Even recht zetten

Emelie van den Biesen bespreekt voor DNP juridische kwesties van alledag. Tweede aflevering: het huwelijk.

Mensen trouwen om uiteenlopende redenen: liefde, (financiële) zekerheid, zwangerschap, verblijfsvergunning, sociale druk of gewoon eens een goede reden om een mooie jurk te kopen en een groot en uitbundig feest te geven. Hoe je dat feestje viert en “ja” tegen elkaar zegt, dat weten we wel. Feit is echter dat niet iedereen zomaar kan trouwen en dat er aardig wat formele regeltjes moeten worden nageleefd voordat de champagne open kan worden gemaakt. Hoe zit het eigenlijk met dit ‘serieuze deel’ van met elkaar trouwen?

Sinds 2001 kan een huwelijk worden aangegaan door twee mensen van gelijk óf verschillend geslacht. Je kunt slechts met één persoon tegelijkertijd getrouwd zijn.

Toestemming

)Om te kunnen trouwen moet je 18 jaar zijn. Hierop bestaan twee uitzonderingen; als je 16 jaar bent en een kindje verwacht (er is dan wel toestemming nodig van je ouders) of wanneer er gewichtige redenen zijn om van het leeftijdsvereiste af te wijken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de aanstaande bruid en bruidegom al langere tijd samenwonen. ‘Psychisch rijp’ zijn om te trouwen als minderjarige is niet onvoldoende. ‘Psychisch gestoord’ zijn is ook niet de bedoeling: je moet bij het aangaan van een huwelijk wilsbekwaam zijn en je moet dus in staat zijn om je wil te bepalen en de betekenis van het uitspreken van de woorden “Ja, ik wil!” daadwerkelijk begrijpen.

Word je als minderjarige opgevoed door een voogd dan heb je ook nog eens toestemming nodig van je voogd. Sta je onder curatele door bijvoorbeeld drank –en/of drugsmisbruik dan is er toestemming nodig van je curator; diegene die in dat geval je belangen beheert. Als deze geen toestemming willen geven voor het aangaan van het huwelijk kan er nog vervangende toestemming worden gevraagd bij de rechter.

Broer en zus

Mocht je het plan hebben om met je (half)broer of (half)zus te trouwen dan moet ik je teleurstellen. Het komt echter voor dat mensen niet weten dat ze broer en zus zijn. Een Zuid-Afrikaans koppel dat op het punt stond te gaan trouwen kwam erachter dat ze broer en zus waren, de vrouw was al 8 maanden zwanger…….van haar broer dus. Op het moment dat ze hun ouders aan elkaar voorstelden kwam de waarheid boven tafel.

Het gaat echter niet alleen om mensen met een daadwerkelijk bloedverwantschap maar ook om zogenaamde ‘familierechtelijke betrekkingen’. Een man die een kind niet heeft verwekt, maar wel heeft erkend, mag bijvoorbeeld niet met dat kind trouwen.

Ondertrouw

Indien je met elkaar wilt trouwen moet je aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van beiden, ook wel bekend als ‘ondertrouw’. Bij de aangifte moet je verschillende documenten te laten zien: van geboorteakten tot opgave van getuigen. Realiseer je dat, wanneer je aangifte doet, binnen één jaar het huwelijk moet plaatsvinden. Zo niet, dan moet er opnieuw aangifte worden gedaan. Daarnaast mag het huwelijk niet plaatsvinden vóór de veertiende dag na de huwelijksaangifte, dit heeft administratieve redenen. Er wordt in deze periode nagegaan of je voldoet aan de eerder genoemde eisen om te mogen trouwen.

Mocht je voor het altaar staan en je aanstaande komt niet opdagen dan kan je aan je ex-bruid(egom) nog schadevergoeding vragen, voor bijvoorbeeld het annuleren van de trouwauto en de feestzaal.

Tekst: Emelie van den Biesen

Mijn gekozen waardering € -

Geef een reactie