Op survivaltocht in Antwerpen centrum

Wandelen in het centrum van Antwerpen is in de 16 1/2 jaar dat ik er nu woon altijd al een beproeving geweest. Ik kan me niet herinneren dat er geen jaar was waar ergens wel een bouwwerf was opgetrokken. Neem daarbij de immer slechte staat van de meeste trottoirs en je hebt al een ideale uitgangspositie voor een survivaltocht. November 2022 spant echter de kroon. Een verslag in tekst en beeld.

Misère in Kipdorp

Ik woon in Kipdorp. Van daaruit ben ik gewend regelmatig te wandelen door het historische centrum. Normaal gesproken minimaal één keer per week. Het gaat mij niet zozeer meer om wat ik architectonisch allemaal passeer. Dat weet ik nu wel. Alhoewel, met regelmaat kom je langs een locatie waar ineens een groot gat gaapt, omdat daar een pand is afgebroken en men iets nieuws neerzet. Straks voorbeelden. Nu eerst de misère om fatsoenlijk te wandelen in Kipdorp.

Men is bezig de tramrails te vervangen. Ook de stoepranden worden onderhanden genomen. Afbakening van de werkplek is dus noodzakelijk. Dat snap ik. Helaas zijn de meeste Antwerpse stoepen nogal aan de smalle kant. Als de afzetting dan niet fatsoenlijk gebeurt, krijg je het bovenstaande. Probeer nog maar het zebrapad op de hoek Kipdorp-Minderbroedersrui zonder halsbrekende toeren te bereiken door gewoon op het trottoir te blijven lopen.

Trottoirperikelen

Het trottoir op zich is een lijdensweg voor wie moeilijk ter been is, in een rolstoel zit of zich voortbeweegt met een rollator. We hebben het nogmaals over het historisch centrum. Niet alleen de gebouwen zijn historisch, ook de bestrating. Veelal bestaat deze uit kasseien of soortgelijke stenen. Dat loopt al niet eenvoudig. Doordat de stenen niet (meer) egaal liggen, komt het geregeld voor dat je met je schoen erachter blijft steken. Perfect scenario voor een harde smak. En anders liggen er wel stenen los of moet je uitkijken dat je niet in een gat stapt waar ooit een steen lag. Ten slotte loopt veel bestrating in Antwerpen steil af. Historie heeft zijn charme, maar het maakt het er niet makkelijker op om je op een normale manier te verplaatsen.

Overal bouwwerven

Toen ik mei 2006 in Antwerpen kwam wonen, zat ik de eerste jaren gelijk in de bouwwerven. Het begon met een verbouwing van het gebouw naast mijn appartementencomplex. Toen dat eenmaal achter de rug was, begon men niet veel later met een verbouwing aan een groot blok pal aan de overkant dat al leeg stond en dienst deed als gigantische duiventil. Sindsdien duiken ieder jaar talloze nieuwe bouwwerven op in het centrum van Antwerpen. Gezien de niet altijd even rooskleurige staat van menig gebouw, zullen ze het eerstkomende decennium ook niet snel verdwijnen. Bouwwerven vragen ruimte. Ruimte die ten koste gaat van het voetgangersgedeelte. Ik had er vele kunnen fotograferen. Ik houd het er bij een.

Oudemansstraat

Wie een kuil graaft …

Rioleringen, waterleidingen, glasvezel, elektriciteitskabels en gasleidingen. We stoppen veel zaken onder het wegdek en onder de stoep. Is het mooi uit de weg. Behalve wanneer er iets mee moet gebeuren. Vervanging, reparatie. Dan moet het spul aan de oppervlakte komen en ontstaat een gat. In de Keizerstraat is het momenteel helemaal raak. Over een afstand van nog geen 200 meter vind je drie joekels van gaten in de stoep. Juist op het stuk waar een departement van Universiteit Antwerpen, hotel De Witte Lelie en museum Snijders & Rockoxhuis zijn gevestigd. Niet echt handig. Een zo’n gat in beeld.

Fiets, scooter en step ellende

Antwerpen centrum is een lage emissiezone. Oude vervuilende voertuigen mogen hier dus niet meer rondrijden. Wat niet wil zeggen dat het hier autoluw is. Veel Antwerpenaren en toeristen bedienen zich echter steeds meer van alternatieven. De fiets, scooter of elektrische step. Heb je er zelf geen, bestaan er allerlei abonnementen om fiets, step of scooter tijdelijk te gebruiken en na gebruik achter te laten. Zowel dat gebruik als het achterlaten irriteert mij als voetganger mateloos. Zoals gezegd, zijn de meeste Antwerpse trottoirs niet echt breed. Hele volksstammen menen nochtans met hun fiets of elektrische step op het trottoir te mogen rijden. Nee!

Ik ben mij ervan bewust dat het Antwerpse wegdek een ramp is en ja: soms zijn er afsluitingen. Wat doe je dan in zo’n geval? Niet met fiets of step op het trottoir rijden! Je stapt netjes af en loopt met fiets of step aan de hand totdat je weer verder kunt. Waar is het fatsoen in het verkeer gebleven? En ben je op je bestemming doe me dan een lol. Zet fiets, step of scooter op zo’n manier weg dat een voetganger geen halsbrekende toeren hoeft uit te halen om langs te lopen.

Ellende in Kipdorp niet snel voorbij

De werkzaamheden in Kipdorp zijn in de week van maandag 7 november begonnen. Daarna is de ellende niet voorbij. Vanaf 15 november starten werken aan leidingen, buizen en kabels in opdracht van Fluvius, Waterlink, Proximus en Telenet. Hoeveel kan een Antwerpenaar tegelijkertijd verdragen?

Meer foto’s op mijn sites (alleen laptop of pc) Mensen met een beperking aan het woord of Johan Schrijft

Mijn gekozen waardering € -

Johan Peters is een freelance journalist/redacteur die momenteel in Antwerpen woont, maar zeker ook beschikbaar is voor de Nederlandse markt. Zijn interessegebied is breed. Een van de hoofdonderwerpen daarbinnen is leven met een beperking. Rond dat thema heeft hij een aparte website: https://www.mensenmeteenbeperkingaanhetwoord.nl/