De dokter als Datascientist.

STEUN RO

Van de kleurige omslag meteen doorbladeren naar pagina 75. Misschien hoort dat niet voor een recensie? Maar op die pagina 75 staat wel de verklaring voor die kleurige gefacetteerde vlakken, zoals wanneer je kijkt door een caleidoscoop. Die vlakken blijken onderdeel te zijn van het beroemde schilderij de Mona Lisa, maar dan heel sterk uitvergroot. Wat is de boodschap? Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zou Cruijff zeggen. Dat is meteen de sprong naar Big Data en de Geneeskunde. In de traditionele Geneeskunde heeft de behandelaar meestal een beperkte dataset, die tijdens een of meer contacten wordt verzameld. Dat kan  heel anders, zeker in de nabije toekomst. We verzamelen gewild en ongewild een eigen dataset. Maar ook zijn we in beter staat om zelf elders data te verzamelen of in te zien.

24 uurs bloeddrukregistratie

Search

Mijn aandacht wordt inderdaad meteen getrokken naar Hoofdstuk 4 (pagina 75-126) van dit 254 pagina's tellende boek. De auteurs maken voor de zorgsector een ruw onderscheid tussen aspecten maatwerk, selfcare en preventie. Als voorbeeld van maatwerk noemen ze (pagina 78) de Finse man die net zo lang zocht totdat hij een door een Japanse onderzoeker ontwikkeld gericht medicijn had voor de behandeling van de kanker van zijn vrouw. Dit aspect van 'targeting' zien we steeds meer in de Farmacie, mede door het beschikbaar komen van DNA profielen en mogelijkheden van onderzoek op celniveau. Het juiste medicijn voor de juiste patient. Maar we kunnen ook het spoor helemaal bijster raken.

A fool with a tool is still a fool

Selfcare

De selfcare is een trend die doorzet. Enerzijds is er de druk op de kosten van de zorg, maar het is ook steeds meer binnen bereik van individuele burgers. Dank zij de techniek en Internet. Uitgebreid wordt in het boek stilgestaan bij het bedrijf Medimate (pag. 84) dat een chip ontwikkelde voor specifieke thuismetingen (Natrium, maar ook Lithium) en het Amerikaanse Theranos. Een trend die doorzet (ondanks het faillissement van Medimate).

Perspectief in 2007

Groep

De rol van de zorgverzekeraar komt ter sprake, daar waar het gaat om affinity groups (groep met gedeelde belangen). Ook een vorm van targeting, waarbij groepssolidariteit van belang kan zijn. Daarin kan een nieuwe rol gevonden worden voor de zorgverzekeraar? Privacy blijft een uitdaging. Want als je wilt sturen op data moet je die data wel ter beschikking hebben. De rol van expertise ondersteuning (Watson-IBM) kan heel belangrijk worden is de inschatting. Maar 'A fool with a tool is still a fool'is een zinsnede (pag. 101) die we wel inde oren dienen te knopen.

Datascientist

De dokter als Datascientist (pag. 96). De ambachtelijke benadering maakt plaats voor standaardisatie is de inschatting. Overigens met alle voor- en nadelen van dien. Want blijft maatwerk dan wel mogelijk? De medische sector bereidt zich voor op de nieuwe rol! 

Boek:

Sander Klous- Nart Wielaard

Uitgeverij Business Contact 2014

Inleiding Victor Mayer-Schonberger

http://www.maguza.be/medisch/p/artikel/de-zwakke-plek-van-kanker

https://www.theranos.com

https://www.managementboek.nl/boek/9789050187800/je-gaat-het-pas-zien-als-je-het-doorhebt-cruijff-citatenboekje-pieter-winsemius

http://www.artsenauto.nl/de-dokter-weer-in-de-regierol/