CollectieTechnologie

Touch over the Internet

Het was een fascinerend moment toen één van de promotoren het woord kreeg en plotsklaps uit zijn stoel omhoog kwam, op de promovendus toestapte en hem ferm de hand drukte. Een touch! Hij ging weer zitten, maar vroeg een van de paranimfen precies hetzelfde ook te doen. Dit gedaan hebbende, was de vraag aan de promovendus of hij deze handdrukken verschillend had ervaren. Misschien vijandig versus vriendelijk? Proefschrift Velvet Varnish De promotie van Gijs Huisman op 24 februari 2017 aan

Lees verder