Quote “Ambient Experience integreert technologie (dynamische verlichting, projectie en geluid), ruimtelijke vormgeving en verbeteringen in de workflow”.

STEUN RO

Dit onlangs door Philips op LinkedIn verspreid (gesponsord) bericht wekt bevreemding. Op een foto (voorzien van het Philips logo) staat een van opzij gefotografeerd jongetje met het gezicht naar een groot paars-blauw vlak, dat lijkt op een zonnescherm. Hij raakt dit met zijn vinger aan. Terzijde -iets op de achtergrond- zit een gehurkte vrouw, die zowel zijn moeder als ook een verpleegkundige zou kunnen zijn. Kortom, dit moet een ziekenhuis situatie voorstellen.  De Engelstalige tekst stelt dat gegevens van het Florida Kinderziekenhuis laten zien dat het aantal bezoeken aan de Eerstehulpafdeling (SEH) meer dan verdubbelde na introductie van Ambient Experience in december 2009. Er is een link toegevoegd naar een uitvoeriger verhaal.  De eerste, wat humoristische, reactie van een Zweedse cardioloog is “dat wij alles doen om mensen weg te houden van de eerste hulp”. Hij stelt voor alles maar zwart-wit te maken. Een andere lezer suggereert dat het gaat om een schrijffout. Vervolgens reageer ik hier weer op. Daarna weer complimentjes en ‘thumbs up’ van enkele andere  lezers. Verwarrend. Het blijft mij bezig houden. Want dit is bedoeld of onbedoeld een showcase geworden.

Vanwaar mijn interesse. Dat wil ik graag nader toelichten.

In een vorige functie bij een zorgverzekeraar zou een dergelijke berichtgeving op mijn bureau kunnen zijn terecht gekomen. Met daarbij de vraag of ambient experience een waardevolle investering zou kunnen zijn voor een instelling die gecontracteerd is. Met de argumentatie dat deze kleurige, goed doordachte aanpak kinderen geruststelt en onderzoek vergemakkelijkt. Met tevreden ouders en medewerkers als resultaat. En een hogere turnover. Het voordeel ligt voor de hand. Maar zijn alle claims houdbaar? Dat zou wel tot een  aantal vragen moeten leiden.Aan de hand deze twee grafiekjes, komt allereerst de vraag of de feiten kloppen en zo ja of er dan sprake is van een causaal verband. Zijn er vergelijkbare observaties in andere ziekenhuizen met deze innovatie, liefst bij gelijkblijvende andere omstandigheden. Want in de Nederlandse situatie zou de vraag gesteld worden naar andere mogelijke verklaringen. Is de toestroom van patiënten geleidelijk toegenomen en is het dezelfde casemix als voorheen. Zijn er postcodegebieden bij gekomen (expansie). Is er sprake van een veranderende rol van de eerste hulpafdeling (SEH), een sluiting van afdelingen elders in de regio, wijziging in de richtlijnen (zorgconcentratie). Maar ook minder mooie verklaringen. Een te korte opnameduur na een operatie zou kunnen leiden tot meer complicaties en meer herbeoordelingen op de SEH. Of hebben kinderziekten plotseling de kop op gestoken? En de lijst is zeker uit te breiden. Het is duidelijk: ik zou naar de instelling moeten gaan voor nader onderzoek

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.