Kop in het Sandd

Gert Holstege staakt zijn medewerking aan het blad Filatelie uit onvrede.

Met veel plezier lees ik maandelijks in de plaatselijke bibliotheek (in Zwolle Stadkamer genoemd) het blad Filatelie (opgericht in 1922). De hobby is zo veel meer dan postzegels verzamelen. Allerlei aspecten van de postbezorging komen in het fraaie blad ter sprake. De columns van Gert Holstege springen er voor mij altijd uit. Dat heeft weinig te maken met het opmerkelijke feit dat hij een studiegenoot was. Maar het zegt wel alles over zijn aanpak, waarbij hij in een kort, helder betoog iets vertelt over een bijzonder poststuk. Na lezing van zijn column weet ik ook altijd weer goed waarom de filatelie zal blijven trekken.

Wisseling

In het editorial van het januari nummer vertelt René Hillesum dat Filatelie voor de komende twee jaar van postbezorger gewisseld is. Het wordt nu Sandd ( acronym van Sort and Deliver).  Dit bestuursbesluit zou voor Gert Holstege reden zijn om zijn medewerking aan het blad te staken, hetgeen wordt betreurd door de redactie. Verderop in dit zelfde nummer van Filatelie trouwens een artikel waarin postzegels uit Benin zijn wegbestickerd door Sandd. Niet echt reclame.

Kerstdagen

Is dat een faire beslissing. Eerlijk gezegd weet ik niet of dit echt een vooruitgang is. Maakt Sandd wel goed gebruik van de concessie? Rond de Kerstdagen lezen we in de media het volgende

  

Nadere uitleg

Aanleiding voor mij om Gert Holstege om nadere uitleg te vragen. Quote: Er speelt een heel belangrijke politieke strijd. PostNL, het overgeblevene van de vroegere PTT zonder telefoon, is nog steeds een semi-staatsbedrijf. PostNL wordt door de Staat verplicht om 5 dagen in de week overal in Nederland te zijn en daar post te bezorgen. Hierdoor is het heel moeilijk om te overleven, want er komt geen enkele staatssteun binnen. De competitors hebben die verplichting niet en kunnen dus doen wat ze willen en zelfs, indien nodig, gebruik maken van PostNL. Sandd is een voorbeeld van een dergelijk bedrijf dat overigens een grote troep maakt van het bijeenbrengen van brieven en de helft van de brieven verzonden via Sandd komt niet aan (zie artikel vorige week in het Algemeen Dagblad).

Middelvinger opsteken

De filatelie bestudeert de post en die post was vanaf 1799 een staatsbedrijf en de mensen die bij de post werkten waren ambtenaren. De georganiseerde filatelie bestudeert dus de geschiedenis van PostNL, maar steekt de middelvinger op naar PostNL door het maandblad te laten bezorgen door Sandd, aldus Gert Holstege. Deze kan het natuurlijk  goedkoper dan PostNL, immers zij komen al helemaal niet in heel Nederland en waar ze wel komen maar twee keer in de week. Holstege onderhoudt sinds 1969 zeer nauwe verbinding met de PTT, later KPN, TNT Post, TPG Post en nu PostNL. Hij heeft de voorzitter van het Maandblad (tevens voorzitter van de Bond van Filatelisten verenigingen) heel duidelijk gemaakt dat de middelvinger opsteken naar PostNL door het maandblad te verzenden via Sandd niet kan!

Onverkwikkelijk

Holstege heeft gezegd dat, indien men dat toch zou doorzetten, hij niet langer in het Maandblad zou schrijven en evenmin nog naar Bonds bijeenkomsten, zoals het Costerus Kapittel, zou gaan. Het Costerus Kapittel is door de Bond georganiseerde bijeenkomst van de met een Costerus Medaille geëerde filatelisten.

Penny wise, but Pound foolish.

Overigens was het verzenden van het Maandblad Filatelie via Sandd jaarlijks 10.000 Euro goedkoper dan via PostNL Na deze beslissing besloot PostNL niet langer te adverteren in het Maandblad, wat een verlies van 10.000 Euro oplevert. Hadden ze Holstege gevraagd dit probleem op te lossen, dan had hij dat graag gedaan! Ook het probleem met het afschaffen van de poststempels heeft hij immers opgelost! Jammer dat deze Gert Holstege, die ook anderszins een ambassadeur is voor de filatelie, kennelijk is gepasseerd.   

http://www.defilatelie.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sandd
https://www.filatelist.com/

Mijn gekozen waardering € -