Moet het ons verbazen dat vanuit de Islam de aanval is ingezet? De Twin Towers was het begin van een haast oneindig lijkende reeks aanslagen. Dat is verschrikkelijk, maar ‘Global North’ neemt haar verantwoordelijkheid niet in de wereld en is een kritische reflectie op onszelf niet broodnodig?

STEUN RO

Veel moslims en waarschijnlijk veel meer mensen uit ‘Global South’ zijn kwaad op ‘Global North’, of beter gesteld, de armen op de rijken, wereldwijd. De verschillen in inkomen en vermogen worden nog steeds groter. Begonnen tijdens de kolonisatie en voortgezet in een economisch afhankelijkheidsmodel, zijn de verschillen gegroeid. Het resultaat: de eens zo mooie Middellandse zee, is een kerkhof geworden… In Amerika willen ze een muur bouwen… Landen als China, India en Brazilië ontwikkelen zich, maar grote groepen blijven ook daar achter en ‘ontwikkeling’ is altijd iets eenzijdigs: het betreft altijd de materiële welstand. De geestelijke en sociale welstand hebben geen plaats binnen het begrip. Ik denk dat we naar een midden moeten: iedereen ongeveer een even grote materiële welstand, als wel een geestelijk en een sociaal welbevinden. Het tweede volgt ook uit het eerste: ten eerste zit het geweten over bezit goed en een niet al te grote hang naar materie bevordert het geestelijke en het sociale.

Alternatieve systemen

Er worden momenteel van allerlei alternatieven bedacht voor het kapitalisme. Ik denk dat de sleutelterm ‘evenwicht’ is. Economisch, politiek en geestelijk evenwicht. Evenwicht tussen ‘upper class’ (the have’s) en ‘lower class’ (the have not’s). Dat, in mijn visie, via een systeem van ‘Inkomens Afhankelijk Betalen Wereldwijd (IABW)’, gecombineerd met een sterke belastingcorrectie op kapitaal, zoals Piketty voorstelt. IABW heeft veel voordelen. Het brengt evenwicht in materiële welstand en dus ook geestelijk evenwicht. Het zou wel zo moeten zijn dat er nog enige verschillen zijn zodat er een prikkel blijft bestaan, een positief aspect van het kapitalisme (evenwicht tussen kapitalisme en socialisme). Verder zou boven de hoge inkomens, men veel meer moeten gaan betalen. Dit om kapitaalzucht tegen te gaan, de reden van veel criminele activiteit: corruptie, vrouwenhandel, orgaanhandel en wat al niet meer aan illegaals, zou niet meer lonen.

Als dit systeem zou worden toegepast, zou ook de ecologie bevorderd worden, want ecologische producten zouden ongeveer even duur zijn als niet-ecologische producten. De tegenwoordige ontwikkeling minder vlees te eten, zuiniger met spullen om te gaan e.d., zouden mooi kunnen worden voortgezet. Het begrip ecologie gaat verder ook helemaal over ‘evenwicht’, een evenwicht dat zoek is en opnieuw gevonden moet worden.

Ik begon dit artikel met de woede van veel moslims en andere mensen uit de armere delen van de wereld. Ik denk dus dat achter een religieus conflict, er een andere reden schuil gaat: de ongelijkheid.

Voor dit alles is goed politiek leiderschap nodig. Heel anders dus, dan nu het geval is.

Voor meer info, zie: www.hansvandesande680.wix.com/background of lees het boek ‘Een wereld in evenwicht, Handreiking voor een nieuwe wereld’ van Hans van de Sande

hansvandesande680@gmail.com'
    I am a journalist, writer, translator. See for my activities: www.sunspeech.nl. I live in Bolivia. Before, I travelled the world, visiting Tanzania, Kenia, South Africa, India, Nepal, Guatemala, Mexico, Peru and Ecuador. I also work for charities, for an ecard or a new contact, see: www.foundationeffort4charities.org. Your contribution is for charities.

    Geef een antwoord