Stelling drie luidt dat informatietechnologie pas de medicatieveiligheid bevordert als de gebruikers goed geschoold worden.

Patiëntenrechten in het geding

De promovendus Willem van der Veen onderzocht in een multicenter studie het barcode toediensysteem in vier Nederlandse ziekenhuizen (afdeling Interne en Chirurgie). De laatste stap van de keten van medicatieverstrekking. Wat is die praktijk in een ziekenhuis. De verpleegkundige, belast met de verstrekking van medicijnen, maakt de ronde langs de patiënten met een geavanceerde kar. De “slimme kar” is een verrijdbare computer ( Computer On Wheels: “COW” met toegang tot het Electronisch Patiënten Dossier(EPD) en het Elektronisch Voorschrijf Dossier (EVD). Een belangrijke hulpmiddel is het aan het bed scannen van zowel de barcode op de polsband van de bewuste patiënt als diens medicatie op de kar. Daarbij moet er een match zijn. Dit BCMA (Bar-Code-assisted Medication Administration) systeem zorgt, mits juist gebruikt, voor minder fouten bij het toedienen van geneesmiddelen. Dat draagt bij aan het bewaken van de vijf patiëntenrechten als (1) de juiste patiënt, (2) het juiste medicament, (3) de juiste dosis, (4) de juiste toedieningsroute en (5) het juiste tijdstip. Pag.99 e.v. proefschrift.

Copyright Willem van der Veen

Fouten ondanks alles 

Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist. Sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.