Poetins roeptoeters in Februaristaking-herdenkingscomité Hilversum

Op 26 februari 2023 herdenkt men in Hilversum de staking van 26 februari 1941. Toen legden ruim 10.000 mensen in de omroepstad het werk neer en demonstreerden tegen de Jodenvervolging en de bezetting. Dat protest volgde op de dag eerder in Amsterdam uitgebroken Februaristaking.

De Hilversumse Februaristaking-herdenking staat dit jaar óók “in het teken van de Russische aanval op Oekraïne, bij de 8 miljoen mensen die het oorlogsgeweld zijn ontvlucht en de Hilversummers die zich opnieuw niet bij onrecht neerleggen maar vluchtelingen te hulp komen.”

Aangezien de Februaristaking vóóral een uiting van solidariteit en protest tegen de onderdrukking was, is bij de huidige Hilversumse herdenking de koppeling met de ellende die Poetins agressie tegen Oekraïne en Oekraïeners inhoudt, begrijpelijk.

Minder begrijpelijk is dat het herdenkingscomité onder meer bestaat uit de AFVN, oftewel de Bond van Anti-Fascisten/Anti-Fascistische Oudverzetsstrijders Nederland. Het is een imposant klinkende naam voor een pro-Poetinsplintergroepering, die anno 2023 niets met het oud-verzet te maken heeft. Sterker nog: deze groepering deed in het verleden vooral van zich spreken door antisemitische uitlatingen van de oprichters en het goedpraten van de Sovjet-invallen in Tsjechoslowakije en Afghanistan. Ook ontkende een toenmalige voorzitter van de AFVN Ruslands verantwoordelijkheid voor het vermoorden van de inzittenden van de MH17 – standpunten waar de huidige AFVN zich nooit van gedistantieerd heeft.

Dat was vroeger, maar nu?

Een snelle blik op de berichtenstroom op de AFVN-site laat een litanie aan toespraken van Vladimir Poetin en zijn minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov zien, alles kritiekloos gebracht. Ook treffen we een lofzang aan op Georgi Dimitrov, de stalinistische dictator van Bulgarije (1946-1949). En niet te vergeten het pro-Russische gekweel van Sonja van den Ende, onze bloedeigen Leni Riefenstahl die vanachter het Russische front verslag doet van de “heldendaden” van Poetins strijdkrachten, en daartoe van de AFVN alle ruimte krijgt.

Omdat wat de AFVN predikt nogal strijdig is met één van de doelstichtingen van stichting Herdenking Februaristaking Hilversum (SHFH) – specifiek: “op te treden voor bescherming van democratische- en mensenrechten”, vroegen we aan de stichting hoe men de deelname van de AFVN aan de herdenking verantwoordt.

Joop Lahaise, secretaris van de SHFH: “ Ons uitgangspunt is dat we niemand buitensluiten, al spreekt het voor zich dat wij partijen en organisaties die niet pal staan voor democratie en mensenrechten nimmer zullen uitnodigen (!) om lid te worden van ons comité.”

Maar de AFVN is al lid van het comité…

Lahaise: “Zoals wellicht bekend heeft ondersteuning (overigens passief) van de Bond van Anti-Fascisten/Anti-Fascistische Oud-verzetsstrijders Nederland aan ons herdenkingscomité een historische achtergrond.”

Historische achtergrond?

De Februaristaking wordt in Hilversum sedert 2013 of 2015 (de bronnen verschillen) herdacht. Initiatiefnemer was óf Arthur Graaff, de nogal mataglappe zoon van een van de toenmalige Hilversumse stakers, óf de AFVN. Ook daar verschillen de bronnen over. Hoe het ook zij: de herdenking komt in 2018 in opspraak doordat Graaff als woordvoerder van de AFVN media die hem niet aanstonden (Powned, The Post Online, Geenstijl, WNL, DDS) de toegang tot de herdenking ontzegt, waarop de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes besluit de herdenking te boycotten, met de woorden: “Dat de organisator een aantal redacties van de vrije pers de toegang ontzegt, is zeer verwerpelijk en tegen de geest van de februaristakers. Leve het vrije woord.”

Vervolgens neemt de AFVN schijnbaar publiekelijk afstand van Graaff, om, als de aandacht van het publiek verschoven is, weer lustig met hem op te marcheren in de strijd tegen bloemperken, oorlogsgraven, Molukse veteranen, militariabeurzen, musea, media en al het verdere dat deze zelfverklaarde oud-verzetsstrijders als fascisme of nazi’s bestempelen.

Zelfverklaard oud-verzet, Poetins roeptoeters

Dit alles speelt dus vanaf 2013-2015, jaren nadat de overkoepelende organisatie van het oud-verzet, de Nationale Federatieve Raad van het voormalig Verzet, zich in 2010 had opgeheven

De AFVN wordt vanaf 2012 geleid door lieden die na de oorlog geboren zijn, en dus niets met het oud-verzet te maken hebben. Ze claimen het oud-verzet te vertegenwoordigen, maar in werkelijkheid zijn ze niets meer of minder dan Poetins roeptoeters.

Geeft dit alles niet te denken? Joop Lahaise, van het Hilversumse herdenkingscomité:

“Wat de standpunten van de AFVN inzake de Russische agressie betreft, we hopen dat iedereen zo langzamerhand doorheeft dat wat Poetin uitspookt niets met antifascisme te maken heeft. Niet voor niets plaatsen wij de herdenking van dit jaar in het teken van de Russische inval en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Ik merk op dat de AFVN noch Hein van Kasbergen daar bezwaar tegen hebben gemaakt.”

AFVN opeens solidair met Oekraïne?

Klopt deze hoop van de andere leden van het herdenkingscomité? Veroordeelt de AFVN echt de Russische agressie tegen Oekraïne? Is de AFVN opeens solidair met het Oekraïense verzet tegen Poetin?

We vroegen het aan Hein van Kasbergen, secretaris van de AFVN. Hij antwoordt… niet. Wel publiceert de AFVN twee dagen nadat we deze vragen stelden, integraal de Nederlandse vertaling van Poetins recente, één uur en vijfenveertig minuten durende toespraak, kritiekloos. Een veelzeggend citaat:

Om de mensen in onze historische landen te beschermen, de veiligheid van ons land te waarborgen en de dreiging weg te nemen die uitgaat van het neo-nazi-regime dat Oekraïne na de staatsgreep van 2014 in zijn macht had gekregen, werd een jaar geleden besloten om de speciale militaire operatie. Stap voor stap, zorgvuldig en consequent gaan we te werk met de taken die voor ons liggen.”

Heeft dit alles consequenties voor de komende herdenking in Hilversum?

Lahaise schrijft ons dat hij, na ruggespraak met zijn medebestuurders, weinig voelt voor “conflict aan de vooravond van onze herdenking.”

Waardoor de vreemde toestand ontstaat dat bij de Februaristaking-herdenking in Hilversum stil wordt gestaan bij de Russische inval in Oekraïne door een comité dat deels bestaat uit een organisatie die deze inval juist toejuicht. Hoewel deze roeptoeters van Poetin niet het woord zullen voeren bij de herdenking, geeft hun aanwezigheid toch een zeer wrange bijsmaak aan het gebeuren.

Zie ook: Poetins Nederlandse schoothondjes: de AFVN. Reporters Online, 1 maart 2022
En: Het N.S.F. monument in Hilversum [vier van de twaalf namen ontbreken]. Droog Magazine, 1 mei 2020.


Herdenking Februaristaking Hilversum 1941 – 2023

www.februaristakinghilversum.nl/
Seinhorst, Hilversum, 26 februari 2023, 16:00 uur.
Sprekers: Pieter Broertjes (lid herdenkingscomité, oud-burgemeester), Karin Walters (loco burgemeester Hilversum), Inge Kroll (Duitse verzetsdochter), Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel (historica), Arjo Klamer (hoogleraar, lid herdenkingscomité). Gitaar en zang door de Oekraïense Tetiana & Yaroslava Yachnyk en poëzievoordracht door Iris Drenth

Fotocollage: met dank aan André Krouwel.

Klik hier voor donaties aan Bart FM Droog (direct, via Paypal).

Mijn gekozen waardering € -

Onderzoeksjournalist, dichter en samensteller van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.
Werkt aan een boek over het Hitler-de-kunstenaar en het nazivervalsingencircuit.