De verloren zegel. Een cold case met internationale vertakkingen

Het begon honderd jaar geleden in Praag... Een waargebeurde zoektocht

Om precies te zijn de zoektocht teweeg gebracht door een postzegel. Een cold case, waarin de auteur Bram Klein als persoonlijk betrokkene via een onderzoeksjournalistieke insteek een misdaad opspoort. Een internationaal verhaal met Interpol en Tsjechische politie.

Het boek van Bram Klein telt drie verhaallijnen. Het is in essentie non-fictie, alhoewel de auteur beslist zijn fantasie heeft moeten gebruiken. De drie verhaallijnen kennen een zogenaamde dramatische boog. Een begin, een hoogtepunt en een einde. Feitelijk eindigt het boek ook met een cliffhanger. Want we weten nog steeds niet hoe het gaat aflopen zo stelt de auteur in zijn nawoord. De politie in Tsjechië behandelt nog de aanklacht voor het in bezit hebben van een gestolen postzegel. Fascinerend hoe het ontstaan van de bewuste postzegel tot stand komt. Een dramatische episode in de geschiedenis Tsjechoslowakije. Het tweede deel is een minstens zo dramatische periode waarbij de vader van de auteur als postzegelverzamelaar een van zijn waardevolste postzegels uit Tsjechoslowakije kwijtraakt bij een prestigieuze expositie in Japan (Philanippon 1991). De derde verhaallijn betreft de zoekactie van de zoon (auteur Bram Klein) die nog  doorloopt.

Crisis

Bram Klein, die zelf helemaal geen interesse voor postzegels voelt, wordt in deze eeuw getipt dat vaders vermiste postzegel opduikt op een veiling in Praag. Dat laatste brengt een heleboel activiteit teweeg bij deze zoon. Maar ook emoties. Waarbij hij op verschillende momenten in crisissituaties beland. Zelfs zijn gezondheid loopt direct gevaar. Bedreigingen volgen en een ziekenhuisopname . Het is een vlot geschreven boek. Jammer genoeg geen illustraties, behalve de miniatuurafbeelding van de bewuste postzegel. Dit als rustpunt tussen de verschillende hoofdstukken. De verhaallijnen worden onderling afgewisseld tussen de verschillende hoofdstukken. Gelukkig prijkt wel een afbeelding van de geelgroene 4 kronen zegel op de cover van het boek. Vooraan in het boek een eenvoudige schets van een landkaartje van het huidige Tsjechië, met de twee plaatsen (Praag en Semily ) waar het verhaal zich grotendeels afspeelt. Het boek telt in totaal 255 pagina’s. Het zou- zoals gezegd- aan belang gewonnen hebben als afbeeldingen waren opgenomen of verwijzingen naar websites. Omdat ik zelf wel interesse heb voor de geschiedenis van postzegels en dit verhaal, heb ik een aantal bronnen kunnen opsporen. Al met al vind ik het een aardig boek dat ik achterelkaar heb uitgelezen. Ik kan mij voorstellen dat het niet alleen voor postzegelverzamelaars, maar ook voor liefhebbers van geschiedenis en criminaliteit boeiend kan zijn. Belangrijk is hier nog op te merken dat het boek ook in de Tsjechische taal is uitgekomen.

NB De uitgever heeft een exemplaar van dit boek ten behoeve van deze recensie beschikbaar gesteld.

Mijn gekozen waardering € -