Er zijn verschillende apparaten voor nachtelijke aanvalsdetectie van epilepsie op de markt

STEUN RO

 Zelf ben ik betrokken geweest bij de allereerste stappen van de ontwikkeling van de NightWatch, die binnenkort op de markt komt (Livassured). Het apparaat (een soort armband) zorgt dat ouders/verzorgers ‘s nachts een kind met epilepsie kunnen monitoren (of gealarmeerd worden op het moment dat een epileptische aanval optreedt).   

Aanvallen

Achter deze ontwikkeling staan de namen van de epilepsiecentra SEIN, Kempenhaeghe en het UMC Utrecht. Inmiddels heeft deze ontwikkeling ook geleid tot de vraag of er behoefte is aan bewaking op afstand in combinatie met detectieapparatuur.Daarnaar wordt nu marktonderzoek gedaan. Soms lukt het niet om in de thuissituatie monitoring te regelen. Alarmsignalen kunnen dan op afstand beoordeeld worden door de verpleegkundige van de nachtdienst. Dit door gebruik te maken van camera(beeld) of audio (geluid), aldus Thea Gutter, werkzaam bij de Epilepsiecentra als staffunctionaris en onderzoeker/epidemioloog .

 

 

Video

Inmiddels zijn er ontwikkelingen waarbij het videosignaal gebruikt kan worden als detectiemethode. Zo is er onlangs een artikel gepubliceerd door technisch-geneeskundige en onderzoeker Evelien Geertsema van SEIN. Zij heeft aangetoond dat een algoritme (beslissings software) blijkt te kunnen worden ingezet, dat videobeelden analyseert om aanvallen op te merken. Bij tonisch-clonische aanvallen (het meest risicovolle type aanval) is er, na een verstijving, sprake van een periode met trillen, overgaand in schokken van het lichaam. Deze bewegingen zijn vrij ritmisch en hebben als ze beginnen meestal een frequentie van 2-6 trillingen per seconde. Het algoritme meet in korte stukjes video (van 4 seconden) of deze ritmische snelle bewegingen aanwezig zijn. Dat biedt perspectieven. Een camera in de slaapkamer klinkt misschien als een inbreuk op privacy, maar met dit toekomstige detectiesysteem wordt de privacy juist beschermd. Er hoeft namelijk niemand naar de beelden te kijken, dat doet het algoritme. En omdat het algoritme zich uiteindelijk ín de camera bevindt, hoeven de beelden niet opgeslagen of verzonden te worden.

eHealth

Een aanvulling en ondersteuning (geen vervanging!) van de deskundigheid van de professional. We kunnen hier echt spreken over een vorm van eHealth. Dit systeem wordt momenteel getest.

Wat ik zelf wel een mooi voorbeeld vind, aldus Evelien Geertsema, waarbij je met video zou willen monitoren is de verstandelijk gehandicapten populatie die in een instelling woont. Hoewel sommige cliënten prima een armband (zoals de Night Watch) zouden kunnen dragen, zijn er ook veel cliënten waarbij dat niet goed lukt. Denk daarbij aan cliënten die het niet verdragen om een apparaatje op hun lijf te dragen en het proberen af te doen of zelfs stuk te maken. Maar ook aan mensen voor wie het erg ingrijpend is om wearables te gebruiken. Ze moeten eraan denken het apparaat op tijd op te laden, het weer om te doen op momenten dat er gemonitord moet worden, en het af te doen als ze gaan douchen of als ze naar buiten gaan (de meeste wearable aanvalsdetectie werkt alleen binnen bereik van een kastje in huis). De extra contactmomenten om bij deze handelingen hulp te krijgen, en bij eventuele valse alarmen, kunnen voor sommige cliënten al snel te belastend worden.

 

Binnenkort gaat het om de combinatie van de NightWatch en het video detectie-algoritme. Binnen de Promise trial (dit jaar gestart) wordt de NightWatch in combinatie met video- en audio detectie getest bij kinderen. De eindproducten zullen waarschijnlijk afzonderlijke apparaten zijn.  Voorlopig gaat het om nachtelijke monitoring, maar voor de toekomst is niet uit te sluiten dat het ingezet gaat worden voor diagnostiek, vooral bij kinderen met een lage aanvalsfrequentie. De onderzoeker ”de focus ligt nu op nachtelijk gebruik omdat nachtelijke aanvallen de meest risicovolle situaties opleveren”. Maar de verwachting is dat het overdag voor veel vormen van epilepsie ook goed werkt.

 

Valse meldingen

Maar daar moet je eerst nog iets bedenken om valse meldingen door allerlei lichamelijke activiteiten terug te dringen. Nicole Rommens, Technisch Geneeskundige en voorheen bij SEIN werkzaam, heeft een aantal andere systemen uitgetest. Zo bestaat er ook nog een bedmonitor die schudden van het bed meet. Er zijn armbanden die je overdag met je mee kunt dragen. Deze systemen registreren de tonisch-clonische aanvallen. Dit zijn echter niet allemaal risicovolle aanvallen, waar de Night Watch zich dus wel op richt. Ook verwacht zij dat binnenkort een nieuwe techniek op de markt komt: de Brain Sentinel. Dit zal het eerste systeem op de markt zijn dat werkt op basis van EMG (spierspanning).

 Over aanvalsdetectie is best wetenschappelijke literatuur te vinden, maar de meeste artikelen laten niet zien hoe het in de praktijk werkt. Denk aan alle praktische aspecten, zoals hoe je zorgt dat een alarm naar de juiste persoon gaat. Maar ook het aantal valse meldingen komt niet altijd overeen met de praktijk. Veel onderzoeken zijn uitgevoerd op een Epilepsie Monitoring Unit, waarbij patiënten een of meerdere dagen in een ziekenhuiskamer liggen, zodat hun epilepsie gemonitord kan worden. Deze situatie komt niet overeen met de thuissituatie, waar je veel meer valse meldingen kunt krijgen. Ik zelf heb een tijd de Embrace en Epicare mobile om gehad om te zien waar er valse meldingen van kunnen komen. En elke keer als ik op de fiets zat, kreeg ik een valse melding. Als je over stenen fietst gaat je pols een beetje schudden, waardoor de armband denkt dat er een tonisch-clonische aanval is. Dit soort voorbeelden staan nergens beschreven in de wetenschappelijke literatuur , aldus Nicole Rommens.

Conclusie

Geautomatiseerde realtime insultdetectie levert nu al onopvallend een opvallende  veiligheidsverbetering. De ontwikkelingen zijn nog in volle gang.

Literatuur

https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/4-1/wat-is-epilepsie/

https://reportersonline.nl/nightwatch/

https://www.linkedin.com/pulse/nightwatch-jan-taco-te-gussinklo/

https://www.linkedin.com/in/thea-gutter-22900627/

https://www.sein.nl/wetenschappelijk-onderzoek/medewerkers-research/evelien-geertsma/

https://www.epilepsie.nl/nieuws/detail/oproep-voor-ouders-met-kinderen-met-epilepsie/74

http://www.nightwatch.nl

https://www.klik.org/Nieuws/Draagbare_armband_geeft_signaal_bij_epileptische_aanval-171206204414

https://www.empatica.com/

https://danishcare.co.uk/

http://brainsentinel.com/

Waardeer dit artikel!

Dit artikel lees je gratis. Vind je het artikel en mijn inzet de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten blijken door een bijdrage. Ik maak graag van lezers mijn fans en volgers. Suggestie voor een onderwerp, maar ook commentaar is altijd welkom.

Mijn gekozen waardering € -