Het definitief ontwerp voor de nieuwe Triodosbank kent geen grote verrassingen. De bank ziet af van een windmolen aan de rand van landgoed Reehorst en kiest voor een zonnedak boven de nieuw aan te leggen parkeerplaats, ten zuiden van het NS-station Driebergen-Zeist.

STEUN RO

Triodos kocht in 2011 landgoed Reehorst, om er een nieuw binnenlands hoofdkantoor te bouwen. Het nieuwe hoofdkantoor komt tussen snelweg A12 en NS-station Driebergen-Zeist, dat de komende vijf jaar ook op de schop gaat. De medewerkers van de bank -die de afgelopen jaren sterk groeide- zitten nu verspreid over meerdere vestigingen in Zeist.

Dat er ook een windturbine op het landgoed zou komen was nog allerminst zeker, maar de mogelijkheid voor een molen -op de voorontwerpen ingetekend naast de snelweg A12- leidde vorig jaar nog tot grote opwinding bij VVD-raadslid Van der Zee. ‘Ik denk dat we ons dood moeten vechten om geen windmolens hier te krijgen,’ aldus Van der Zee, die de rest van de gemeenteraad toen overigens niet meekreeg. Die wilde de mogelijkheid van een turbine best openhouden.

Triodos ziet in het definitieve ontwerp nu toch wijselijk af van de mogelijkheid voor een turbine. In plaats daarvan wil het een dak (3.300 m²) met daarop zonnepanelen bouwen, boven een gedeelte van de parkeerplaats. Overigens leidde die parkeerplaats eerder wel tot een controverse met de gemeente Heuvelrug, die parkeerplaatsen in principe verdiept aangelegd wil zien.

Maar Triodos zegt liever niet in het kwetsbare grondwatersysteem te graven en wil bovendien de mogelijkheid openhouden ‘de grond terug te geven aan de natuur’ als in de toekomst mogelijk minder parkeerruimte nodig is. De parkeerplaats wordt aangelegd als ‘een glooiend grondlichaam in combinatie met een parkbos’ aan de uiterste zuidwestzijde van het landschap, waar het nu weiland is.

Louis Bolk Instituut nog vraagteken

Dat de leegstaande boerderij naast de parkeerplaats -aan de Odijkerweg- het nieuwe onderkomen moet worden van het Louis Bolk Insituut was al bekend. Nieuw is dat het onderzoeksinstituut er zelf nog niet uit is of het daar wel heen wil verhuizen. Het huist nu nog -al jaren illegaal, maar gedoogd- in schuren en containers aan de zuidkant van het landgoed. De verhuizing van de onderzoekers binnen het landgoed is een wens van zowel gemeente als Triodos. Afgesproken is al wel dat de illegale bebouwing verdwijnt.

De toekomstige parkeerplaats, met het zonnedak links
De toekomstige parkeerplaats, met het zonnedak links

Mede daardoor -becijferen gemeente en Triodos- komt er per saldo 2,15 hectare aan natuur bij op landgoed de Reehorst, dat binnen de beschermde ecologische hoofdstructuur ligt. Ofschoon er een lariksbos moet sneuvelen – de bomen staan nu precies op de plek waar het nieuwe hoofdkantoor zelf moet verrijzen- schrijven Triodos en gemeente dat door het plan ‘de cultuurhistorische waarden worden behouden en versterkt door onder andere zichtlijnen te herstellen, door nieuwe boomgroepen te planten als zichtgroep en door de moestuin te herstellen.’

Twee meter hoger

Aan het ontwerp van het kantoor zelf is uiterlijk niets veranderd. Het kantoor meet 12.500 m2 en krijgt een gelaagde structuur met zes verdiepingen verdeeld over vier bouwhoogtes, waarvan de hoogste reikt tot de ‘boomtopgrens’ van 25 meter. Dat is wel twee meter hoger dan de 23 meter die het gebouw mat in het voorontwerp. Het gebouw zal onderkomen bieden aan zeshonderd medewerkers, maar ook gelegenheid bieden voor conferenties en bijeenkomsten. Het kantoor moet energieneutraal worden, behalve het zonnedak op de parkeerplaats komt er daartoe ook een ondergrondse warmte/koude-opslag.

Plantekening voor landgoed Triodos/Reehorst
Plantekening voor landgoed Triodos/Reehorst

Het ontwerp gaat komende maand door de Heuvelrugse gemeenteraad, daarna volgt een inspraakprocedure van drie maanden, met een mogelijke verlenging wegens bezwaren. Omdat het ontwerp is besproken met ‘groene groepen en omgevingspartijen Mc Gregor, Trooster, Abbing, etc.’ is het de verwachting dat aan veel bezwaren al is tegemoet gekomen. Op het moment dat het plan onherroepelijk is gaat het landgoed definitief over van stichting De Reehorst naar Triodosbank, dat het landgoed al in 2011 in principe overnam van de noodlijdende stichting.

Vorige week werd al bekend dat de oude villa Reehorst – ook: de Witte Villa- op het landgoed in oude luister wordt hersteld, tenminste van de buitenkant. De binnenkant van de villa -waar de Triodosbank ooit werd opgericht- ging vorig jaar verloren in een vlammenzee. De eerste restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Toekomstig hoofdkantoor Triodosbank op Reehorst

De naast het landgoed gelegen ‘snelwegboerderij’ Hoofdstraat 26 is uitgezonderd van het plan. Volgens Triodos en gemeente vindt ‘een toekomstige ontwikkeling van Hoofdstraat 26 plaats via een separaat planvormingsproces. In dat planvormingsproces zal afstemming plaatsvinden met ontwikkelingen in de nabije omgeving, waaronder die op landgoed De Reehorst en van het infraproject.’

De door de gemeente Heuvelrug gevolgde inspraakprocedure en plotselinge verkoop van de boerderij aan Triodosbank leidde vorig jaar nog tot hoog oplopende ruzies met ontwikkelaars die boerderij en landbouwperceel ook wilden overnemen. Volgens een brief van de gemeente Heuvelrug worden twee van die ontwikkelaars alsnog betrokken bij de toekomstige ontwikkeling. Welke ontwikkelaars dat zijn is vooralsnog niet bekend gemaakt.

Lees ook:
Witte Villa behoudt monumentaal gezicht, maar krijgt nieuwe ingewanden
Triodos koopt Reehorst voor bouw binnenlands hoofdkantoor
Triodos neemt H26 over en nodigt teleurgestelde ondernemers uit
Wethouder: Reehorst betaalt ‘prima prijs’ voor H26
Kandidaatkopers H26 boos over onderhandse verkoop
Snelwegboerderij H26 moet wel wat opbrengen
Snelwegboerderij H26 wordt geen landgoed maar parkeerplaats, bouwput en bezinkbassin
Homan: Triodos moet parkeren op H26
Triodos kandidaat-koper H26
Nog dertig kandidaten over voor H26;UPDATED
Weer nieuw plan voor H26: Slowfood langs A12
Kantoor Triodos krijgt vorm
Triodos: liever niet graven in landgoed
Deal Heuvelrug-Triodos leidt opnieuw tot veel woede

    Een actualiteit staat zelden op zichzelf, die komt voort uit context. Daarom reist Anthon Keuchenius (1964) graag rond, ongeveer tussen Heuvelrug en Jemen, om die context in tekst en beeld te brengen. Liefst ruim voor- of nadat die actualiteit zich voordoet. Of waar anderen hem laten liggen.