Orthodoxe gelovigen; hypocrisie, autoritarisme, en Machiavellisme

In Texas is een wet aangenomen die als doel heeft zwangere vrouwen het recht op een abortus zoveel mogelijk te ontzeggen. Een  zwangerschapsafbreking mag uitsluitend in de eerste 6 weken, als er op de echo nog geen kloppend hartje te detecteren is. Ieder­een die medewerking verleent aan een ingreep bij verder voortgeschreden zwanger­schap, is strafbaar, en vrijwel iedere burger is gerechtigd om vermoedens aan te geven. Een golf van afgrijzen rolde over de Nederlandse krantenlezers.

Lees verder