In Paramaribo zijn ze inmiddels wel overtuigd

Bloedplasma dat vrijwillig  wordt gedoneerd door patiënten, die herstellende (reconvalescentie) zijn van een infectie met het Coronavirus

    Groot denken, klein doen 

Hemoclear

In Paramaribo zijn ze inmiddels wel overtuigd. Het Cardiochirurgisch Team van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zit er klaar voor. Vandaag ,donderdag 22 oktober 2020, wordt de dertiende COVID19 patient met Hemoclear op de Intensive Care behandeld, aldus cardio-anesthesioloog/Intensivist  Rosita Bihariesingh. We spreken het team ‘s ochtends via ZOOM rond 08.00 uur (in Nederland is het dan 5 uur later).  

Bloeddonor
We hebben het dan over toediening van bloedplasma. Bloedplasma dat vrijwillig  wordt gedoneerd door patiënten, die herstellende (reconvalescentie) zijn van een infectie met het Coronavirus. Hoe zieker de patiënt is geweest, hoe meer antistoffen die aanmaakt. Patiënten die daartoe eerder waren opgenomen op de Intensive Care zijn hierdoor ideaal. Ook hoe eerder na genezing het plasma wordt afgenomen, hoe beter de kwaliteit bestaande uit IgM en IgG antistoffen. Als plasma via traditionele bloedbank Plasmaferese verloopt, is dat weken na ontslag uit het ziekenhuis en met alleen een lage concentratie IgG. Waarom deze unieke behandeling sinds dit voorjaar hier kan plaatsvinden heeft een eenvoudige verklaring. Via Nederlandse connecties hoorden Rosita Bihariesingh en Anjo Draaisma, klinisch perfusionist over Hemoclear , 

Bloedfilter
Hemoclear is een in Nederland bedacht en ontwikkeld bloedfilter. Daarmee kan plasma van een donor heel eenvoudig kan worden ’geoogst’ uit vol bloed. Dit plasma is waardevol. Dit is wetenschappelijk onderzocht samen met Sanquin. Het gaat om de aanwezigheid van veel antistoffen (IgG en IgM) tegen het COVID19 virus. Antistoffen die worden aangemaakt tijdens een doorgemaakte infectie met het virus. Toediening van antistoffen (IgG en IgM) aan een ernstig zieke patiënten zou nou net het verschil kunnen maken is de veronderstelling.

Cell saver
Deze Hemoclear, uitvinding van de Zwolse cardio-anesthesioloog/Intensivist Arno Nierich is veilig, goedkoop en voor eenmalig gebruik. Het principe berust op de zwaartekracht en bijzonder filtermateriaal. De productie vindt plaats in Dresden (Dld). Het apparaat is al een paar jaar ontwikkeld en in onderzoeksverband in gebruik. Want oorspronkelijk is het bedacht voor autotransfusie. Dat wil zeggen dat in een situatie waarbij fors bloedverlies door operatie of ongeval optreedt, eigen bloedcellen na wassen weer worden teruggegeven aan de betreffende patiënt. Dat betekent minder allogene ofwel lichaamsvreemde bloedtransfusies en een veiliger behandeling. Autologe transfusie  is inmiddels een erkende behandeling en Hemoclear maakt het  ‘cell saver easy’.

Erkentelijk
In Suriname kwam de COVID19 uitbraak wat later op gang dan in Nederland. Maar toen waren de problemen ook meteen gigantisch. Cardiochirurg Pieter Voigt, opgeleid in het LUMC,  is zeer erkentelijk voor de hulp die Suriname heeft mogen ontvangen. ‘Onze collega’s uit Nederland stuurden apparaten, beschermingsmiddelen en boden aan te komen helpen’. Zonder al de ondersteuning, ook van de Nederlandse overheid, hadden we het niet gered, aldus Peter. Ook de aanschaf van de Hemoclear vereiste medewerking van verschillende kanten.  

Bewijslast
Is het wel mogelijk om bij een toch betrekkelijk beperkt aantal met plasma behandelde COVID19 patiënten uitspraken te doen? Voldoende uitspraken te doen of deze indicatie, namelijk de toediening van dit ‘reconvalescent’ plasma, bijdraagt. Leidt deze aanvullende behandeling tot minder ernstige verschijnselen en een kortere intensieve behandeling? De patiënten krijgen immers ook al andere medicijnen als Dexamethason. 

Publicatie
‘Je hebt ‘believers en non-believers’ aldus het team. Maar wereldwijd is er veel bewijs dat deze vorm van passieve immunisatie nu de enige therapie is die effectief is als het maar wordt gegeven op het juiste moment en bestaat uit de juiste antistof componenten.  ‘Wij zijn onder de indruk geraakt. We zijn langzaam gestart, eerst zelfs op de operatiekamer. We doen nu nog alles zelf als team. Door de eenvoud van de procedure zal een volgende fase  zijn dat ook IC verpleegkundigen worden ingeschakeld om dit plasma af te nemen. Na afname wordt ook het plasma via de bloedbank verder verwerkt, opgeslagen en uitgeven conform een regulier bloedproduct met alle bijbehorende kwaliteitsregels. De resultaten van onze observaties hebben we samengevat in een publicatie die nu ingestuurd is naar een gerenommeerd medisch tijdschrift. Bijwerkingen zoals allergische reacties hebben we niet waargenomen. Het verkrijgen van toestemming binnen het ziekenhuis was geen probleem. De bloedbank, de medische staf en de directie zijn volledig op de hoogte’. 

Hamvraag
Voor mij de hamvraag: zou je deze Hemoclear kunnen aanbevelen. Het team is van oordeel dat dit eenvoudige en goedkope apparaat wereldwijd toepassing kan hebben. De tot nu toe gebruikte apparaten zijn onbetaalbaar voor de meeste ontwikkelings- en opkomende landen. Trouwens in Kenia wordt ook al ervaring opgedaan. Arno Nierich gaat nog een stapje verder en stelt dat ook in ontwikkelde landen een nog meer effectieve behandeling kan plaatsvinden indien er dus plasmabehandeling wordt geïmplementeerd zoals Suriname doet: dus snel na genezing afnemen en bij binnenkomst ziekenhuis aan nieuwe patiënten geven voor IC opname nodig is. Aan de hand van grafieken van door anderen verricht onderzoek kan hij aannemelijk maken dat het gewonnen plasma nog eens veel hoogwaardiger kan zijn. Minder IC opnames zal dit als gevolg kunnen hebben en indirect minder economische lock-down noodzaak.

Human to Human
Wat dat betreft kunnen we ons afvragen of het huidige Sanquin programma, ondersteund door 30 miljoen euro VWS subsidie,  het beoogde resultaat wel kan bereiken. Hier wordt plasma van genezen patiënten ruim na ziekenhuisontslag afgenomen met mogelijk te lage antistof concentraties van alleen IgG en zonder mogelijk noodzakelijke IgM bestanddelen. Dan heeft het verder concentreren mogelijk ook beperkte zin zoals toegelicht werd door Hans Zaaijer. En dus minder krachtig en mogelijk weinig effectief.  De 4000 geproduceerde flesjes bevatten dan wel antistoffen maar dan eigenlijk wel voor een enorme prijs. De intensivist Dr. Nierich ziet kansen om zich heen in het ziekenhuis zelf, waar intensivisten rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg voor deze patiënten. Afname aan het bed en toediening als het ware van mens tot mens. De bloedbank mag daar best een rol bij hebben, maar dat is niet de kern van de oplossing. Ook via de bloedbank blijft het een transfusie. Maar clinici hebben baat bij effectieve behandelingen nu die anders denken noodzakelijk maken. Het vraagt om visie en doorzettingsmacht van de autoriteiten.Hij trekt aan de bel bij het ministerie van VWS.  

Enabler
Is de Hemoclear al voor de oorspronkelijke indicatie (autotransfusie) gebruikt in Suriname? Nog niet, maar dat is zeker de bedoeling zo zegt men daar. Er is juist weer een bestelling van twintig stuks gearriveerd. Het transport naar Suriname is trouwens nooit een probleem gebleken. Inmiddels zijn er 5000 besmette burgers in het land geregistreerd, maar het hoogtepunt lijkt inmiddels gepasseerd. De overheid hanteert een strikte quarantaine. Bij mij komt de gedachte op dat voor de Hemoclear, hoe het wereldwijde wetenschappelijke onderzoek ook uitpakt van de plasmabehandeling, deze ervaring een enabler, een stimulans, zal blijken te zijn voor de inzet bij autotransfusie en voor toekomstige pandemieën die ook vragen om een passieve immunisatie behandeling bij gebrek aan een goed en beschikbaar vaccin. 

https://www.corona24news.com/c/2020/09/15/academic-medical-center-paramaribo-research-new-covid-19-plasma-treatment-success.html

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor Jan Taco te Gussinklo laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -