Volmacht

Emelie van den Biesen bespreekt voor DNP juridische kwesties van alledag. De achtste aflevering: de volmacht.

Wanneer je niet (meer) in staat bent om je eigen zaken te regelen door ziekte of afwezigheid, kan het prettig zijn om iemand aan te wijzen die dit voor je kan doen.

Dit kan door iemand een volmacht te geven om voor en namens jou te kunnen handelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken te regelen. Dit betekent niet dat je zelf niets meer kunt doen; je kunt zelf altijd blijven handelen.

Vertrouwen

Stel dat je geopereerd moet worden en je niet weet hoe je er na de operatie aan toe zult zijn. Dan kan het verstandig zijn om je zaken te laten waarnemen door iemand in wie je het volste vertrouwen hebt. Als je getrouwd bent of samenwoont, is dat meestal je echtgenoot of partner. Maar je kunt ook volmacht geven aan je kinderen of aan een andere persoon, bijvoorbeeld een goede vriend.

In principe kun je zelf bepalen wat er in de volmacht wordt opgenomen. Meestal wordt er in ieder geval in bepaald wanneer de volmacht in gaat en wanneer de volmacht eindigt. Daarnaast kan er worden opgenomen wat de gevolmachtigde wel en niet mag doen en of de gevolmachtigde zich moet verantwoorden over wat hij/zij doet. Je kunt ook bepalen dat een gevolmachtigde (bij bepaalde handelingen) samen moet handelen met een andere gevolmachtigde.

Algemeen of bijzonder

Je kunt een algemene volmacht of een bijzondere volmacht aan iemand geven. Een algemene volmacht geeft al aan dat de gevolmachtigde in principe alles voor je kan regelen en daardoor belangrijke en vergaande beslissingen voor je kan nemen. Hij/zij kan bijvoorbeeld toegang verkrijgen tot bankrekeningen, een lening afsluiten en schenkingen doen. De bijzondere volmacht geldt voor een bepaald doel of een specifieke handeling, bijvoorbeeld je huis verkopen als je naar een verzorgingstehuis moet.

De volmacht kan zowel onderhands worden opgemaakt, door jou zelf aan de keukentafel, of bij de notaris waardoor de volmacht wordt vastgelegd in een notariële akte. Wil je zeker zijn van je zaak dan is het verstandig om langs de notaris te gaan, omdat de notariële akte meteen het bewijs levert op het bestaan van de volmacht. Er kan dan ook geen discussie ontstaan over de geldigheid van de notariële akte. Daarnaast kan een gevolmachtigde bijvoorbeeld niet het huis verkopen op grond van een onderhandse volmacht waardoor het handelen van een gevolmachtigde beperkt wordt, terwijl dit misschien juist niet de bedoeling is.

En anders?

Heb je geen volmacht afgegeven en ben je daar ook niet meer toe in staat? Dan zal de rechter een zogenaamde mentor, bewindvoerder of curator aanwijzen die je zaken gaat regelen; je hebt hier dan geen invloed meer op. Het kan dus absoluut geen kwaad om er eens over na te denken of het maken van een volmacht misschien een goed idee is voor nu en in de toekomst.

Tekst: Emelie van den Biesen

Mijn gekozen waardering € -

Geef een reactie