De feitenvrije balanceeract tussen klimaat en migratie

Het belangrijkste speerpunt van extreemrechtse partijen als Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid is van oudsher het beperken van migratie. Maar ook het ontkennen en bagatelliseren van klimaatverandering is een stopkpaardje op de rechterflank. Elke gelegenheid om klimaatbeleid te saboteren zal worden benut. Ondertussen negeren ze daarbij het verband tussen klimaatverandering en migratie volledig.

Het is al jaren bekend dat er een sterk verband is tussen de gevolgen van klimaatverandering en toenemende migratiestromen wereldwijd. Volgens een onderzoek uit 2017 leidt klimaatverandering tot extreem weer, landbouwproblemen en conflicten in met name Afrika en Azië en daarmee tot migratie richting Europa. Dat is nu al merkbaar, gevolgen van klimaatverandering hebben een rol gespeeld in de Arabische lente, het conflict in Syrië en de opkomst van Boko Haram.

Een onderzoek van het Pentagon onderschrijft deze scenario’s. De NAVO kiest een nieuwe aanpak om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden en ook de VN wijst erop dat klimaatverandering tot een verdere toename van migratie zal leiden. Het wordt zelfs de grootste uitdaging van de 21e eeuw genoemd.

Ondertussen verwerpen PVV en Fvd (en hun restafval in de vorm van JA21 en BVNL) de aanpak van klimaatverandering. Dat klimaatsaboteurs Thierry Baudet en Geert Wilders daarmee een standpunt innemen dat haaks staat op de angst voor migratie, die ze al jaren aanwakkeren negeren ze. Baudet en Wilders hebben de gebruikelijke route bewandeld; van het ontkennen van klimaatverandering, via het wegwuiven van de invloed van de mens naar hyperbolen over de kosten van de energietransitie. De baten en de te vermijden schade worden steevast vergeten in hun luidruchtige betoog.

Waarom zijn Geert en Thierry niet in staat oorzaak en gevolg te begrijpen? Hoe kunnen ze met droge ogen twee tegenstrijdige standpunten tot speerpunt verheffen? Als je het verband tussen migratie en klimaatverandering ontkent ben je ziende blind.  Mogelijk is over 50 jaar een derde van de wereld niet meer geschikt voor menselijk bewoning.

Zijn ze zo verdwaald in hun eigen gelijk dat ze logica niet meer bevatten? Of spelen er misschien andere belangen, bijvoorbeeld van buitenlandse financiers die ze zo graag buiten beeld houden? Of is het politieke luiheid en gaan ze voor het antigeluid omdat dat zo lekker scoort. Ze weten immers dat chaos en ophef electoraal effectief zijn.

Naar mijn idee is het een combinatie van alle bovengenoemde factoren. Het toont weer aan dat de extreemrechtse leiders rattenvangers zijn zonder oog voor het algemeen belang. Hierdoor dragen extreemrechtse politici in Nederland en de rest van de wereld direct verantwoordelijkheid voor de gebrekkige aanpak van klimaatverandering en de dodelijke gevolgen hiervan.

By Peter van der Sluijs – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77380417

Mijn gekozen waardering € -