Hand in de grond

Oude wijsheden en ervaringen zijn het overdenken waard. Zeker in de Geneeskunde. En dan zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten.

De kop in het zand steken. Die uitdrukking kennen we wel. Cartoonist Ruben Gringhuis heeft dat op zijn manier vertaald naar het platteland. Daar werd (wordt?) aan de grond bijzondere krachten toegekend. 

Medische Zorg op het platteland

In de uitgave van 1962 van de Stichting Jaarboek voor Twente is een bijdrage opgenomen van J.G. Oude Vrielink. Dat artikel bevat informatie betreffende de medische zorg over meerdere eeuwen in de plaats Tubbergen in Twente  Een van de grootste gemeenten van ons land met van oudsher veel agrarische activiteiten. Uit dat artikel blijkt dat de medische zorg op het platteland  de nodige problemen kende zoals bereikbaarheid en wisselende kwaliteit. In 1813 beoogde wetgeving daar een einde aan te maken. De arts -van gemeentewege aangesteld- diende acht te geven op geneeskunstoefenaren, koepokinenting en een geneesmiddelenlijst. Maar dat betekent niet dat oude wijsheden uitgebannen waren. In het artikel uit 1964 (quote pagina 109).  'Wie zich bij het werk op het land verwondde stak de gekwetste hand even in….de omgeploegde aarde. De aarde had geneeskracht dacht men.

Jaar van de bodem

Als ik deze zinsnede in 2015 lees, schieten mij een paar gedachten door het hoofd. Het zal u mogelijk ontgaan zijn -tenzij u geregeld het belangwekkende blad De Boerderij leest- dat 2015 het jaar is van de bodem. De bodem en met name de landbouwgrond, is een kostbaar bezit. Bedreigingen zijn velerlei: uitputting (fosfaat tekorten) en inklinken door de zeer intensieve bewerking. Dat heeft invloed op de habitat van veel organismen zoals aardwormen (alhoewel sommigen dat sterk relativeren). Dat schaadt uiteindelijk de vruchtbaarheid. Gewezen wordt op de bezwaren van kortdurend verpachten, want dat gaat ten koste van de lange termijn zorg voor de bodem.. Leve de 'bodemboeren'!

Bacterie pro en contra

Maar ook is er steeds meer aandacht voor micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. In de humane en veterinaire sector maken we ons zorgen over de ontwikkeling van resistentie door het royale gebruik van antibiotica. Hebben we straks nog wel wapens hiertegen?  Anderzijds konden we onlangs in magazine EOS lezen dat sommige grondbewoners van nature bactericide (bacteriedodende) eigenschappen hebben. De hoera berichten waren niet van de lucht, want nu zouden we een onvermoede en onbeperkte bron van research en ontwikkeling van nieuwe antibiotica ter beschikking hebben. De grond biedt kansen!

Riskant

Zo is het kringetje misschien weer rond. Misschien schuilt in de oude wijsheid inderdaad een kern van waarheid. De hand met verwonding even in de akkergrond. Maar het is wel zeker dat er mensen zo zijn overleden tengevolge van de tetanus bacil. Kortom, ik zou deze volkswijsheid toch maar laten voor wat het is. Wondbehandeling anno 2015 heeft de voorkeur.

Bronnen

http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article2519328.ece/Ook_bodem_resistent_tegen_antibiotica

http://www.pnas.org/content/early/2015/05/08/1423854112

http://jaarvandebodem.nl/nieuws

http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2012/11/29/molbev.mss269.abstract

Bodembacterie produceert krachtig antibioticum | Eos Wetenschap http://eoswetenschap.eu/artikel/bodembacterie-produceert-krachtig-antibioticum via @eos_magazine

 

 

Mijn gekozen waardering € -