Gezocht: Artsen met lef!

Een Quote op een website

    Het bericht valt te lezen op een website (link zie onder)

De afgelopen dagen hebben mijn partner *** en ik in Polen en België diverse artsen gesproken over bacteriofagentherapie. Dr Rose van het Koningin Astrid Militair Hospitaal was heel duidelijk: “Artsen durven het vaak niet aan om de mogelijkheden van fagentherapie te onderzoeken. Want: “Waar ligt de verantwoordelijkheid als er iets mis gaat?” en “Wie gaat al de onderzoeken en het ontwikkelen van fagen betalen?” De verzekeringsmaatschappijen betalen de behandelingen (nog) niet, want fagen zijn helaas nog geen erkend geneesmiddel. Sterker nog: Het invoeren van fagen uit bv Georgië mag officieel nog niet. Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om een bacteriële infectie met fagen te lijf te gaan. Graag zetten wij voor u alle voordelen en nadelen van behandelingen in Georgië, Polen en België op een rij:

**** BFinfo

Deze aanhef wordt gevolgd door een uitvoerige toelichting. Het bericht valt te lezen op een website (link zie onder). Vooropgesteld vooraf dat ik persoonlijk beslist de indruk heb dat er voor bacteriofagen een bepaalde rol is weggelegd. Wat is een bacteriofaag? Een bacteriofaag of kortweg faag is een klein virus dat alleen een specifieke bacterie infecteert en uitschakelt. Door de opkomst van antibiotica in de westerse wereld was de faag in het vergeetboek geraakt. Nu antibiotica steeds minder effectief zijn (door ontwikkeling van resistentie in bacteriën) is er hernieuwde aandacht voor de bacteriofaag. Daarover publiceer ik. Graag wil ik een kritische kanttekening maken bij de titel die de opstellers aan dit bericht hebben gegeven. Want wie zijn nu de helden?

Anecdote
Om dit nader uit te leggen deze anecdote. Van de zijlijn heb ik ruim 10 jaar geleden meegemaakt hoe de zogenaamde sport heupprothese (Birmingham hip) werd geïntroduceerd in de Nederlandse zorgsector. Deze prothese zou de ideale vervanging van een aangedaan heupgewricht zijn, vooral bij jongeren. Zo was de stelling. Er ontstond veel druk om deze protheses te gaan plaatsen.Ook ouderen kwamen trouwens in het geweer. Verzekerden drongen aan en schroomden niet om de zaak aanhangig te maken. Nederland liep achter…

Dilemma
Voor zorgverzekeraars ontstond er een uiterst lastige situatie, een dilemma, omdat hier en daar vaderlandse orthopedisch chirurgen ertoe overgingen om deze prothesen te plaatsen. Dat liet zich overigens moeilijk controleren omdat de tarieven vergelijkbaar waren. Op een zeker moment (2006) is er een omslagpunt gekomen en heeft men officieus de gang van zaken min of meer aanvaard. Ook al ontbrak het aan langdurig onderzoek en een goede langdurige registratie. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 9000 geplaatst zoals registraties laten zien. Tamelijk snel echter kwamen er problemen aan het licht. De zogenaamde sportheupen bestaan uit Metal-on-Metal (MoM). Metaal levert slijpsel. Dit leidde tot narigheid, soms vrij ernstig van aard. Zeker, er zijn mensen die hiermee gebaat zijn geweest en geen problemen hebben. Maar de stemming sloeg om. Er waren verzekerden die de zaak aanhangig maakten. Er werd plots in de media gesproken over horror heupen. Daarover heb ik meerdere berichten gepubliceerd. De NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging) heeft ondubbelzinnig afstand genomen.

Het goede doen
Het gevoel ontstaat dat het eigenlijk steeds lastiger wordt om het goede te doen. Want ontwikkelingen gaan snel (te snel?) en social media zorgen voor nog rappere verspreiding onder mondige burgers. We willen niet wachten. Accepteren we dat dit met zich meebrengt dat er soms moet worden teruggekomen op claims? We lopen hier steeds vaker tegen aan, dus een goede aanleiding voor reflectie. Wat betreft de bacteriofagen kan de tegenwerping worden gemaakt dat die de werking al een een eeuw bekend is. Maar wetenschappelijk en maatschappelijk gezien een andere tijd.

Zegt u nu maar wie hier de helden zijn…

 Nuttige links
https://bacteriofaag-bacteriofagen.nl/Artsen_gezocht.php
http://www.mcminncentre.co.uk/mhra-advice-patients.html
https://www.orthopeden.org/kwaliteit/kwaliteitsbeleid/mom-heupprothese
http://www.dutchbuttonworks.com/2010/11/cave-metalen-heupartroplastieken/
https://nl.linkedin.com/pulse/terug-van-weggeweest-de-bacteriofaag-jan-taco-te-gussinklo

 

Mijn gekozen waardering € -