Premier League, wat nu?

Omdat voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven is – en in Engeland een hoofdzaak – speelt de angst dat de Premier League aan kwaliteit zal inboeten een voorname rol bij de aanstaande Brexit. Een uitvlucht voor vele problemen is wellicht toetreding van Groot-Brittannië tot de Europese Economische Ruimte (EER), waarin vrij werknemersverkeer is geregeld voor niet EU-landen. Zo niet, dan moet ook de regelgeving voor alle buitenlandse voetballers op de schop.

Lees verder