Maar wat is oorzaak en gevolg? De rol van EEG bij delier.

STEUN RO

 ……aldus Floortje Scheepers, Hoogleraar Psychiatrie

Quote: Omdat een delier in mijn optiek door een veel bredere ontregeling van het hele systeem ontstaat. Dat is zelfs voorwaarde om de diagnose te stellen. En ook geen ‘zuivere’ psychose is in dat opzicht (ook bewustzijns wisselingen bijvoorbeeld). Dus dat dan ook een EEG iets laat zien verbaast me niets. Ik denk dat je ook bij psychotische drugsgebruikers een afwijkend EEG zal vinden of bij een psychose door bepaalde medicatie. Maar wat is oorzaak en gevolg? En hoe rechtstreeks is de connectie tussen activiteit in het brein en de ontregelde gedachten die je krijgt bij een delier? Het vertelt ons weinig over de psychiatrische beelden waar geen oorzakelijk somatisch lijden onder ligt (zoals bij een delier wel). Echte biomarkers zijn denk ik altijd causaal verbonden aan een bepaalde afwijking. Predictiemodellen zou ik dus nooit als biomarkers beschouwen.

Complex
Met Floortje Scheepers kom ik in contact omdat ik over haar recente boek een recensie schreef. In dat boek met de titel ‘Mensen zijn ingewikkeld’ onderbouwt zij de stelling dat ‘gedrag meer is dan het oplichten van een gebiedje op een scan’. Deze wetenschap maant tot voorzichtigheid. Ik heb haar gevraagd om een reactie ten aanzien van een recente innovatie in de kliniek. Namelijk de inzet van bedside analyse en interpretatie van een EEG (hersenregistratie) . Hoe zou je dat willen klassificeren? Deze reactie van Floortje zal wellicht leiden tot repliek van andere deskundigen. Ik hoop het. Dat lijkt mij nuttig. Mijn persoonlijk interesse verschuift wel van biologische naar digitale biomarkers.  Biologische markers zoals bijnierschorshormoon spiegels (cortisol) als uiting van bioloische klok maken plaats voor digitale metingen van slaappatronen via smartphone apps. Of hier de sensor van Oryx Movement Solutions die looppatronen analyseert.  Zie definitie Wikipedia (maart 2021).

Wikipedia
biomarker, or biological marker is a measurable indicator of some biological state or condition. Biomarkers are often measured and evaluated using blood, urine, or soft tissues  to examine normal biological processes, pathogenic processes, or pharmacologic responses to a therapeutic intervention. Biomarkers are used in many scientific fields. Digital biomarkers are a novel emerging field of biomarkers, mostly collected by smart biosensors. So far, digital biomarkers have been focusing on monitoring vital parameters such as accelerometer data and heartrate but also speech.Novel non-invasive, molecular digital biomarkers are increasingly available recorded by e.g. on-skin sweat analysis (internet-enabled Sudorology), which can be seen as digital biomarkers can be easily shared with the responsible physician, and novel diagnostics approaches can be developed using artificial intelligence.

Links
https://reportersonline.nl/floortje-scheepers-mensen-zijn-ingewikkeld/
https://reportersonline.nl/delirium/
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomarker
https://oryxmovementsolutions.com/

Deltascan
DeltaScan is a patient friendly, non-invasive, objective measurement of the brain, designed to be conducted by nurses.  But, what do you tell the patient when you are going to perform a measurement of his/her brain?  If necessary, try to reassure the patient. In particular, explain what you are going to do and how DeltaScan works: You will measure brain signals with an EEG (Electro-EncephaloGram); a kind of heart monitor, but for the brain. If acute encephalopathy/delirium occurs, you can act quickly this way. It is a routine check of the brain. This can be compared to regularly taking a patient’s blood pressure or temperature. Want to know more about working with DeltaScan? Send us a message and we will send you our leaflet!

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering voor JT laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -