Onvergetelijke App

Elke dag vuilniszak buitenzetten gebeurt niet meer dankzij APP.

Dit verhaal over een innovatie is om meerdere redenen belangwekkend.  Want zo begint het geregeld met innovaties. Maar al te vaak blijft succes uit. Het is dan ook minder eenvoudig dan het lijkt. Allereerst is daar een in het eigen leven ervaren knelpunt. Daarvoor wordt een pasklare oplossing op maat gevonden. Anderen spreekt dat voorbeeld aan. Het vertelt zich rond. Er komt een product dat aanslaat, want de tijd is er kennelijk rijp voor. Kortom, er is ‘een markt’. Het product wordt verbreed tot een dienstverlening met allerlei toeters en bellen. Een abonnementsysteem zorgt voor een stevige basis. Een groot avontuur. Pieter kan dat gelukkig wel navertellen. Dat doet hij dan ook door het hele land.

Dementia-App

Mijn moeder en vele andere gebruikers hebben op diverse en verschillende manieren baat bij de dementia-app, de mantelzorgers door de verbinding, communicatie en informatie onderling en mensen met dementie door het aanbrengen van een dagelijkse structuur. Mijn moeder had gemak van het aangeven van de activiteiten in de dag en dit droeg zeker bij aan de verbetering hierin, aldus Pieter Hasenaar. Zowel zoon van… als mede-oprichter.

Clean-Tech Center

Op 24 augustus 2016 is er in Zutphen in het CleanTech Center (een broedplaats van innovatieve activiteiten) een werkontbijt. Eén van de sprekers is Pieter Hasenaar, van origine makelaar. Hij blijkt plotsklaps gebombardeerd tot mantelzorger en ondersteuner. Zijn moeder kreeg de ziekte van Alzheimer. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat ze elke dag de vuilniszak op de stoep zette. De onderlinge communicatie met haar en met een broer Harm (architect) kende steeds meer strubbelingen. Moeder ontstak in woede toen zij een afsprakenschriftje van de zoons ontdekte. De broers ontwikkelden met heel veel inspanning een APP met een agenda en fotofunctie. Een agenda die gewoon op een tablet (neergezet als fotolijstje op het dressoir) functioneert. In eerste instantie diende de APP als agenda, logboek, maar later ook als fotoalbum. Er werden steeds meer functies toegevoegd. Vervolgens kwam beeldbellen (concept Skype) in aanmerking. Dat resulteert nu in een dagelijks praatje. In deze periode werden Gemeenten zich ook steeds meer bewust van hun rol bij dementie (“dementie vriendelijk beleid”).

Pilot

Die belangstelling resulteerde in een pilot waarbij in een bepaalde Gemeente alle mensen met dementie over een dergelijke APP konden beschikken. Een patient diende wel gekoppeld te zijn aan een mantelzorger. Om misverstanden e.d. te voorkomen. De verstrekking vond plaats op basis van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Het bleek een succes. Inmiddels is de APP ook opgenomen in APP store’s, zowel iOS als Android en ook mobiel te dopwnloaden. Nu worden al 34 gemeenten en 35.000 gebruikers geteld. Met de gemeenten is een overeenkomst vanuit de WMO. Er wordt samengewerkt met zorgverzkeraar CZ als partner in het kader van een dementie- en mantelzorg project. Er zijn contacten met zorgorganisaties als Cordaan, Vivium, Amaris, De Zorgcirkel en Brabantzorg.  Pieter richt zich vervolgens tot de aanwezige wethouder: ook iets voor Zutphen met zijn 762 patiënten met Alzheimer (info op basis is van gegevens van Alzheimerstichting Nederland) ? Het antwoord moet nog komen.

Onderzoek

Trouwens Alzheimer Nederland heeft op haar beurt weer van het relatie gebruik gemaakt om samen een project te starten voor onderzoek onder de gebruikers van de dementia-App, genaamd research@home. Dit project is een samenwerking met 6 universiteiten in Nederland die onderzoek doen naar dementie.

Amusement

De doelgroep zit veel voor de televisie, maar vindt de huidige programmering te onrustig en snel. De Stichting Beeld en Geluid in Hilversum stelde onlangs gratis 200 uur Polygoon Journaal ter beschikking. De doelgroep vindt dat prachtig. Onder de vlag “ageless people” worden nu ook gedateerde documentaires en films toegevoegd. Studenten ontwikkelen een digitale stamtafel. Het houdt niet op.  Dankzij goede medewerkers blijft de makelaardij toch nog goed draaien, maar Pieter is zichtbaar bevlogen en er zit beslist nog veel meer in het vat. Zeker nu we in ons land alleen al een sterke toename zullen zien van het aantal dementerenden (nu 265.000) patiënten. Het is de moeite waard om de ontwikkelingen te blijven volgen.

Mijn gekozen waardering € -