Hoorzittingen best spannend

Zorgfusies versus samenwerking in de ziekenhuiswereld.

Aanleiding de fusie AMC en VUMC

Gefascineerd heb ik online een deel van de hoorzittingen gevolgd. Het gaat daarbij om de fusie van de twee grote academische ziekenhuizen in Amsterdam. Daarover zijn toch twijfels gerezen, niet in de laatste plaats door terloopse opmerkingen vanuit toezichthouders. Zelf heb ik eerder daarover geschreven n.a.v. een interview met Hoogleraar Mulder (VUmc), die trouwens ook present is in de 1e ronde. Onder de vaardige leiding van de voorzitter Sharon Dijksma komt een reeks van deskundigen en politici aan het woord. De spreektijd is ingeperkt en dat doet goed aan de afwisseling. Opmerkelijk is toch ook weer dat er geen eenduidig goed antwoord komt op de vraag waarom al die fusies in het verleden zo geruisloos zijn toegestaan. Is er dan toch achteraf gezien lichtvaardig geoordeeld? Dat blijft onduidelijk.

Verwarring

Voor-en tegenstanders komen op zich met redelijke argumenten. Zo ook oud-gynaecoloog Hans van der Schoot. Inmiddels voorzitter van de Raad van bestuur van het OLVG in Amsterdam. Hij stelt dat momenteel geen ziekenhuis het kan doen zonder tenminste een zestal gynaecologen. Daarbij speelt de 24/7 beschikbaarheid een rol. De patiënt en de toezichthouder verwacht around the clock kwalitatief hoogwaardige zorg. Hij maakt daarbij de vergelijking met de Politiediensten waarbij het aantal medewerkers (schaalvergroting) ook enorm is gegroeid. Dit ontlokt een van de politici de schampere opmerking dat het bij de politie nog steeds een puinhoop is. Maar goed, Hans van der Schoot is duidelijk een voorstander van schaalvergroting. Hij herinnert zich de eigen ervaringen met de keizersnede (sectio) waarbij met de aantallen ook de ervaring toenam. Ook de komst van steeds meer vrouwelijke specialisten en de wens om parttime te werken draagt bij aan het feit dat kleine maatschappen niet meer van deze tijd zijn. De kijker blijft achter (ik heb het niet allemaal afgezien. Hoe verliep de 3e ronde?) in verwarring. Wat ik wel weet is dat menigeen stelt dat de enige constante bij fusies is, dat blijkt dat de vergezichten vooraf mooi en duidelijk zijn, maar de werkelijkheid te vaak zwaar tegenvalt. De verwachtingen worden niet waar gemaakt. Zie ook de discussie over de inkoopprijzen van zorg en de rol van zorgverzekeraars, die nu helemaal het nakijken hebben. Een fusietraject vereist veel energie en kost bakken met geld. Geld dat toch al een probleem is gezien de almaar stijgende zorgkosten. Het uitgangspunt zou toch moeten zijn dat de patiënt er beter op wordt. Het is moeilijk om het geheel van medische- sociaal maatschappelijke aspecten afgewogen in beeld te krijgen. We wachten af.

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A04279

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Zorgfusies

3e Herziene convocatie rondetafelgesprek – Zorgfusies – 29 januari 2018 – 13.00 – 16.15 uur (PDF)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

29 januari 2018 | 13:00 – 16:15

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Thorbeckezaal

openbaar

AGENDAPUNTEN

 • Rondetafelgesprek over Zorgfusies.

 • Ronde 1: 13.00 – 14.00 uur Inzoomen op de fusie tussen het VUmc en AMC

  • Dhr. H. Romijn, bestuursvoorzitter AMC.UVA
  • Dhr. W. Bos, bestuursvoorzitter VUmc
  • Dhr. M. Mikkers, hfd. Economisch en Medisch Bureau NZa
  • Dhr. Ch. Mulder, MDL-arts VUmc
  • Dhr. P. Cohen, voorzitter cliëntenraad VUmc
  • Mw. J. Klinkert, directeur Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA)
 • Ronde 2: 14.05 – 15.05 uur Evaluatie van resultaten fusies tot nu toe

  • Xander Koolman, gezondheidseconoom en directeur Talma Zorgprogramma aan de Vrije Universiteit.  
  • Heleen Post, manager Kwaliteit van zorg Patiëntenfederatie Nederland
  • Ron Kemp, senior economisch medewerker Taskforce Zorg Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Joep Bartholomeus, coördinator LOC-Zeggenschap in Zorg (LOC)
  • Hans van der Schoot, voorzitter Raad van Bestuur OLVG
 • Ronde 3: 15.10 – 16.10 uur Verbeteringen proces fusievorming en wetgeving

  • Ab Klink, lid Raad van Bestuur portefeuille Zorg VGZ-Zorgverzekering (VGZ)
  • Arjan Driesprong, directeur Beleid, Juridische zaken en Communicatie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ)
  • Marco Varkevisser, hoogleraar ‘Marktordening in de Gezondheidszorg’ bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
  • Jos Blank Institute for Public Sector Efficiency Studies (Erasmus Universiteit en Delft universiteit)  (IPSE-Studies)
  • Edith Loozen,  adviseur over mededingingsrecht en marktregulering, met name in de zorg / Visiting professor aan de Universiteit Antwerpen

 

Mijn gekozen waardering € -