Zelfs een COVID19 dashboard geeft maar een deel van de werkelijkheid weer. Hella Hueck pleit voor een maatschappelijk dashboard

STEUN RO

        De diagnose fobie durf ik  nu wel te stellen

Het is best mogelijk dat deze dame tot de risicogroep behoort. Dan is extreme ‘distancing’ beter te verklaren. Het is nu de tweede keer. De eerste keer leek het nog toeval. Tijdens mijn vroege fietsrondje komt mij op het kronkelende fietspad een tamelijk gezette wandelende jongedame tegemoet. Zij slaat abrupt een klein zijpaadje in. Zonder op- of om te kijken. Enkele dagen wordt het nog gekker. Vrijwel letterlijk duikt zij de bosjes in. Mijn groet wordt niet beantwoord. De eerste keer dacht ik het al. Het vermijden van  zelfs visueel contact. Extreme angst (fobie) voor het beruchte virus lijkt mij zeer aannemelijk.

Meer of minder
Zijn er meer psychische klachten in deze periode. Nieuwscheckers vecht de representativiteit aan van een onderzoek dat dit laatste het geval zou zijn. De bewering dat 1 op de 3 dergelijke klachten zou hebben. We weten dat reacties op stress divers kunnen zijn. Je zou je kunnen voorstellen dat sommige lijders het slechter hebben en anderen juist beter. Kunnen we iets leren uit het verleden.

Medische Ervaringen
Op mijn bureau ligt een boek van bijna 500 pagina’s. Een stevig donkerbruin linnen omslag. Daarop in gouden letters ‘Medische Ervaringen’ en subtitel ‘In Nederland tijdens de bezetting 1940-1945’, onder Redactie van prof.Dr.I. Boerema. In de uitgebreide inleiding van dit kort na de bevrijding in 1946 verschenen boek de tekst: ‘Als het ware schiep de oorlog een biologisch experiment’. Een aantal deskundigen geven vervolgens op hun vakgebied een nadere uitleg bij de effecten. In de inleiding al de aftrap: ‘In de eerste plaats deden psychische invloeden zich gelden op het overgrote deel der bevolking’. 

Psychische klachten
Na het eerste hoofdstuk over voeding en voedingstoestand volgt er een hoofdstuk ‘Neurologie en Psychiatrie’van de hand van Dr.H.K.Bartstra, conservator te Groningen. Meteen al is duidelijk dat de gegevens beperkingen hebben, wat ook wordt toegegeven. Psychiatrische opnames vanuit de drie Noordelijke provincies per diagnosegroep tonen weinig verschil door de jaren. Er is wel een persoonlijke impressie van reden tot polikliniekbezoek. Aanvankelijk wordt een afname van neurotische reacties gezien. Dat is ook opgemerkt in de periode 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog). Maar toen was ons land niet rechtstreeks betrokken bij de oorlog en was er al helemaal geen bezetting. Kortom, we weten getalsmatig te weinig van datgene wat er ‘onder de radar’ heeft plaatsgevonden. 

Experiment of Nature
Dat is dan meteen de verbinding, de link met het heden. Ook nu een biologisch experiment, een ‘experiment of nature’. Maar dan vrij letterlijk door een virus, een zoönose (dier naar mens). Tot nu toe is bij de beleidsmakers gevaren op cijfers van sterfte en IC opnames. Grove getallen, net zoals in het boek uit 1946. Zelfs het aangekondigde dashboard geeft maar een deel van de werkelijkheid weer. Journaliste Hella Hueck het heeft op televisie over het belang van een maatschappelijk dashboard. Daarin kan ik mij wel vinden. Wat betekent de aanwezigheid van een positieve test zonder ziekteverschijnselen voor een leraar bijvoorbeeld. Wat betekent quarantaine voor een ondernemer. En de biologische aspecten? Hoeveel stijgt het gewicht tijdens 6 weken lockdown. Wat gaat straks de jaarlijkse griepperiode (Influenza) voor effect hebben. Kortom, natuurlijk komt er een boek ‘Medische Ervaringen’ 2020-2021.   

 Websites

Ongefundeerd: 1 op 3 Nederlanders heeft psychische klachten door coronacrisis


https://www.nporadio1.nl/gezondheid/22467-angst-dwang-en-fobiestichting-overspoeld-met-telefoontjes-door-coronavirus
https://mindplatform.nl/over-mind-platform/organisatie/landelijke-lidorganisaties/angst-dwang-en-fobie-stichting-adf-stichting
https://adfstichting.nl/omgaan-met-stress-in-coronatijd/

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -