Collectie

Het Einde der Tijden is nabij; Handen uit de mouwen dus!

De Dag des Oordeels is in verschillende vormen doorgedrongen tot de in onze omgeving heersende godsdiensten, zoals het Christendom en het Jodendom. Maar ook tot de Islamitische, de Noorse, de hindoeïstische en talloze andere geloven, die allen al eeuwenlang bestaan. Daarnaast zijn er ook moderne equivalenten van het Einde der Tijden te vinden in Y2K, de preppers, de People's Temple 'Drink the Kool-Aid'-moorden, én is het natuurlijk - een stuk abstracter allicht - onze woonkamers binnengedrongen in de vorm van

Lees verder
CollectieOpinie

Te vuur en te zwaard tegen de apocalyps in de Amazone

Er viel de afgelopen weken niet aan te ontkomen: De Amazone ligt onder vuur. Nu brandde de Amazone al wat langer, zeker in het droge seizoen, ook toen het nog geen nieuws was. De branden waren ook wel eens heftiger en groter van omvang dan tot nu toe in dit jaar is gemeten. Maar er is de laatste jaren, na een relatief ‘rustige’ periode, een stijgende lijn zichtbaar in het aantal branden dat door satellieten wordt gedetecteerd. De wereld lijkt,

Lees verder
CollectieCultuur

De Apocalyps volgens Longo

‘Even voordat hij in slaap viel, bekroop hem voor het eerst een akelig voorgevoel van de dingen die stonden te gebeuren. Er kondigde zich een nieuw tijdperk aan, een sobere periode die lang zou aanhouden en waarin alles “minder” zou zijn, in tegenstelling tot de periode ervoor waarin “meer” het toverwoord was.’In zijn nieuwe roman De verticale man schetst de Italiaanse schrijver Davide Longo een toekomstig, apocalyptisch Italië. Europa is niet meer wat het geweest is: de welvaart is verdampt en het

Lees verder