Nieuwe belangenvereniging sekswerkers: ‘Prostituées onveiliger door sluiten ramen’

Een ouderwets full-quote-interview met Lyle Muns, mannelijke prostituée en mede-oprichter van Proud, de nieuwe belangenvereniging van sekswerkers die op 15 februari in Amsterdam werd opgericht. Hij wil af van het stigma rond het beroep: ‘Benoem het misbruik, maar laat ons wel ons werk doen.’

‘Vraag sekswerkers wat het grootste probleem in hun beroep is en ze zullen het niet hebben over slechte exploitanten, of vervelende klanten. Maar heel vaak over het taboe op sekswerk. De Jojannekes van onze samenleving dragen hier maar al te graag aan bij. Prostitutie is vies, is slecht, en is vooral misbruik. Ironisch is dat de mensen die op deze manier de prostituées proberen te redden, nu net de positieverbetering van sekswerkers in de weg staan. Wie durft immers nog te praten over zijn werk, met zo’n neerbuigend publiek discours.' 

Geheim werk

‘Als sekswerkers niet durven te vertellen over hun werk, waar kunnen ze dan terecht met hun verhalen? Als jij niet kunt vertellen wat voor werk je doet, wie kun je dan vertellen wat voor kutdag je hebt gehad. Als je werk een geheim is, waar kan je dan terecht als de klant zich niet aan de afspraak houdt. Ik weet zelf goed genoeg hoe dat voelt.'

Als je werk een geheim is, waar kun je dan terecht?

'Niemand mocht van mij weten wat ik deed. Ik sprak met een klant af, in een steegje achter mij thuis, en hij vroeg mij of ik even iets uit de achterbak wou halen. Snel reed die man weg, zonder mij te betalen. En daar stond ik dan, niemand die wist waar ik was. Stel je nu voor dat er meer was gebeurd, dat die klant iets met mij had gedaan? Op dat moment wist ik dat mijn werk geen geheim meer kon zijn. Maar voor zoveel sekswerkers is het moeilijk om uit de kast te komen. Ik heb gelukkig altijd een hele warme, accepterende omgeving gehad. Maar voor heel veel mensen in dit beroep is dat niet zo, en is het stigma dat er bestaat drukkend en belemmerend.’ 

Hele verhaal

‘Onze nieuwe vereniging vindt het dan ook heel belangrijk om korte metten te maken met het taboe op sekswerk. Natuurlijk is er sprake van misbruik en van mensenhandel, en natuurlijk is dat vreselijk, dat ontkent niemand. Alleen is dit niet het hele verhaal, en Proud wil wel het hele verhaal vertellen. Over sekswerk en prostitutie in alle diversiteit, met de leuke en minder leuke kanten. Laten we al die jaren van marginalisering achter ons laten, om eindelijk over sekswerk als werk te praten, zoals ze dat in elke andere sector doen. Wat ons betreft moeten we misbruik benoemen, maar de sekswerkers zonder stigma hun werk laten doen.’

Meer rechten

‘Met alleen een imagoverbetering komen we er trouwens niet. Ook de rechten van sekswerkers moeten worden verbeterd. Om de prostitutie in Nederland is veel beweging. Zowel lokale als internationale politici en media kijken met argusogen naar de sector. Het debat over de prostitutie wordt met iedereen gevoerd, maar nog veel te weinig met de sekswerkers zelf in dit debat. Wij willen graag een einde aan dat tijdperk maken. Proud wil de stem van die sekswerker in het publiek debat meer laten horen. We willen ondubbelzinnig voor de belangen van alle sekswerkers opkomen. In de seksbranche moet het niet alleen maar gaan over de plichten van sekswerkers, maar ook over rechten en kansen gaan. We willen structureel en bindend inspraak. Dus niet alleen wanneer het even goed uitkomt op bepaalde beleidsterreinen, maar altijd en voor allen sekswerkers. Proud is ook voor initiatieven voor zelfexploitatie, die dames het heft in eigen hand laat nemen en ervoor zorgt dat meer ramen terug opengaan.’ 

Vrouwen op straat

‘Als de positie van sekswerkers wordt geschaad, is het belangrijk hard in te grijpen, bijvoorbeeld tegen de moraalridders, de mensen die geen kans onbenut laten om sekswerk in het verdomhoekje te zetten door alleen maar te praten over repressie en criminalisering. We zijn daarom ook tegen het sluitingsbeleid. Natuurlijk deugen sommige exploitanten niet, en moeten die hard aangepakt worden, maar laten we eerlijk zijn: project 1012 en de sluiting van het Zandpad hebben er alleen maar toe geleid dat een hoop vrouwen op straat belandden en geen veilige werkplek meer hadden. Dit soort projecten tasten onze veiligheidspositie aan, en daarom moeten we het voor die vrouwen opnemen.’ 

Mijn gekozen waardering € -

Joost van der Wegen (1970) is (onderzoeks)-journalist op het gebied van criminaliteit, politie en justitie, inlichtingendiensten, slachtofferschap, en drugsbeleid. Hij publiceerde hierover onder meer in Metro, Panorama, Crimelink en Vrij Nederland. Voor Crimesite schreef hij het boek 'Onder spanning’, over politiewerk en PTSS. In 2018 werden zijn verzamelde misdaadreportages gebundeld in ‘Moordboek’ (Just Publishers).