Pronkzuchtige schandaal-bisschop

Een Duitse bisschop maakt zichzelf onmogelijk door zijn extravagant luxe levensstijl. Het Duitse publiek loeit van verontwaardiging en eist dat de paus ingrijpt. Maar bisschop Tebartz-van Elst wil niet wijken. Is hij wereldvreemd of gewiekst?

Hoe lang nog voordat paus Franciscus ingrijpt? Katholieken in Duitsland zijn verbijsterd over de extravagante levensstijl van bisschop Franz-Peter Tebart-van Elst (53). De leider van het bisdom Limburg leeft in luxe, terwijl paus Franciscus soberheid en dienstbaarheid predikt. De roep om het aftreden van de bisschop klinkt dan ook steeds luider.

Extravagant

De voorbeelden van Tebartz' extravagantie zijn bijna bizar: de bisschop laat voor 31 miljoen euro een nieuwe residentie bouwen op de Limburgse Domberg, terwijl hier 5 miljoen euro voor stond ingepland. Hij vloog first class, voor 7000 euro, naar arme weeskinderen in India en beweerde vervolgens tegen journalisten dat hij 'slechts' businesclass had gereisd. De bisschop loog verder onder ede: reden voor het OM in Hamburg om vervolging in te stellen.

Incompetent

Als hij op zijn acties wordt aangesproken lijkt Tebartz-van Elst zich van geen kwaad bewust. 'Hij is incompetent, hij heeft geen zelfinzicht en hij is blijkbaar ziek,' luidde het harde oordeel van de kerkelijk rechtsgeleerde professor Thomas Schüler. 'De paus moet hem ontslaan.'

Duitse media smullen van het schandaal. Zij noemen de hardleerse geestelijke, die in het verleden al vaker om diens autoritaire optreden werd bekritiseerd, 'Protz-Bischof' en 'Skandal-Bischof'.

Adventskrans

Zelden reikte een religieus leider meer voorbeelden aan van de totale vervreemding van diens ambt

Honderdduizend euro kostte een hangende adventskrans, wist schandaalkrant Bild te achterhalen, omdat speciaal voor die constructie het nieuwe dak weer van de kapel moest worden verwijderd. Vijftienduizend euro voor een bad 'met neksteun'. Meer dan een miljoen voor een sjieke gastenkamer. Zelden reikte een hooggeplaatst religieus leider de media meer voorbeelden aan van de totale vervreemding van diens ambt.

Gezant

Ook onder zijn volgelingen neemt de aversie tegen de bisschop met de dag toe. Kritische katholieken, onder wie vooraanstaande woordvoerders uit politiek en samenleving, dringen er bij de paus op aan om Tebartz-van Elst weg te sturen.

De paus houdt nog een slag om de arm. Het Vaticaan stuurde kardinaal Giovanni Lajolo als gezant naar Limburg om ter plekke poolshoogte te nemen en de boeken te controleren.

Paus

De Duitse aartsbisschop Robert Zollitsch, die zich 'verwondert' over alle perikelen in Limburg, stelde een commissie in, die de kosten-explosie rond de residentie-bouw en de besluitvorming rond het project onderzoekt. Zollitsch heeft komende week in Rome een ontmoeting met de paus. De kwestie Tebartz-van Elst is dan onderwerp van gesprek.

Eieren

Als het schandaal hem te gortig wordt, kan de paus de bisschop uit diens ambt zetten. Tebartz-van Elst kan ook eieren voor z'n geld kiezen en zelf opstappen. Maar daar ziet het niet naar uit. De bisschop hult zich vooral in zwijgen. In een zeldzame reactie tegenover Bild beweerde hij slachtoffer te zijn van kwaadsprekerij: 'Niemand moet de staf over mij breken zonder de feiten te kennen.'

Kerkbelasting

Dit weekend wil Tebartz-van Elst in een brief aan de gelovigen meer duidelijkheid verschaffen over de gang van zaken.

Hoge geestelijken in Duitsland wijzen er vertwijfeld op dat de kerk aantoonbaar lijdt onder de affaire. Sinds het aantreden van Tebartz-van Elst, in 2008, verlieten al duizenden mensen de kerk, ook buiten het bisdom Limburg.

Overigens gaat het bij de 31 miljoen euro slechts voor een gering deel – 2.5 miljoen euro – om geld uit de 'kerkbelasting'. De overige miljoenen komen uit het eigen vermogen van het bisdom.

Mijn gekozen waardering € -

Wierd Duk schrijft over Berlijn, de hipste stad van Europa, en bericht over Duitsland, het machtigste land in de Europese Unie, en over Rusland, het ingewikkeldste land tussen Europa en Azië. Hij was correspondent in Rusland en verslaggever voor de GPD en Elsevier. Laat op radio en tv regelmatig zijn licht schijnen over actuele internationale ontwikkelingen. Schreef de boeken ‘Poetin: straatvechter bedreigt wereldorde’ (Prometheus/Bert Bakker) en 'Merkel: koningin van Europa' (Prometheus/Bert Bakker). In 2016 verschijnt 'De Beul en de Heilige: een geschiedenis uit Auschwitz' (Prometheus/Bert Bakker).

Geef een antwoord