DUISBURG – De niet te plannen stremmingen op het Wesel Datteln Kanaal (WDK) kosten de individuele binnenvaartschipper bedragen van EUR 15000 (1500- tonner) tot EUR 100.000 (koppelverband) omzet per jaar bij schepen die daar min of meer vast naartoe varen, blijkt bij navraag bij binnenvaartondernemers. Gemiddeld geeft iedereen aan om per reis in die richting een halve vaardag extra te calculeren. Dat is tijd die ergens terug verdiend moet worden of aan andere zaken besteed had kunnen zijn. Volgens Klaus Faenrich van het Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt (WSA) Duisburg Neiderich ligt de grootste oorzaak in de aanbestedingsprocedure. Hierdoor duurt een stremming veel langer dan zou moeten.

STEUN RO

‘Wij moeten al het werk aanbesteden en zijn afhankelijk van de termijn waarop die bedrijven tijd hebben. We hebben ook behoorlijk wat problemen ondervonden met de geleverde kwaliteit. Dat levert al die niet te plannen vertragingen op. Het is een complexe operatie. Er komt een nieuwe sluistoren en de elektriciteit, bediening en mechaniek worden aangepakt en vaak ook verplaatst’, vertelt Faenrich.

Vooruitzichten stremmingen WDK ongunstig

De vooruitzichten voor de stremmingen op het WDK zijn de komende jaren voor de binnenvaart ongunstig. Sluis Hunxe is klaar. In Datteln zijn ze nu bezig met de kleine sluis en zodra die klaar is gaat begin mei de grote sluis er voor een week of drie uit. Sluis Ahsen staat voor mei op het programma. Ook sluis Dorsten komt ook dit jaar nog aan de beurt. Sluis Flaesheim staat voor 2019 gepland en als laatste is Friedrichsfeld aan de beurt. Dit is de moeilijkste sluis om aan te passen, omdat daar de wisselende waterstanden van de Rijn een rol spelen. Faenrich verwacht dat de operatie tot 2020 zal duren en houdt een slag om de arm over de termijn waarop de sluizen op afstand bediend kunnen worden, want dat staat pas op het programma nadat alle sluizen geschikt zijn gemaakt voor eenmansbediening. Hij deelt mee dat buiten het WDK ook in de toekomst het Rhein Hernekanaal gestremd wordt vanwege renovatiewerkzaamheden, waardoor er nog meer druk op het WDK komt, omdat schepen die in Datteln moeten zijn er dan minder vaak voor kiezen om via het Rhein Hernekanaal naar de Rijn te varen.

De binnenvaartondernemers kunnen nog wel leven met de stremmingen op de kanalen als er vooraf een planning mogelijk zou zijn, melden ze. Nu is het volledig ongewis wanneer een schip op de plaats van bestemming aankomt, als het een reis naar of van het WDK heeft. ‘Ik reken normaal tien uur om van Friedrichsfeld naar Datteln te varen. Nu met al die stremmingen ben ik bijzonder tevreden als het in twaalf uur lukt, maar het kan ook achttien of twintig uur duren voordat mijn schip er is. Ik weet dat niet van te voren, maar moet maar zien hoe het loopt. Er valt geen planning op los te laten’, meldt de eigenaar van een 1500-tons schip.
Met een koppelverband kunnen de vertragingen nog verder oplopen, want als een grote sluis eruit gaat, moet de bemanning de bak loskoppelen en daarmee individueel schutten, omdat het verband in zijn geheel niet in de kleine sluis past. Hierdoor gebruikt een koppelverband in een kleine sluis twee schuttingen. Eigenaren van een koppelverband vertellen dat een reis gemiddeld 8 uur langer duurt, maar dat het soms ook twaalf uur langer duurt om op de plaats van bestemming te komen. Zij maken zo’n 60 tot 70 reizen per jaar.

Reisplanning maken blijft onmogelijk

Daarnaast is het probleem dat er niet bij alle sluizen ligplaatsen voor koppelverbanden zijn. ‘Beneden sluis Hunxe is een grote ligplaats, maar die is niet hersteld. Het is daar ondiep, maar de WSA zet alleen een bord neer dat je er niet mag liggen in plaats van te baggeren. Je moet blijven varen. Als je onderweg ergens kunt liggen en vooraf een planning weet, kun je een moment afwachten waarop het rustiger is’, melden eigenaren van koppelverbanden.
Faenrich legt uit dat een reisplanning maken voor de schepen op het kanaal lastig blijft, omdat de WSA ook te maken heeft met vele ongeplande zaken tijdens deze renovatie.

Wesel Datteln Kanaal

Het Wesel Dattelnkanaal is kanaal van zestig kilometer lengte, dat de Rijn bij Wesel met het Dortmund Eemskanaal verbindt via het vaarwegkruispunt Datteln. Het kanaal is van 1915 tot 1930 aangelegd en van 1966 tot 1999 uitgebreid met de kleine sluizen. In het Wesel Datteln kanaal liggen zes sluiscomplexen die bestaan uit een kleine en een grote sluis. In de oude situatie werken er op een sluiscomplex twee sluismeesters tegelijk. Een sluismeester bedient de kleine sluis en een de grote. In de nieuwe situatie krijgen de sluizen eenmansbediening, waardoor er per wacht een sluismeester minder nodig is op een sluiscomplex. In de verdere toekomst is het de bedoeling dat de sluizen op afstand bediend gaan worden via een centrale in Dorsten. Het Wasserstrassen- und Schifffahrtsamt laat de sluizen met deze verbouwing daarop aanpassen.