Geen gerechtigheid voor Koreaanse ‘troostmeisjes’

"Troostmeisjes" waren jonge vrouwen die onder dwang, en vaak met geweld, werden meegenomen door het Japanse leger tussen 1932-1945. Maar liefst 200.000 troostmeisjes dienden als seksslavinnen voor het keizerlijke leger. Het grootste deel van de slachtoffers zijn Aziatische vrouwen, met name uit Korea. Een kleiner aantal Europese vrouwen uit Nederlands-Indië werden ook troostvrouwen tegen hun wil.

De eufemistische term ‘troostmeisje’ – de meest gebruikte term voor de slachtoffers en een rechtstreekse vertaling van het Japanse woord ‘ianfu’, dat ‘prostituee’ betekent – doet geen recht aan de schendingen van de mensenrechten die plaatsvonden in het kader van dit afgrijselijke systeem van verkrachting en uitbuiting.

De bordelen waar de ‘troostmeisjes’ deze vreselijke misstanden moesten ondergaan – die in het hele gebied onder Japanse bezetting werden opgericht – waren bedoeld om het moreel onder de Japanse soldaten hoog te houden en verkrachting van plaatselijke vrouwen te voorkomen. Voor de veelal minderjarige meisjes die gedwongen werden er te werken, was het daarentegen een dagelijkse opoffering. Velen van hen overleefden de kwelling niet; naar schatting tweederde van hen stierf voor het einde van de oorlog.

 

Stilte

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden de documenten over het systeem echter vernietigd door Japanse ambtenaren, zodat de aantallen gebaseerd zijn op schattingen van historici die zich baseren op een verscheidenheid van overgebleven documenten en getuigenissen van overlevenden. Bij de wederopbouw van Japan na de Tweede Wereldoorlog werd het verhaal van de slavernij van vrouwen gebagatelliseerd als een onsmakelijk overblijfsel uit een verleden dat men liever wilde vergeten.

Ondertussen werden vrouwen die tot seksuele slavernij gedwongen waren maatschappelijke verschoppelingen. Velen stierven aan seksueel overdraagbare infecties of complicaties van hun gewelddadige behandeling door de Japanse soldaten; anderen pleegden zelfmoord. Een decennia-lange stilte volgde.

Pas in 1991 kwam de eerste voormalige troostvrouw met haar verhaal naar buiten. Zij stimuleerde en inspireerde 250 andere vrouwen om eindelijk te praten over hun ervaringen als seksslavinnen voor Japanse soldaten tijdens de oorlog en om erkenning en een verontschuldiging te eisen van de Japanse regering.

De slachtoffers die zich hebben gemeld, hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de kwestie in de samenleving in het algemeen onder de aandacht is gebracht. In november 2002 had de regering van de Republiek Korea 207 personen als slachtoffer geregistreerd van degenen die zich gemeld hadden en de regering op de hoogte hadden gesteld. In november 2002 waren er 72 overleden. In Taiwan werd gemeld dat 36 van alle geregistreerde slachtoffers nog in leven zijn.

Getuigenissen van Koreaanse ‘troostmeisjes’

Wat na de stilte volgden, zijn reeksen van getuigenissen van Koreaanse vrouwen die het Japanse systeem van massale seksuele slavernij overleefden, uittreksels uit een rapport van de Verenigde Naties uit 1996 over de ‘troostvrouwen’. Deze getuigenissen zijn belangrijk om door te nemen, om een beeld te krijgen van de gruwelijke misstanden die deze vrouwen zijn aangedaan, hoewel ik u waarschuw dat ze extreem grafisch en moeilijk te lezen kunnen zijn.

“Van Hwang So-gun, geboren in 1918:

Toen ik 17 jaar oud was, in 1936, kwam het hoofd van ons dorp naar ons huis en beloofde me te helpen een baan in een fabriek te vinden. Omdat mijn familie zo arm was, nam ik dit aanbod van een goed betaalde baan graag aan. Ik werd in een Japanse vrachtwagen naar het station gebracht, waar een twintigtal andere Koreaanse meisjes al stonden te wachten. We werden op de trein gezet, daarna op een vrachtwagen en na een reis van een paar dagen bereikten we een groot huis aan de rivier Mudinjian in China. Ik dacht dat het de fabriek was, maar ik besefte dat er geen fabriek was. Elk meisje kreeg een kleine kamer toegewezen met een strozak om op te slapen, met een nummer op elke deur.

Na twee dagen wachten, zonder te weten wat er met mij gebeurde, kwam een Japanse soldaat in legeruniform, met een zwaard, naar mijn kamer. Hij vroeg me “zul je mijn woorden gehoorzamen of niet?”, trok toen aan mijn haar, legde me op de grond en vroeg me mijn benen te openen. Hij verkrachtte me. Toen hij wegging, zag ik dat er buiten nog 20 of 30 mannen stonden te wachten. Ze hebben me die dag allemaal verkracht. Vanaf dat moment werd ik elke nacht door 15 tot 20 mannen aangerand.

We moesten regelmatig medische onderzoeken ondergaan. Degenen die ziek werden bevonden, werden gedood en op onbekende plaatsen begraven. Op een dag werd een nieuw meisje in de coupé naast mij gezet. Ze probeerde de mannen te weerstaan en beet een van hen in zijn arm. Daarna werd ze naar de binnenplaats gebracht en in het bijzijn van ons allen werd haar hoofd met een zwaard afgehakt en haar lichaam in kleine stukjes gehakt.”

Nederlandse ‘comfortmeisjes’

Zoals gezegd, waren er ook Europese vrouwen die gedwongen werden troostmeisjes te worden. De meesten van hen werden ontvoerd toen het Japanse keizerlijke leger Nederlands Nieuw-Oost Indië binnenviel. De Nederlands-Australische Jan Ruff-O’Herne was de eerste blanke Europese vrouw die in 1992 openlijk haar verkrachtingen, mishandelingen en misbruik door de Japanners beschreef. Zij voelde sterk de behoefte van een westerse vrouw om te getuigen om wereldwijde aandacht te krijgen voor de benarde situatie van de voormalige troostmeisjes.

Jan werd geboren in Java. In februari 1944, toen Jan 21 was, werd haar leven verscheurd. Samen met negen andere jonge vrouwen, allen maagd, werd zij weggerukt uit het kamp en van haar familie, en tot slaaf gemaakt voor de prostitutie door het Japanse Keizerlijke Leger.

“Hij gooide me op het bed en scheurde mijn kleren van me af,” schreef ze. “Ik lag daar naakt op het bed terwijl hij zijn zwaard langzaam op en neer over mijn lichaam liet gaan. Uiteindelijk, vervolgde ze, “wierp hij zich bovenop me en drukte me vast onder zijn zware lichaam.”

Hij ging door met haar te verkrachten, herhaaldelijk, tot in de vroege uurtjes van de ochtend.

Het was een ritueel van zielsverpletterende slavernij dat drie maanden lang zou doorgaan, dag en nacht, met verschillende Japanse officieren, totdat mevrouw O’Herne werd vrijgelaten terug naar het Japanse gevangenenkamp waaruit ze was gehaald.

Haar aangrijpende verslag van haar tijd in ‘Het Huis van de Zeven Zeeën’, de Japanse officiersclub en broeder in Semarang, onthult een van de ergste schendingen van de mensenrechten die uit de oorlog voortkwamen.

50 Jaar Stilte is het verhaal van Jan. Als de eerste Europese troostvrouw die zich uitspreekt over de misdaden die haar zijn overkomen, is het een verhaal van enorme moed.

 

Ook na de oorlog gingen de misstanden door

De afschuwelijke Japanse praktijk van vrouwen tot slaaf maken om seks te leveren aan de troepen in de Tweede Wereldoorlog heeft een weinig bekend vervolg: Na de capitulatie, met stilzwijgende goedkeuring van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten, zette Japan een soortgelijk “troostmeisjessysteem” op voor Amerikaanse soldaten.

Uit een onderzoek door Associated Press van historische documenten en verslagen – sommige nooit eerder vertaald in het Engels – blijkt dat de Amerikaanse autoriteiten het officiële bordeelsysteem toestonden ondanks interne rapporten dat vrouwen gedwongen werden tot prostitutie. De Amerikanen waren op dat moment ook op de hoogte van de gruwelijke manier waarop Japan vrouwen behandelde in landen in Azië die het tijdens de oorlog had veroverd.

Tienduizenden vrouwen werden tewerkgesteld om goedkope seks te leveren aan de Amerikaanse troepen tot de lente van 1946, toen generaal Douglas MacArthur de bordelen sloot.

Het bevel van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken om de bordelen open te houden, kwam op 18 augustus 1945, één dag voordat een Japanse delegatie naar de Filippijnen vloog om te onderhandelen over de voorwaarden van de overgave en de bezetting van hun land.

“Ik haastte me erheen met twee of drie leidinggevenden van het RAA, en was verbaasd toen ik 500 of 600 soldaten in de rij op straat zag staan,” schreef Seiichi Kaburagi, hoofd public relations van het RAA, in een memoires uit 1972. Hij zei dat Amerikaanse officieren nauwelijks in staat waren om de troepen onder controle te houden.

 

Geen gerechtigheid

Japan heeft zich op tal van momenten in de geschiedenis verontschuldigd voor zijn behandeling van zogenaamde “troostmeisjes”, maar aanvaardt geen wettelijke verantwoordelijkheid. Het land houdt vol dat de kwestie is opgelost op grond van een verdrag uit 1965 waarbij diplomatieke betrekkingen tussen Japan en Zuid-Korea tot stand werden gebracht. Tokio heeft Seoel bij wijze van schikking honderden miljoenen dollars aan economische bijstand en leningen verstrekt. Japan zegt dat de twee landen in 2015 in Seoul een “definitieve en onomkeerbare oplossing” hadden bereikt. Als onderdeel van de gezamenlijke overeenkomst erkende Japan “pijnlijk zijn verantwoordelijkheid” en beloofde het 8,3 miljoen dollar aan overheidsgeld ter ondersteuning van projecten voor voormalige “troostvrouwen”.

Maar overlevenden en mensenrechtengroepen zeggen dat de bilaterale overeenkomst niet ver genoeg ging in de zin dat Japan juridische verantwoordelijkheid accepteerde en dat overlevenden niet aan de onderhandelingstafel zaten. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gezegd dat de overeenkomst van 2015 gebreken vertoonde en “de kwestie van de troostvrouwen niet kan oplossen.” In 2019 ontbond Moon een door Japan gefinancierde stichting die in het kader van de overeenkomst was opgericht, wat tot verontwaardiging van Tokio leidde.

Elke week, al 29 jaar lang, komen demonstranten in Seoul bijeen om gerechtigheid te eisen voor voormalige “troostmeisjes”.

Formele erkenning van de verantwoordelijkheid voor de misdaden die het Japanse leger de slachtoffers heeft aangedaan, blijft echter uit. De overlevende vrouwen zullen waarschijnlijk nooit gerechtigheid krijgen.

In een overvolle rechtszaal verwierp de Zuid-Koreaanse rechter op 21 april de civiele zaak die was aangespannen door 20 overlevenden en hun familieleden, dat een “diplomatieke botsing onvermijdelijk” zou zijn als een uitzondering op de Japanse immuniteit van de staat zou worden gehandhaafd. De rechter omarmde daarmee een argument dat de Japanse regering herhaaldelijk in het openbaar heeft aangevoerd, en werd herhaald door de Biden-administratie.

Met zijn vonnis ging de rechter in tegen het baanbrekende besluit van de rechtbank in een zaak uit januari, waarin de Japanse regering werd veroordeeld tot betaling van ongeveer 91.800 dollar aan 12 Koreaanse overlevenden. Het was de eerste binnenlandse rechtszaak in zijn soort die compensatie en wettelijke verantwoordelijkheid eiste van Tokio voor misdaden tijdens de oorlog tegen vrouwen en meisjes die door Japanse strijdkrachten waren verkracht en gedwongen tot seksuele slavernij. Zesenzeventig jaar later zijn er slechts 15 geregistreerde Koreaanse overlevenden nog in leven.

Mijn gekozen waardering € -

Hedwig is een zeventalige Belgische auteur. Zij vertoeft graag in het Midden-Oosten en brengt daar verslag van de huidige stand van zaken. Haar favoriete onderwerpen zijn dan ook Iran, Syrië, en de Koerdische kwestie. Daarnaast schrijft Hedwig over allerhande onderwerpen die zij zelf interessant of bizar vindt. Denk daarbij aan kwesties in de Europese politiek, geschiedenis en True Crime.

Naast de gebruikelijk Europese talen (Nederlands/Frans/Engels/Duits), spreekt Hedwig vloeiend Turks, Koerdisch en Perzisch. Momenteel verdiept zij zich ook in de Arabische taal.

Je kunt haar e-mailen en terug vinden op twitter. Ze schrijft sporadisch over de verschillende Koerdische partijen op haar eigen engelstalige blog.