Sportlaan: Ontdekkingsreis welkom, wel ‘dure grap’

Basisschool Ontdekkingsreis is welkom op de Driebergse Sportlaan, maar de komst van de school levert volgens buurtbewoners de nodige problemen en hoge kosten op. De school mag overigens ook naar de Witte Villa van Triodosbank, op landgoed Reehorst. Maar daar is de windrichting verkeerd.

De school doet haar naam eer aan: ook de zoveelste vergadering over een nieuw schoolgebouw voor de Ontdekkingsreis leverde meer vragen dan antwoorden op. Met name het voorstel voor een nieuw gebouw op de Driebergse Sportlaan -zonder duidelijke financiële paragraaf- ergerde gisteravond diverse raadsleden.

Dat kwam ook door een delegatie van Sportlaanbewoners, die de school ‘in principe’ welkom heten, maar de gemeente wel waarschuwen voor hoge kosten. De straat ligt aan het uiterste noordwestrandje van Driebergen, op de grens met Zeist..

Dure grap
De problemen zouden vooral bestaan uit verkeerscongestie, omdat het smalle, doodlopende straatje verre van berekend is op een stroom ouders tweemaal daags. ‘Dat wordt een dure grap’, aldus Sportlaanbewoner Jaap Blauwendraat, die grootscheepse herinrichting van de straat voorziet.

De Sportlaan geldt sinds mensenheugenis als een speciaal buurtje, met name vanwege een woonwagenkamp, dat in het verleden voor problemen zorgde. Maar het kamp werd in 2011 uitgekocht door voormalig wethouder Homan. Korte tijd later verdween ook de gemeentewerf tegenover het kampje.

Nu mag er op de braakliggende grond een woonwijkje verrijzen, en/of dus een school. Die school kan zowel op het voormalige woonwagenkamp als op de werf terecht komen, met woningen eromheen. Voorkeurslocatie voor de gemeente is echter een leeg schoolgebouw in de kern van Driebergen, aan het Jagerspad.

Pas over drie jaar
Dat gebouw zou in kortere tijd ‘vernieuwbouwd’ kunnen worden. Al naargelang het aantal leerlingen dat de gemeenteraad bereid is de school toe te rekenen kost dat de gemeente €894.000 (voor 71 leerlingen), €950.000 (81 leerlingen) of €1.170.000 (120 leerlingen).

Toch dringt de school -gisteravond rijk vertegenwoordigd door bestuur, personeel, ouders en leerlingen- aan op een keuze voor de Sportlaan. De locatie vinden zij geschikter, vanwege het vele groen en de ruimte, aan de rand van het bos. De waarde daarvan hebben ze ontdekt in hun huidige, tijdelijke locatie in een oud cursusgebouw, verscholen in een landgoed tussen Doorn en Driebergen.

Verder is de locatie Sportlaan-afgezien dan van het smalle straatje- goed bereikbaar, voor het regionale publiek van het speciale onderwijsconcept. Van de huidige 83 leerlingen komt 40% van buiten de gemeente Heuvelrug. Realisatie -er is nog geen goed opgezet plan, slechts een mogelijke locatie- schatte onderwijswethouder Veldhuizen op minimaal 3 jaar.

Tijdelijke school
Goed nieuws was er wel over een tijdelijke school voor de Ontdekkingsreis. Dat wordt sowieso het lege schoolgebouw aan het Jagerspad. Volgens wethouder Veldhuizen is het met een ‘likje verf’ voldoende opgeknapt voor de overbruggingsperiode. Raadsleden die het gebouw eerder die ochtend bezochten waren zelfs positief verrast over de goede staat en de prachtige plafonds.

Eerdere bezwaren tegen het gebouw bleken ook niet langer te bestaan onder de aanhang van de Ontdekkingsreis, dat nog maar drie weken geleden in een opmerkelijk mediaoffensief weigerde opnieuw te verhuizen naar wat ze in diverse kranten nog een ‘slooppand’ noemden.

Harde woorden vielen er nog aan het begin van de vergadering, waarin diverse raadsleden lieten merken flink getergd te zijn door het mediaoffensief, waarin beelden van schimmelende muren en lekkende daken -allemaal de schuld van het Heuvelrugse gemeentebestuur- de landelijke pers werden ingestuurd.

Geen excuses
Excuses weigerden de schoolbestuurders echter te maken. Volgens hen is het moeilijk te controleren wat er uiteindelijk in de pers verschijnt. Ook op school waren mensen ongelukkig met het eenzijdige beeld dat in de pers was ontstaan, aldus bestuurder Smeets. ‘We werden er zelf ook door overvallen. Maar je hebt het gewoon niet in de hand.’

Een verzoek een nieuw, corrigerend persbericht te doen uitgaan -het gewraakte persbericht dat het offensief ontketende staat nog steeds prominent op de website van de Ontdekkingsreis- wees schoolbestuurder Wever echter van de hand. Wel beloofde hij gemeente en raadsleden ‘alle credits’ te geven als de nieuwe, definitieve school er eindelijk staat.

Een beslissing daarover werd echter opnieuw op de lange baan geschoven, in afwachting van een zorgvuldiger financiële onderbouwing van de in totaal negen varianten -drie locaties maal drie omvangen- die de wethouder zijn gemeenteraad nu voorschotelt. Tot teleurstelling van locatieleider Saskia Krocké: ‘Ondertussen gaat er wel een school aan onderdoor. Dit voelt heel erg pijnlijk. Akelig, dat er nog steeds geen stap gezet wordt.’

Witte Villa, Hondspol
En passant kwam nog een aantal andere locaties langs, die in het onderzoek naar een nieuwe school de revue waren gepasseerd. Zo heeft Ontdekkingsreis kort het oog gehad op boerderij Hondspol, maar bleek dat een brug te ver.

Concreter is het aanbod van Triodosbankdirecteur Bierman om de uitgebrande oude Witte Villa -momenteel in restauratie- op landgoed de Reehorst als schoolgebouw in gebruik te nemen. Ook de voormalige Vrije Hogeschool zat lang in de Witte Villa, waar ooit Triodosbank is opgericht.

Maar de villa is niet geschikt voor Ontdekkingesreis, aldus bestuurder Smeets, vanwege de windrichting. Heersende zuidwestenwinden zouden fijnstof van de A12 zo naar het schoolgebouw kunnen waaien, waarmee het boven de norm voor fijnstof zou uitkomen.

Mijn gekozen waardering € -

Een actualiteit staat zelden op zichzelf, die komt voort uit context. Daarom reist Anthon Keuchenius (1964) graag rond, ongeveer tussen Heuvelrug en Jemen, om die context in tekst en beeld te brengen. Liefst ruim voor- of nadat die actualiteit zich voordoet. Of waar anderen hem laten liggen.