Het gaat bij de persconferentie op 7 april 2020 nu ineens over ondersteuning van het werk van de GGD. Het RIVM (Infectieradar) wordt in dit betoog niet genoemd

STEUN RO

     Een uitglijder?

Persconferentie

De Persconferentie van dinsdag 7 april 2020 is ook nu weer op televisie live uitgezonden. Het blijkt enerzijds een oproep om voorlopig op de ingeslagen weg voort te gaan. Anderzijds biedt het ook een inkijkje welke richting men op wil. Met als wetenschappelijke basis de adviezen vanuit het Outbreak Management Team (OMT). Daarbij zijn ondermeer genoemd voldoende testcapaciteit en adequate meetinstrumentarium. Voorwaarden om over een exitstrategie te kunnen nadenken.

Verwarrend
Daarbij komen ineens verwarrende mededelingen over een tweetal Apps. Minister de Jonge verliest zich wat in de goedbedoelde uitleg. Het wordt er niet beter op na vragen vanuit de pers. Geen toeval dat OLVG (maar niet Luscii) wordt genoemd, denk ik dan op mijn beurt. Er moet toch nog over worden nagedacht. Gelukkig… 

GGD 
Het gaat nu ineens over ondersteuning van het werk van de GGD. Het RIVM wordt in dit betoog niet genoemd. Ook niet de Infectieradar of alternatieven. De GGD heeft juist in brandhaarden kennelijk haar taak niet voldoende kunnen uitvoeren. In dat opzicht heeft de COVID19 verspreiding (niet het gehele klinische beeld) meer het karakter van Influenza. Dat had de Grote Griep Meting ons kunnen leren. Meer dan van bijvoorbeeld een uitbraak met een salmonella besmetting. De vergelijking met ’de rapportjes’ waarmee de Jonge als wethouder te maken kreeg gaat naar mijn smaak mank. 

Enquêtes Exit?
Zeker, opsporing kan nu dus slimmer dan vroeger. ik hoor niets over grootschalige vrijwillige inzet van burgerwetenschappen (enquêtes). In een nieuw jasje lijkt dat nog steeds nuttig. Bij opsporing zou door de overheid nu wel inzet van tracking & tracing (bluetooth) worden overwogen. Dat is niet niks. Mensen als Brenno de Winter maken zich grote zorgen over aspecten als veiligheid en privacy. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.  Ik sluit mij aan bij de laatste opmerking van Bits of Freedom (Twitter): nodig de juiste mensen uit om mee te denken. 

Quote (Reactie op vraag Persconferentie 7 april 2020)  

DE JONGE

Dat hoeft niet via een database als u dat bedoelt. Dat hoeft niet via een database. Kan ook via Bluetooth. Als je kijkt naar de uitwerking zoals men dat kiest in het Verenigd Koninkrijk, dat is natuurlijk ook een land dat echt gewoon hecht, op eenzelfde manier hecht als wij, aan privacyregels. Ook in meerdere Europese landen wordt er op dit moment gekeken naar de toepasbaarheid van zo’n app, en het is eigenlijk vrij eenvoudig. Normaal deden we dit al via contactonderzoek. De GGD gaat dan met jou na: bij wie ben je allemaal geweest? Dat is wat de GGD al jaren doet. Toen ik nog wethouder was in Rotterdam kreeg ik elke dag een rapportje op mijn bureau welke ziekten waren geconstateerd in de stad. In een grote stad als Rotterdam zie je nogal wat ziektes voorbij komen, exotisch en wel. En vervolgens werd er gekeken hoeveel contactonderzoek, hoeveel brononderzoek is er gedaan. Iedere dag opnieuw kreeg ik daar de rapportages van. Dat is wat de GGD gewoon als corebusiness heeft. Alleen door Brabant en de enorme verspreiding daar in Brabant is dat gewoon niet meer op die manier te doen. In het Noorden van het land gebeurt het nog wel. Het advies van het OMT is: als je straks als voorwaarde he, als voorwaarde om iets te versoepelen, als voorwaarde om iets af te schalen, als je dat wil, is een van de voorwaarde, is dat je toch wel weer aan contactonderzoek en brononderzoek kunt doen. En als je dat wilt, zal je dat alleen op met een technische vormgeving moeten doen. Daar gaan die apps over en gaat u bij zichzelf maar na: zou je het willen weten als je in contact bent geweest met iemand die besmet blijkt te zijn? Zou je het willen weten? Ik denk het wel, want dat betekent namelijk ook dat jij vanaf dat moment potentieel zelf in de gaten gehouden moet worden, maar ook vanaf het moment dat je het krijgt potentieel zelf weer anderen besmet. Dus volgens mij wil iedereen dat weten. Andersom is het net zo, als je zelf een positieve uitslag hebt van een test, positief in de zin van: je hebt het. Zo positief is dat dus niet. Maar als je zelf een positieve uitslag hebt van een test, dan wil je toch ook dat iedereen met wie je in contact bent geweest daarvan weet zodat die zelf voorzorgsmaatregelen kan nemen. Dus het is ook een kwestie van: zullen we proberen met elkaar dat virus verder onder controle te krijgen? En we moeten dat doen met als hele harde belangrijke randvoorwaarde privacy, natuurlijk, absoluut, want zo werkt het nu eenmaal bij ons en zo willen we dat ook laten werken, maar we moeten het ook, als we weer op een slimme manier van het slot willen gaan, dan zullen we dat ook op een echt slimme manier moeten doen, dus ons willen laten ondersteunen door juist die technische mogelijkheden.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor Jan Taco te Gussinklo laten blijken door een kleine bijdrage te doen.

Zie hier voor meer informatie!

Mijn gekozen waardering € -