Opmerking tijdens de grote visite in het Wilhelminagasthuis (pag. 91).

STEUN RO

Een flinke kans dat Isidore Snapper -als hij nu had geleefd- radio Olympia had gevolgd. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.Waarom zou Snapper dat dan gedaan hebben? Een hypothese (van mij). Uit een gloednieuwe biografie blijkt dat de jonge Snapper naast wetenschapper en hoogleraar (Interne Geneeskunde) in Amsterdam, ook scheidsrechter was. Maar daarbij heeft hij meer betekend voor de sport. Hij heeft grensverleggend onderzoek gedaan met sporters. Zie bijvoorbeeld deze foto die destijds  in een krant heeft gestaan.Ten tijde van de Olympische (Zomer)spelen in Amsterdam (1928). Hij zocht bij de sporters naar acidose (verzuring), melkzuurvorming door inspanning. Naast een monster urine verzamelde hij ook de shirts waarin gespeeld was. Hier op de foto een medewerker met de shirts van de Argentijnse ploeg voor de analyses. Ik ben ervan overtuigd dat Snapper ook vandaag enthousiast zo zijn over al datgene wat het tegenwoordig gebeurt aan wetenschappelijk onderzoek bij sporters. Wat dat betreft was hij zeer vernieuwend en oorspronkelijk.

Meer over I.Snapper

Het boek Heer en Meester aan het ziekbed, leven en werk van Isidore Snapper (1889 – 1973), internist is geschreven door (eveneens internist) Arie Berghout. Het is een doorwrocht boek. Er staat ontzettend veel in wat ons heden ten dage kan inspireren. Zo is een heel hoofdstuk (hoofdstuk 9) gewijd aan de Olympische Spelen in Amsterdam (1928). Snapper  mee aan selectie voor uitzending van de Olympische Spelen in Los Angeles (1932). Het aardige is (pagina 87) dat (quote) door de introductie van biochemie in de kliniek de zieke mens ook aan de binnenkant onderzocht kon worden. Snapper ging verder op de ingeslagen weg. Zou hij de kennis die hij had opgebouwd op het gebied van de verzuring van het bloed, de acidose, ook op andere gebieden kunnen toepassen? Acidose kon optreden bij patiënten met suikerziekte, maar ook bij sporters. Zou verzuring bij sport geen dankbaar onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek zijn? Snapper die naast al zijn werk inmiddels ook als voetbalscheidsrechter actief was geworden, had toegang tot de sportwereld. Het onderzoek heeft zeker concrete resultaten opgeleverd zoals in het boek te lezen valt.

Wat voor zorgprofessionals interessant is (pagina 99-100) is dat destijds experimenteel onderzoek absoluut geen gefronste wenkbrauwen opleverde. (Quote) In Snappers tijd bestonden er nog geen richtlijnen of protocollen, laat staan dat er sprake was van “evidence based medicine”, inzichten gebaseerd op studies van grote aantallen patiënten. Nee, de richtlijn was het oordeel van iemand als Snapper. Dergelijke stappen werden juist van iemand zoals hij verwacht. De evidence was het inzicht van Snapper die zich persoonlijk in Wenen op de hoogte van een operatie had gesteld. Professor was de richtlijn. Tegenwoordig zal niemand afdingen op het belang van evidence based medicine, maar er is ook een sterke stroming die pleit voor meer maatwerk, voor het (voorwaardelijk) experiment. In dat kader noem ik innovaties als eHealth

Data

Snapper vermelding in de (Nederlandse) krantendatabase (Delpher) van de Koninklijke Bibliotheek. Daarvan ook illustraties afkomstig. Verticaal het aantal hits, horizontaal de tijdas. Rond 1929 een hoogtepunt.

Het boek heeft veel te bieden, waar ik maar ten dele op kan en wil ingaan. Een katern met foto’s, bronnen,voetnoten, literatuurlijst, namenregister en zakenregister maken het voor speurneuzen extra interessant. Om u nieuwsgierig te maken, Snapper was ook enige tijd Hoogleraar in Peking, juist toen in China een oorlogssituatie bestond. En in de Verenigde Staten raakte Snapper prompt betrokken bij de oorlogsinspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Intussen moet hij zich zorgen hebben gemaakt hoe het ging met familie en Joodse vrienden in Nederland (hoofdstuk 21). Er is nog zoveel meer te vertellen over deze bijzondere dokter champion of bedside medicine zoals hij in de epiloog wordt betiteld. Lees dat boek!

NB. Een exemplaar werd door de uitgever ten behoeve van deze recensie beschikbaar gesteld.

https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-2870_Heer-en-meester-aan-het-ziekbed

https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Zomerspelen_1928