Honderd jaar geleden patent toegekend aan preventie vergiftiging

STEUN RO

Tijdens mijn werkzaamheden ten behoeve van het toenmalige Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum (onderdeel van mijn stage Intensive Care ) kwamen de meest bizarre zaken via de telefoon binnen. Nogal eens betrof het de inname van schadelijke pillen of tabletten die per abuis waren ingenomen. Bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen die niet voor inwendig gebruik bestemd zijn. Dat dat ernstige gevolgen kan hebben en zelfs een overlijden, zal bekend zijn. Daaraan moet ik denken bij het bestuderen van een patent dat in Oostenrijk is toegekend op 26 juli 1915. Dus honderd jaar geleden. Daarbij gaat het een vinding om dit type calamiteiten te voorkomen. Zie afbeelding hierboven.

Gussinklo-Toekenning-Patent

Espacenet
Als innovator heb ik nog wel eens te maken met patenten. Een uitermate handige ingang vormt dan het gratis toegankelijke Espacenet. Het platform omvatvat een gewone en geavanceerde zoekfunctie. Na diverse geslaagde zoekacties, heb ik besloten om eens te snuffelen op patenten van precies honderd jaar geleden.  Het kan dan gaan om de datum van aanmelding, maar ook wel de datum van ingang van het patent. Dat kan ook nog weer per land verschillen. Mijn interesse beweegt zich beroepsmatig vooral op het (ruime) medische vlak. Ik neem de lezer mee op een zoektocht. Op 26 juli 1915 is dus in Oostenrijk een patent toegekend. Het Kaiserliches Konigliches Patentamt (het was de tijd van de dubbelmonarchie en inmiddels was de Eerste Wereldoorlog in volle gang ) gaf het patent af, nummer 69440 (Klasse 30f). De originele patentaanvrage is eigenlijk slechts 1 A4-tje groot en Duitstalig. De tekst is 44 regels (elke 5e regel is genummerd) en er zijn 4 figuren ingevoegd. Vergelijkbare patenten blijken te zijn toegekend in Zwitserland (13 mei 1914, Duitstalig) en Frankrijk (gepubliceerd 25 november 1914, Franstalig). De aanvrager is de Poison Protective Corporation in New York.  De vinding beoogt een toevoeging te zijn aan pillen of tabletten zodat onvoorziene inname wordt tegengegaan.  Maar is duidelijk daarmee dat dat de feitelijke patentaanvrager in de Verenigde Staten gezocht moet worden. En dat blijkt juist.
 
Sharp & Dohme 
Op 24 maart 1914 is door de 'United States Patent Office' een patent verleend aan William P.Robertson ui New York, en dat dan namens de firma Sharp & Dohme, gevestigd in New Yersey. Dat is vertrouwder terrein voor mij want Sharp & Dohme is later opgegaan in Merck en we kennen in Europa MSD heden nog als een van de zwaargewichten bij de 'big farma, met producten op gebied van hart-vaatziekten. Ik heb jaren geleden een bedrijfsbezoek gebracht. Het Amerikaanse patent  (1,091,441) is op 31 oktober 1913 aangevraagd. De toelichting is omstandiger dan de Europese versie. De 4 figuren zijn identiek, maar de uitvinder en getuigen worden met naam geintroduceerd. In de toelichting bij het patent geeft Robertson aan dat zijn vinding als doel heeft te voorkomen dat pillen/tabletten die niet voor inwendig gebruik bedoeld zijn worden ingenomen, bijvoorbeeld door een slaperig persoon of in een glas water worden opgelost. Om dat te voorkomen zijn de tabletten in een syteem van draden (matrix) opgenomen. Men spreekt over een aanhangsel aan het tablet. Precies op een kruispunt van draden zijn tabletten ingebed. Neemt iemand een los tablet toch in de mond dan zal een stukje draad er aan herinneren dat er iets niet in orde is. Ook in glas water zal een draadrest te zien blijven en bevreemding wekken. Volgens de uitvinder zijn de draden zo buigzaam dat verpakking in doosjes of flessen geen problemen oplevert.
 
Toepassing
Het zou natuurlijk interessant zijn om te weten te komen of deze vinding in de Verenigde Staten of Europa is toegepast en hoe eventuele ervaringen zijn geweest. Wellicht weet een van de farmaceuten uit mijn lezerspubliek dat? Ik vind veel vintage materiaal op Internet, maar niet dit product. Wat betreft William P. Robertson, die heeft nog tal van huishoudelijke artikelen op zijn naam staan als uitvinder (zie bronnen), maar verder loopt het spoor tot nu toe dood. Ook het Poison Protective Corporation is helemaal onvindbaar. U ziet het, zelfs een eenvoudige zoekactie roept weer nieuwe vragen op.  
Bronnen