Er doet zich een merkwaardige situatie voor tijdens een symposium over zoönosen vrijdag 22 september 2017 op de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

STEUN RO

Een merkwaardige situatie. Roel Coutinho emeritus-hoogleraar Epidemiologie en Infectieziekten aan deze universiteit is dagvoorzitter. Hij kondigt bij het begin van het symposium aan dat Argos radio het Symposium wil registreren. De titel van het symposium One Health: verleden, heden en toekomst van zoönosen. De VPRO journalist installeert een audiorecorder..

Info bij het symposium: Ziektes die van dieren op mensen kunnen overspringen (zoönosen) houden de gemoederen ook in Nederland flink bezig. Voorbeelden zijn de maatschappelijke discussies over de Q-koorts uitbraak in 2007-2010 enz.

Zoonose

Als aanwezigen daartegen bezwaar hebben worden desgewenst op een bepaald moment de registraties onderbroken, aldus Roel Coutinho. Men moet dat dan even aangeven. Prima.  

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.