Silent Killer

Minister Schippers (VWS) blijkt in Washington merkbaar geinspireerd door een voordracht van Daphne Deckers dit voorjaar. Daphne Deckers verhaalde toen over haar ziekte door antibioticaresistentie. Een blaasontsteking ontspoorde volledig.

'Zeker, Ebola staat centraal op de Global Health Security Agenda in Washington', aldus minister Schippers. Dat is haar reactie tijdens een radio interview op 27 september 2014. 'Dat is inderdaad de reden dat ook president Obama aanwezig is'. Schippers vervolgt 'maar in de vergadering en de wandelgangen gaat het wel degelijk over de wat minder zichtbare silent killer. Dat is de Antibioticaresistentie die een wereldwijde bedreiging vormt'. In het vijfjarenplan neemt dat onderwerp een belangrijke plaats in. Minister Schippers: 'Het feit dat je na een eenvoudige blaasontsteking in het ziekenhuis kan belanden geeft te denken'.

Deze uitspraak lijkt een quote ontleend aan celebrity Daphne Deckers. Daphne sprak juni dit jaar tijdens een conferentie 'op ministerieel niveau' in het Vredespaleis te Den Haag. Daar was minister Schippers gastvrouw. Centraal stond daar de mondiale dreiging door de toename van Antibiotica Resistentie. Een voorbeeld? Daphne Deckers meende dat een eenvoudig antibiotica kuurtje voor een blaasontsteking afdoende zou zijn. Het pakte echter anders uit met een ziekenhuisopname en maandenlange misère. Met haar verhaal raakte zij een gevoelige snaar bij haar toehoorders. Op de foto is Daphne Deckers na haar voordracht in gesprek met Nafsiah Mboi, de Indonesische collega van minister Schippers. De NOS signaleerde een enorme belangstelling voor het filmpje, waarin Daphne Deckers in voortreffelijk Engels haar verhaal doet. Waarom had  en heeft dit verhaal zo'n enorme impact?

Storytelling

We hebben we contact gelegd met de impresario van Daphne Deckers. Deze reageert welwillend, maar afhoudend op een vraag om meer informatie. Dit is toch primair een privé zaak van Daphne Deckers, meent hij. Het optreden heeft veel losgemaakt. Zie als opmerkelijk voorbeeld de reactie van minister Schippers in Washington. Zeker het introduceren van deze celebrity, een opvallende verschijning in een kobaltblauwe jurk in de stemmige omgeving heeft impact.

Alleen dat kan niet alles verklaren. Het moet ook te maken hebben met de inhoud, die recht in het hart binnenkomt. Welke elementen spelen een rol? Die vraag hebben we de afgelopen maanden voorgelegd aan een aantal deskundigen op het terrein van storytelling. Alvast een fragment uit een rapport van Dr. Stans van Egmond. Zij is senior projectleider, Afdeling Technology Assessment van het Rathenau Instituut in Den Haag. 'Als je dit verhaal leest wordt je allereerst geraakt door de angst en verbazing van de verteller, die als gezond persoon zomaar werd overvallen door een multiresistente bacterie. Je leest dat ze wat naïef stond in het ziekzijn. In eerste instantie, omdat ze dacht dat de bacterie wel opgeruimd zou worden door antibiotica.Dat laatste bleek een misrekening. Vervolgens ervaar je mede dat ze bezorgt werd, om zichzelf en om haar man en kinderen. En vervolgens kostte het haar veel tijd om te herstellen. In die tijd kon ze niet werken. Gelukkig voor deze vrouw is alles uiteindelijk goed afgelopen: ze werd beter, kon weer werken, en heeft nog een gezonde man en kinderen. Maar het had ook anders kunnen aflopen.'

Stay Connected

Storytelling is dus meer dan het vertellen van een aardig verhaal. Op wetenschappelijk niveau wordt er heden veel aandacht aan geschonken. In de gezondheidszorg verwacht men er veel van. In een komende aflevering willen we graag ingaan op de bewuste tekst en datgene wat deskundigen hierover zeggen. Maar ook, wat zijn de mogelijke baten van storytelling voor de maatschappij en de zorgsector. Stay connected!

Mijn gekozen waardering € -