Collectie

Dit resulteert in 37.000 sterfgevallen en 16 miljoen extra verpleegdagen per jaar

       Ziekenhuisinfecties Een vaderlands Streekziekenhuis heeft nauwgezet een pilot uitgevoerd. En deze studie heeft de naam TITANIC gekregen. Maar waren de onderzoekers tevoren misschien onzeker over de uitkomsten van hun onderzoek? Aannemelijk is echter dat het gaat om een acroniem (en geen associatie met de stoomboot). Want het betreft een studie met Titaniumdioxide op de Intensive Care (IC). Een studie die nu meer vragen dan antwoorden oplevert. Het is een goede zaak dat ook studies met teleurstellende uitkomsten

Lees verder