wp/kaart3/3per/Kipp,%20P.J.-%20-%20geb.%201907%20_kaart_3%20(0000.0011).htm

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor JT laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -