Durf te vragen!

Ruud Poels volgde voor veel dagbladen in Nederland het nieuws op de voet. Van ver weg tot heel dichtbij. Nu schrijft hij over de nieuwe economie die hij ziet ontstaan in ‘Groot Amersfoort’ en over de toekomstmakers die hij ontmoet. Zou u zich op hem abonneren?

Moet Ruud Poels een kanaal over de nieuwe economie in Groot Amersfoort beginnen? Laat dan hier uw e-mailadres achter. Bij 25 vooraanmeldingen, gaat zijn kanaal van start.

ANTWOORDEN OP EEN NOOIT GESTELDE VRAAG – Ruud Poels

We worden met zijn allen steeds slimmer. Zeker als we gebruikmaken van collectieve intelligentie via #durftevragen (#DTV). Maar we ontwikkelen door. Zelfs zonder een vraag, komen er antwoorden! Durftevragen 5.0.

Amersfoorter Herman Dummer is samen met Nils Roemen bedenker en grondlegger van Durftevragen. “Het is ons alternatief voor  die afschuwelijke netwerkbijeenkomsten, waar mensen die elkaar toch al kennen, bij elkaar klitten en wachten op de bitterballen.”

“De bekende hashtag #durftevragen is ons geschenk aan de wereld, maar verder hebben we er geen bemoeienis meer mee.” Wel geeft hij samen met 15 andere begeleiders Durftevragensessies in het land. De insteek is hetzelfde als op Twitter: stel je vraag, wacht in stilte op antwoorden van de andere deelnemers en bedank beleefd.

Eenvoudig? Nou dat valt nog tegen. Een goede vraag is niet zomaar gesteld. Dummer: “Hoe warriger de vraag, hoe rommeliger de antwoorden.”  Hij coacht de deelnemers naar de scherpst mogelijke formulering. “Bedenk wat is er opgelost, als je het juiste antwoord krijgt.”

Ook dat is niet gemakkelijk. Want anders dan de vragen op Twitter – mijn radiator lekt, wie weet raad? – gaat het hier om business vragen als: hoe vind ik mijn doelgroep?

De vraag komt uiteindelijk op het bord te staan en de andere aanwezigen plakken hun antwoorden op memoblaadjes eronder. Eerst de open deuren en spirituele inzichten als ‘zoek het antwoord in jezelf’, daarna praktische tips als lees dit of dat boek en uiteindelijk, als alle deelnemers bruisen van de ideeën, de onbetaalbare doorverwijzingen naar andere mensen. Soms veert de vragensteller even op. Meer mag niet, want de afspraak is dat je stil moet zijn als je vraag eenmaal op het bord staat. Ondertussen zet Dummer de vraag door op Twitter. De wereld denkt nu ook mee. De collectieve intelligentie van de maximaal 12 deelnemers aan de sessie wordt verveelvoudigd.

Als het bord vol hangt met antwoorden, scheurt Dummer het blad af en geeft het aan de vragensteller. “Dat is de waarde die wij hier geven. De deelnemer bepaalt achteraf wat de sessie waard is. We hanteren geen inschrijfgeld.” Als de aanwezigen elkaar wat beter hebben leren kennen, komen er zelfs zingevingsvragen als ‘waar haal ik inspiratie vandaan?’ aan de orde.

DTV ontwikkelt door

Durftevragen bestaat nu zeven jaar, is actief in vijf landen (behalve Nederland ook in België, Australië, Verenigde Staten en Estland) en heeft op social media een grote schare fans. Sinds kort is er ook een gratis Ebook te downloaden via de website.

Maar misschien wel het hoogtepunt in zeven jaar Durftevragen, gebeurde tijdens de laatste sessie in de binnenstad van Amersfoort. Een vragensteller kwam er niet uit, maar filosofeerde er zo op los dat de zaal toch aan zijn lippen hing. Zonder zijn vraag uit te spreken, laat staan op te schrijven, gaf hij voldoende betekenis aan zijn gedachten, zodat er antwoorden kwamen en de flipover zich vanzelf vulde met memoblaadjes. “Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt”, juicht Dummer. Durftevragen 5.0 is geboren.

Durfaanwezigtezijn: www.Durftevragen.com

Moet Ruud Poels een kanaal over de nieuwe economie in Groot Amersfoort beginnen? Laat dan hier uw e-mailadres achter. Bij 25 vooraanmeldingen, gaat zijn kanaal van start.

Mijn gekozen waardering € -

Ruud Poels schrijft over veranderingen die hij ziet in de nieuwe economie. Hoe vinden mensen en organisaties daar hun weg in? En worden we er gelukkig van?

Geef een antwoord